DZIECKO

CHMIELEWSKA, KAMILA

OCHRONA przesłuchiwanych dzieci / Kamila Chmielewska. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 187 s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36899

 

GAWLICZ, KATARZYNA

EDUKACJA przedszkolna : pytanie o demokrację / Katarzyna Gawlicz, Barbara Röhrborn. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014. – 74 s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36914 – 36915

 

INFORMACJA

INFORMACJA o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 388 s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36900 – 36901

 

INFORMACJA

INFORMACJA o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 420 s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36902

 

INFORMACJA

INFORMACJA o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. – 356 s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36903

 

INFORMACJA

INFORMACJA o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. – 446 s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36904

 

JAROS, PAWEŁ J. (1961- )

RZECZNIK Praw Dziecka w Polsce : ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego ; Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka / Paweł J. Jaros. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 206 s. ; 20 cm
Sygn.: 36896

 

JAROSZ, EWA

DZIECI ofiary przemocy w rodzinie : raport Rzecznika Praw Dziecka : funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Ewa Jarosz, Anna Nowak. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012. – 214 s. : il. ; 27 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36916

 

JAROSZ, EWA

PRZEMOC w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. – 152 s. : il. ; 27 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36917

 

KONWENCJA

KONWENCJA o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. Stanisław Leszek Stadniczeńko. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. – 448 s. ; 23 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36911

 

KORCZAK, JANUSZ (1878?-1942)

JAK kochać dziecko : internat, kolonie letnie / Janusz Korczak. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 232 s. ; 22 cm
Sygn.: 36897

 

KOZAK, MAŁGORZATA

PRAWO dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 219 s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36905 – 36907

 

KUDYBA, KAROLINA

CYBERPRZESTĘPSTWA seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. – 74 s. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36898

 

LUBERADZKA-GRUCA, JOANNA

KODEKS bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym / Joanna Luberadzka-Gruca, Edyta Wojtasińska , Jolanta Zmarzlik. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014. – 48 s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36918 – 36920

 

PRAWA

PRAWA dziecka : dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 3013. – 984 s. : err. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36909

 

PRAWA

PRAWA dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 3015. – 800 s. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36910

PRUCNAL, MARTA

OCHRONA dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym / Marta Prucnal. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 305 s. ; 22 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36908

 

ROK JANUSZA

ROK Janusza Korczaka 2012 : nie ma dzieci – są ludzie = The Year of Janusz Korczak 2012 : there are no children, there are people / red. Barbara Smolińska-Theiss ; tł. Aleksandra Gellert. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 504 s. : il. ; 23 cm. – (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)
Sygn.: 36912 – 36913

 POPULARNONAUKOWE

25 NAJGROŹNIEJSZYCH

25 najgroźniejszych błędów w aktach osobowych : czego nie wolno robić? : o czym należy pamiętać? / [red. Szymon Sokolik]. – Warszawa : “Wiedza i Praktyka”, 2012. – 48 s. ; 21 cm
Sygn.: 36923

 

NOWAK, TOMASZ ANDRZEJ

KSIĘGI metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku. Cz. 4,  Księga zmarłych z lat 1785-1810 / Tomasz Andrzej Nowak. – Radomsko : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Radomsku, 2014. – 255, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Radomszczańska Biblioteczka Regionalna ; T. 10)
Sygn.: 36922

 

RAPORT

RAPORT o stanie środowiska w województwie łódzkim : na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2014 r. / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ; aut. Włodzimierz Andrzejczak [i in.]. – Łódź : “Sagalara”, 2015. – 194 s. : fot., mapy, tab., wykr. (w tym kolor.) ; 29 cm + 1 dysk optyczny. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Sygn.: 36921

Wykaz Nr 2016/1