OFERTA EDUKACYJNA

Pomoc w wyszukiwaniu literatury na wskazany temat:

 • za pośrednictwem e-informacji na adres: radomsko.bibliotekapedagogiczna@crepiotrkow.edu.pl
 • pomoc w przeszukiwaniu baz online oraz katalogów tradycyjnych
 • udostępnianie zestawień bibliograficznych opracowywanych w BPP i Filiach
 • instruktaż z bibliotekarstwa w lokalu Biblioteki lub na życzenie w siedzibie Klienta
 • przygotowanie prezentacji zbiorów na Rady Pedagogiczne – na zamówienie szkoły

Pomoc dla bibliotek szkolnych

Opracowywanie zestawień bibliograficznych na poszukiwane tematy

Publikacja wszystkich zestawień na stronie internetowej Biblioteki  http://radomsko.pedagogiczna.edu.pl/category/zestawienia-bibliograficzne/ w dziale “Zestawienia bibliograficzne”.

Oferta zajęć edukacyjnych

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej pomagają organizować lub przeprowadzają lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz ekologicznej. Propozycje tematów i termin lekcji można uzgadniać telefonicznie (44 682-14-62) z dyżurnym bibliotekarzem lub bezpośrednio w Bibliotece.

Propozycje tematów zajęć:

Edukacja czytelnicza

 1. Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną – lekcja dla klas 0-III
 2. Jak radzić sobie ze złością – warsztaty z elementami biblioterapii
 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji w katalogu komputerowym -program SOWA

Edukacja ekologiczna

 1. Las i jego mieszkańcy – lekcja dla klas 0-III
 2. Owady wokół nas – warsztaty ekologiczno-plastyczne dla klas 0-III
 3. Zwierzęta domowe – lekcja dla klas 0-III
 4. Zwiastuny wiosny – lekcja dla klas 0-III
 5. Polskie parki narodowe – lekcja dla klas II-VI
 6. Nie bój żaby – lekcja dla klas IV-VI
Oferta edukacyjna