LITERATURA PEDAGOGICZNA

1. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / red. merytor. Małgorzata Winiarek-Kołucka.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy “Stop-Klatka”, 2016.   Sygnatura: 36987

 

 

2. Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.   Sygnatura: 36988

 

 

 

3. Kolorowy start : 4-latek : karty pracy 1 / Wiesława Żaba-Żabińska ; il. Magdalena Babińska, Magdalena Pilch, Agnieszka Niedźwiadek.- Kielce : Grupa Edukacyjna, 2016.   Sygnatura: 36981

 

 

 

4. Kolorowy start : 4-latek : przewodnik metodyczny 1, Wrzesień-listopad / autorka Wiesława Żaba-Żabińska.- Kielce : Grupa Edukacyjna, 2016.   Sygnatura: 36982

 

 

 

5. Moja przygoda pedagogiczna : o szkole polskiej nieco inaczej / Wiktor Ambroziewicz ; przyg. do druku Tadeusz W. Nowacki.- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999.  (Wielcy Wychowawcy)   Sygnatura: 36984

 

 

6. Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych / Małgorzata Andrzejczak-Świątek.- Stan prawny na wrzesień 2013 r.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.  (Biblioteka RPD)   Sygnatura: 36975

 

 

7. Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja.- Stan prawny na wrzesień 2013 r.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.  (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)   Sygnatura: 36976

 

 

8. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej = From information literacy to information culture : reflections on information maturity / Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 142)    Sygnatura: 36986

 

9. Prekursorzy idei Komisji Edukacji Narodowej / Władysław Maria Grabski.- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.   Sygnatura: 36989

 

 

 

LITERATURA PSYCHOLOGICZNA

1. Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków : podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.- Luxemburg : Dział Publikacji Unii Europejskiej, cop. 2011.   Sygnatura: 37001

 

2. “Kocham. Nie biję”? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak.- Stan prawny na wrzesień 2013 r.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.  (Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka)   Sygnatura: 36974

 

 

3. Kodeks etyki terapeuty uzależnień.- [B. m.] : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, [201?].   Sygnatura: 36999

 

 

 

4. Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska.- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.   Sygnatura: 36983

 

 

 

5. Psychologia przekazu reklamowego : dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych / Mirosław Laszczak.- Wyd. 2.- Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000.  (Biblioteka Menedżera)   Sygnatura: 36998

 

 

 

6. Redukcja szkód w psychoterapii : nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu / z przedm. Alana Marlatta ; pod red. Andrew Tatarsky’ego ; [tł. Paweł Nowocień].- Wyd. 1 (dodruk).- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2012.   Sygnatura: 37003

 

 

7. Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii : podręcznik / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.- Luksemburg : Dział Publikacji Unii Europejskiej, 2010.   Sygnatura: 37000

 

 

8. Uzależnienie od narkotyków : podręcznik dla terapeutów / red. prow. i red. merytoryczna Piotr Jabłoński, Bogusława Bukowska, Jan Czesław Czabała.- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, cop. 2012.   Sygnatura: 37002

 

 

LITERATURA PIĘKNA

1. AA : anonimowe anioły / Katarzyna Bandrowska, Martyna Młynarczyk.- Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona “Wspólnota Akademicka”, 2013.   Sygnatura: 37005

 

 

 

2. Alchemik / Paulo Coelho ; przeł. Basia Stępień, Andrzej Kowalski.- Warszawa : “Drzewo Babel”, 2003.  (Seria Kieszonkowa.)   Sygnatura: 37006

 

 

 

 

3. Fikołki na trzepaku : wspomnienia z podwórka i nie tylko / Małgorzata Kalicińska.- Poznań : “Zysk i S-ka”, cop. 2009.   Sygnatura: 37004

 

 

 

 

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

1. Azbest w Polsce : zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem / Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Beata Świątkowska ; Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi.- Łódź : “MA”, 2016.   Sygnatura: 36992-36993

 

 

2. Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury = Harry Potter : social and literary phenomenon, pop culture icon / red. Weronika Kostecka, Maciej Skowera ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 147)   Sygnatura: 36985

 

3. Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny : opracowanie zbiorowe. Cz. 4 / red. Małgorzata Makomaska-Juchniewicz, Maciej Bonk ; Inspekcja Ochrony Środowiska.- Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2015.  (Biblioteka Monitoringu Środowiska)   Sygnatura: 36990

 

 

4. Nietoperze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i metody ich ochrony / M. Ignaczak, G. Lesiński ; zdjęcia Maurycy Ignaczak.- Łódź : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, [2015?].   Sygnatura: 36997

 

 

 

5. Rośliny chronione Przedborskiego Parku Krajobrazowego / [oprac. tekstu P. Wypych i in.].- Łódź : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, 2015.   Sygnatura: 36996

 

 

 

6. Umocnienia z II wojny światowej na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych / oprac. tekstu Katarzyna Karbowiak, Maciej Sobański.- Łódź : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, 2015.   Sygnatura: 36994-36995

 

 

7. W dziką stronę : rozmowy o edukacji w przyrodzie / [red. Agnieszka Gaszyńska, Gosia Świderek].- Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, 2016.   Sygnatura: 36991

 

 

 

8. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 8, 2010 / Rzecznik Praw Dziecka.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.  (Biblioteka RPD)   Sygnatura: 36977

 

 

 

9. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 9, 2011 / Rzecznik Praw Dziecka.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.  (Biblioteka RPD)   Sygnatura: 36978

 

 

 

10. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 10, 2012 / Rzecznik Praw Dziecka.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.  (Biblioteka RPD)   Sygnatura: 36979

 

 

 

11. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 11, 2013 / Rzecznik Praw Dziecka.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.  (Biblioteka RPD)   Sygnatura: 36980

 

 

 

Wykaz Nr 2016/5
Tagi: