Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych i nowymi zadaniami związanymi ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych, które od 2016 roku staną się obligatoryjne, a które obecnie biblioteki mogą już realizować, serdecznie zapraszamy Państwa Szkołę do udziału w przedsięwzięciach wspierających pracę szkoły.

W ciągu roku Biblioteka wspomagać będzie realizację podstawy programowej poprzez organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów w ramach edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka wspierać też będzie edukację nauczycieli w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), jak również tworzyć na zamówienie szkół tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Na życzenie szkoły możemy też prezentować nowości pedagogiczne i dydaktyczne na radach pedagogicznych.

Szczególną opieką zamierzamy otoczyć biblioteki szkolne poprzez stworzenie sieci współpracy i samokształcenia, w ramach której będziemy:

  • organizować warsztaty szkoleniowe,
  • udzielać instruktażu w lokalu naszej placówki oraz bibliotekach szkolnych,
  • wypożyczać zbiory na wystawy organizowane w szkołach,
  • uczestniczyć w jury konkursów czytelniczych.

Zachęcamy do odwiedzin w Bibliotece oraz na stronie internetowej naszej Biblioteki WWW.radomsko.pedagiczna.edu.pl

Prosimy o umożliwienie nauczycielom korzystanie z naszej oferty oraz przekazanie nauczycielom bibliotekarzom załączonej ankiety.

Zwracamy się z prośbą o składanie propozycji tematów zajęć z uczniami, lub spotkań doradców metodycznych, pedagogów i psychologów z nauczycielami, które mogłyby być przeprowadzane w naszej Bibliotece.

Prosimy również o przekazanie, zwłaszcza nauczycielom początkującym – oferty czasopism pedagogicznych, które obecnie ukazują się w nowym, większym formacie i w poszerzonej objętości, z nową szatą graficzna, bogatą w rysunki i fotografie. Czasopisma zawierają nowe, ciekawe i praktyczne treści, nowe propozycje metodyczne, materiały do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, prezentacje najnowszych osiągnięć naukowych oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych