PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

BIBLIOTERAPIA
 1. ARTETERAPIA i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. – Warszawa : “Difin”, 2013. – (Engram), Sygn.: 36384
 2. BAJKI rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. – Wyd. 3. – Kraków : “Impuls”, 2012, Sygn.: 36411
 3. BIBLIOTERAPIA i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. – Poznań : “Media Rodzina”, cop. 2011, Sygn.: 36379
 4. PSYCHOTERAPIA tańcem i ruchem : teoria i praktyka / red. Zuzanna Pędzich ; [aut. Małgorzata Wiśniewska i in.]. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, Sygn.: 36291
 5. PSYCHOTERAPIA tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa / red. Zuzanna Pędzich ; aut. Aleksandra Rayska [i in.]. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, Sygn.: 36292
 6. ROZWOJOWA kreska : ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko. – Gdańsk : “Harmonia”, 2013, Sygn.: 36294
 7. SCENARIUSZE zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. – Gdańsk : “Harmonia”, 2010, Sygn.: 36304

 

GRY I ZABAWY
 1. JAK rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości : zbiór gier i zabaw grupowych wzmacniających samoocenę dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer ; [tł. Ewa Niezgoda]. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2010, Sygn.: 36402
 2. KLAŚNIJ, tupnij, raz i dwa! : zabawy ze śpiewem / Małgorzata Barańska ; muzyka Stefan Gąsieniec ; śpiew Magda Wasylik. – Gdańsk : “Harmonia”, 2013, Sygn.: 36301
 3. NOWE gry i zabawy ćwiczące odwagę / Brigitte Wilmes-Mielenhausen ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : “Jedność”, cop. 2013, Sygn.: 36380
 4. NOWE gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : “Jedność”, cop. 2013, Sygn.: 36381
 5. NOWE gry i zabawy rozładowujące złość / Petra Stamer-Brandt ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : “Jedność”, cop. 2013, Sygn.: 36382
 6. NOWE gry i zabawy ruchowe / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : “Jedność”, cop. 2013, Sygn.: 36383
 7. ZABAWY i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich / Piotr Winczewski. – Kielce : “Jedność”, cop. 2013, Sygn.: 36410
 8. ZABAWY paluszkowe / Krzysztof Sąsiadek ; il. Izabella Grzesiak. – Poznań : “Media Rodzina”, cop. 2005, Sygn.: 36392
 9. ZABAWY inscenizacyjne o tematyce przyrodniczej na cztery pory roku : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. – Kraków : “Impuls”, 2012, Sygn.: 35934
 10. ZABAWY integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. – Kraków : “Impuls”, 2012, Sygn.: 35933
INSCENIZACJE i UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 1. SCENARIUSZE przedstawień teatralnych dla dzieci / Agnieszka Kusza. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011, Sygn.: 36370
 2. ZABAWA w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje : spektakle, kostiumy, rekwizyty / [wybór utworów i oprac. inscenizacji Marek Głogowski] ; il. Elżbieta Jarząbek. – Poznań : “Papilon” : “Publicat”, 2010, Sygn.: 36307
 3. “…Z fantazją i humorem…” czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. – Rzeszów : “Fosze”, 2004, Sygn.: 36305
PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 1. CUDOWNY sposób w jaki bobasy przychodzą na świat / Larry Christenson ; il. Cheri Bladholm ; [przekł. Monika Kogut]. – Warszawa : “Vocatio”, 2008, Sygn.: 36323
 2. CZAS niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright ; przeł. Elżbieta Zubrzycka ; il. Łukasz Kaczmarek. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007]. – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci), Sygn.: 36413
 3. JEŚLI bocian nie przyleci, czyli Skąd się biorą dzieci / Agnieszka Frączek ; il. Iwona Cała. – Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2011, Sygn.: 36322
 4. MAMO, tato! Nie wierzę już w bociana / Elisabetta Costantino ; [il. Cristina Raiconi ; tł. Zofia Pająk]. – Kielce : “Jedność”, 2012, Sygn.: 36319
 5. MAMO, tato! Skąd się biorą dzieci? / Elisabetta Costantino ; [il. Cristina Raiconi ; tł. Zofia Pająk]. – Kielce : “Jedność”, 2012, Sygn.: 36318
 6. MAMO, tato! Staję się kobietą, staję się mężczyzną / Elisabetta Costantino ; [il. Cristina Raiconi ; tł. Zofia Pająk]. – Kielce : “Jedność”, 2012, Sygn.: 36320
 7. SKĄD się biorą dzieci? / Marcin Brykczyński ; il. Iwona Cała. – Łódź : “Literatura”, 2012, Sygn.: 36321
SCENARIUSZE LEKCJI
 1. BIEGANIE dla początkujących i zaawansowanych / Grzegorz Rogóż. – Warszawa : “Edgard”, 2013. – (Samo Sedno), Sygn.: 36358
 2. JESIEŃ i zima w świetlicy : scenariusze zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos. – Gdańsk : “Harmonia”, 2013, Sygn.: 36371
 3. OBSERWUJEMY ptaki : materiały na zajęcia z przyrody / Ewa Stojak-Ślęczek. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2010 + 1 dysk optyczny (CD). – (Zajrzyj i Znajdź), Sygn.: 36308
 4. SŁOWNIK motywów literackich : gimnazjum / oprac. haseł Anna Kremiec, Barbara Włodarczyk, Dorota Stopka. – Kraków : “Greg”, 2012, Sygn.: 35932
 5. SPACEROWNIK śladami Juliana Tuwima / Joanna Podolska, Igor Rakowski-Kłos. – Warszawa : “Agora”, 2013. – (Biblioteka Gazety Wyborczej), Sygn.: 36277
 6. SPACEROWNIK : Centrum Nauki “Kopernik” / Dariusz Bartoszewicz, Piotr Cieśliński. – Warszawa : “Agora”, 2011, Sygn.: 36278
 7. SZKOŁA wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych / [aut. Kamila Raczyńska, Alina Synakiewicz. – Warszawa : “Wiedza i Praktyka”, 2013. – (Biblioteka Mentora), Sygn.: 36415
 8. WF (nie tylko) dla chłopców : samoobrona, judo, zapasy, minisumo / Iwona Dębczyńska-Wróbel [i in.]. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, cop. 2013. – (Zajrzyj i Znajdź), Sygn.: 36309
 9. WF (nie tylko) dla dziewcząt : piłki Body Ball, laski gimnastyczne, taśmy Thera Band, gimnastyka artystyczna / Beata Grzegorczyk, Lidia Korpak, Małgorzata Plichcińska. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, cop. 2013. – (Zajrzyj i Znajdź), Sygn.: 36310
UCZEŃ ZDOLNY
 1. JAK pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpr. Jarosław Usowicz. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, Sygn.: 36213 ? 36215
 2. JAK pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki / red. Małgorzata Mikołajczyk ; [aut. Jacek Dymel i in. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, Sygn.: 36210 ? 36212
 3. KLUBIK Małego Matematyka : rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego / Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, Sygn.: 36185 ? 36187
 4. MODEL pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. [1] / Iwona Fechner-Sędzicka. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, Sygn.: 36433 ? 36435
 5. PRACA z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, Sygn.: 36219 ? 36221
 6. PRACA z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, Sygn.: 36216 ? 36218
 7. ROZWIJANIE zdolności językowych na lekcji języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, Sygn.: 36267 – 36269
 8. ROZWÓJ zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietami edukacyjnymi / aut. Agnieszka Mikina [i in.]. – Wyd. 2. – Warszawa : “Ecorys Polska”, 2013, Sygn.: 36439
 9. UCZEŃ zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / red. Wiesława Limont. – Wyd. 1 (dodr.). – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012, Sygn.: 36336
 10. UCZEŃ zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu “Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” / Natalia Cybis, Ewa Drop, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, Sygn.: 36208 ? 36209
 11. UCZEŃ zdolny – metody pracy / Małgorzata Boraczyńska, Irena Dzierzgowska, Lidia Pasich, Krzysztof Łysak, Beata Sadzińska. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2012. – (Zajrzyj i Znajdź), Sygn.: 36337
PORADNIKI
 1. DZIECKO u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. – Kraków : “Impuls”, 2013, Sygn.: 36414
 2. DŹWIĘKI mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych / red. Alicja Maurer ; [aut. ćwiczeń Elżbieta Bierońska i in.]. – Wyd. 5. – Kraków : “Impuls”, 2011, Sygn.: 36390
 3. JAK być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / red. Grzegorz Mazurkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, Sygn.: 36205
 4. JAK ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, Sygn.: 36190
 5. KORCZAKOWSKIE narracje pedagogiczne / Barbara Smolińska-Theiss. – Kraków : “Impuls”, 2013, Sygn.: 36419
 6. NAUCZYCIEL : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska. – Toruń : “Adam Marszałek”, 2010, Sygn.: 36300
 7. WARSZTAT diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012, Sygn.: 36207

 

PSYCHOLOGIA
 1. ANOREKSJA i bulimia : śmiertelne sposoby na życie / Beata Szurowska. – Gdańsk : “Harmonia Universalis”, 2011, Sygn.: 36376
 2. CO nam mówią rysunki dzieci / Nora Rodríguez ; [tł. z jęz. hisz. Katarzyna Schmidt]. – Kielce : “Jedność”, 2013, Sygn.: 36416
 3. DZIECKO dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2010, Sygn.: 36249
 4. PSYCHOLOGIA dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, Sygn.: 36290
 5. PSYCHOLOGIA odżywiania się : od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych / Jane Ogden ; przeł. Robert Andruszko. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – (Psychologia – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), Sygn.: 36373
 6. UPARTE dzieci : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekład Lucyna Wierzbowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013, Sygn.: 35928
 7. WOKÓŁ roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / red. nauk. Jolanta Szczurkowska, Agnieszka Mazur. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013, Sygn.: 36191
 1. ZABURZENIA okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. – Wyd. 2. w jęz. pol.. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012, Sygn.: 36377
 2. ZABURZENIA zachowania u dzieci : teoria i praktyka / red. nauk. Artur Kołakowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013, Sygn.: 35927
Propozycje dla nauczycieli szkół podstawowych