Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA Pomoc w wyszukiwaniu literatury na wskazany temat: za pośrednictwem e-informacji na adres: radomsko@crepiotrkow.edu.pl pomoc w przeszukiwaniu baz online oraz katalogów tradycyjnych udostępnianie zestawień bibliograficznych opracowywanych w BPP i Filiach instruktaż z bibliotekarstwa w lokalu Biblioteki lub na życzenie