Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

Pomoc w wyszukiwaniu literatury na wskazany temat:

  • za pośrednictwem e-informacji na adres: radomsko@pedagogiczna.edu.pl
  • pomoc w przeszukiwaniu baz online oraz katalogów tradycyjnych
  • udostępnianie zestawień bibliograficznych opracowywanych w BPP i Filiach
  • instruktaż z bibliotekarstwa w lokalu Biblioteki lub na życzenie w siedzibie Klienta
  • przygotowanie prezentacji zbiorów na Rady Pedagogiczne – na zamówienie szkoły

Pomoc dla bibliotek szkolnych

Opracowywanie zestawień bibliograficznych na poszukiwane tematy

Publikacja wszystkich zestawień na stronie internetowej Biblioteki http://www.pedagogiczna.edu.pl/radomsko/ w dziale “Zestawienia bibliograficzne”.

Oferta zajęć edukacyjnych

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej pomagają organizować lub przeprowadzają lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Ze względów organizacyjnych zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 9.00. Propozycje tematów i termin lekcji można uzgadniać telefonicznie z dyżurnym bibliotekarzem lub bezpośrednio w Bibliotece.

Propozycje tematów zajęć:

Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną ? jej katalogi i księgozbiór

Budowa i rola katalogów w Bibliotece

Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji w katalogu komputerowym ? program SOWA

Rodzaje i funkcje kartotek prowadzonych w Bibliotece.