W dniu 8 czerwca w Bibliotece odbyła się konferencja doskonaląca pn. “Otwarte Zasoby Edukacyjne – zawartość i sposoby korzystania”, w której udział wzięło kilkunastu nauczycieli i nauczyciele-bibliotekarze z Filii w Radomsku. Prelekcje prowadzili Pan dr Marek Grynkiewicz z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i Pani mgr Katarzyna Krogulska z Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Relacja z Konferencji OZE
Tagi: