Zbiory biblioteki

Na dzień 31 grudnia 2016 roku księgozbiór Biblioteki liczył:

 • 27967 vol. książek
 • 773 jednostki zbiorów audiowizualnych
 • 2458 “oprawionych” roczników czasopism

z następujących dziedzin wiedzy: pedagogika, psychologia, socjologia i filozofia. W naszych zbiorach posiadamy również:

 • programy szkolne
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z pozostałych dziedzin wiedzy
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej
 • literaturę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Struktura zbiorów zwartych przedstawia się następująco:

 • Literatura pedagogiczno – metodyczna 38%
 • Literatura psychologiczna i socjologiczna 11%
 • Literatura piękna 15%
 • Literatura pozostała 36%

Część księgozbioru Biblioteki (w tym czasopisma bieżące i oprawione roczniki) wydzielona jest jako księgozbiór podręczny i można z niego korzystać w czytelni.

W 2016 roku jest prenumerowanych 35 tytułów czasopism, w tym:

 • 27 tytułów pedagogicznych
 • 3 tytuły psychologiczne
 • 5 – pozostałe tytuły

Najważniejsze informacje dla Czytelników

Najważniejsze sprawy, o których powinien wiedzieć użytkownik CWPN Academica

Biblioteka Pedagogiczna w Radomsku poleca Państwu możliwość dostępu do elektronicznych wersji publikacji [książek i czasopism] należących do zasobów Biblioteki Narodowej. Udostępniane są przede wszystkim publikacje z lat 1990-2012: podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy. Twórcy systemu chcą w ten sposób umożliwić szerszy dostęp w szczególności do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym bibliotekom, które nie posiadają ich w swoich zasobach. W obecnej chwili zasób ten liczy blisko 700 tys. dokumentów i stale się zwiększa.

Otwarte Zasoby Edukacyjne 2017

Otwarte Zasoby Edukacyjne 2017
W dniu 7 czerwca 2017 r. [środa] o godzinie 15:00 w lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku rozpocznie sie Konferencja metodyczno-programowa na temat otwartych zasobów dedukcyjnych i ich wykorzystania w procesie nauczania – z uwzględnieniem nowej podstawy programowej.
Konferencję prowadzić będą:
Pan dr Marek Grynkiewicz z WODN w Piotrkowie Trybunalskim
i Pani mgr Katarzyna Krogulska z Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do wzięcia udziału