Najważniejsze sprawy, o których powinien wiedzieć użytkownik CWPN Academica

Biblioteka Pedagogiczna w Radomsku poleca Państwu możliwość dostępu do elektronicznych wersji publikacji [książek i czasopism] należących do zasobów Biblioteki Narodowej. Udostępniane są przede wszystkim publikacje z lat 1990-2012: podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy. Twórcy systemu chcą w ten sposób umożliwić szerszy dostęp w szczególności do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym bibliotekom, które nie posiadają ich w swoich zasobach. W obecnej chwili zasób ten liczy blisko 700 tys. dokumentów i stale się zwiększa.

Korzystanie z tak bogatego zasobu wiedzy jest bezpłatne; wymagane jest tylko zarejestrowanie się w systemie Academica, co można zrobić podczas wizyty w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku. Potrzebny jest dowód osobisty, zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie i podpisanie “Oświadczenia użytkownika”.

Zasoby dokumentów, które udostępnia CWPN Academica dzielą się na dwie grupy:

1. Publikacje dostępne w ramach wolnego dostępu, oznaczone w katalogu symbolemLogo publikacji w domenie publicznej

Logo publikacji chronionych2. Publikacje dostępne wyłącznie na terminalu [dedykowanym do tego celu komputerze] znajdującym się w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku, oznaczone w katalogu symbolem

Wypożyczalnia Academica umożliwia dostęp do każdej publikacji tylko jednemu użytkownikowi w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku międzybibliotecznych wypożyczeń publikacji papierowych, w których książka wypożyczona przez jedną z bibliotek nie jest dostępna dla wszystkich pozostałych.

By ułatwić użytkownikom korzystanie z zasobów chronionych prawem autorskim wprowadzono system rezerwacji publikacji we wskazanych bibliotekach. Pozwoli to na zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu w wybranych przez nich terminach do szczególnie popularnych tekstów naukowych.

Dostęp do systemu Academica w sieci Internet jest ograniczony do wyszukiwania publikacji, z uwzględnieniem wyszukiwania pełnotekstowego, przeglądania metadanych publikacji chronionych prawem autorskim oraz ich rezerwacji w wybranej bibliotece partnerskiej systemu. Dostęp do obiektów z domeny publicznej oraz licencjonowanych jest nieograniczony, podobnie jak w każdej bibliotece cyfrowej. Dostęp do treści publikacji chronionych możliwy jest wyłącznie za pomocą terminala znajdującego się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej.

Logowanie

Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem biblioteki partnerskiej. Na stronie logowania należy wskazać nazwę swojej biblioteki oraz podać numer swojej karty bibliotecznej i hasło [jest to inne hasło niż do SOWY]. System automatycznie rozpozna czy logowanie nastąpiło z dedykowanego terminala znajdującego się w bibliotece czy też z innego komputera. Dzięki temu, aby zarezerwować publikację chronioną albo aby przeczytać dokument publicznie dostępny, czytelnicy nie muszą wcale przychodzić do biblioteki.

Po zalogowaniu na górze strony cały czas widać, kto jest bieżącym użytkownikiem – wyświetla się nazwa biblioteki i numer karty czytelnika. W tym miejscu znajduje się również link “Wyloguj się”. Jeżeli użytkownik zapomniał, jakie jest jego hasło, to musi zwrócić się do pracownika swojej biblioteki z prośbą o wygenerowanie nowego. System później wymaga zmiany tego hasła przy pierwszym zalogowaniu.

Na jeden numer karty bibliotecznej użytkownik może się zalogować, tylko do aplikacji tej placówki, która mu wydała tę kartę. Aby zalogować się do innej placówki, trzeba się w niej osobno zarejestrować, aby otrzymać numer karty bibliotecznej.

Rezerwacje

Wszystko, co jest związane z rezerwacjami, jest związane z konkretną biblioteką. Wynika to z faktu, że przeglądanie chronionego obiektu jest możliwe tylko na dedykowanym terminalu w bibliotece. Opcja “Rezerwacje” otwiera stronę, która pozwala utworzyć nową rezerwację, edytować te, które już istnieją oraz zobaczyć listę zarezerwowanych publikacji, które w danym momencie można czytać.

Link “Utwórz nową rezerwację” prowadzi do formularza, w którym trzeba podać listę obiektów, które mają zostać zarezerwowane oraz panele czasowe, czyli godziny podczas których te publikacje mają być dostępne do czytania. Dla wygody użytkownika dodawanie nowych obiektów do rezerwacji jest wspierane przez wyszukiwarkę (taką jak w opcji “Katalog”), którą otwiera się ikonką “plus”. Obiekty wybiera się również ikoną “plus”, są one wtedy dodawane do listy “Dokumenty do rezerwacji”. Wyszukiwarka zasłania grafik, na którym wskazuje się czas trwania rezerwacji, dlatego po odszukaniu wszystkich pożądanych obiektów należy zamknąć wyszukiwarkę ikonką “x”. Wybieranie godzin polega na klikaniu w wybrane pola na grafiku godzin pracy biblioteki – można wybrać kilka paneli czasowych, nawet nie sąsiadujących ze sobą. Utworzoną rezerwację trzeba zapisać przyciskiem.

Poniżej opcji tworzenia rezerwacji, znajduje się lista istniejących rezerwacji danego użytkownika. Dla każdej z nich wypisane są tytuły dokumentów oraz panele czasowe. Edycja rezerwacji wygląda analogicznie jak formularz tworzenia i pozwala na następujące akcje:

  • dodanie albo usunięcie dokumentów rezerwacji,
  • zmianę godzin rezerwacji,
  • usunięcie całej rezerwacji.

Jeżeli użytkownik działający na ekranie rezerwacji jest administratorem, to widzi on dodatkowe pole z etykietą “Podaj numer karty”. Dzięki tej opcji administrator, czyli pracownik biblioteki może zarządzać rezerwacjami innych użytkowników – między innymi edytować je i usuwać. Aby zobaczyć swoje własne rezerwacje użytkownik podaje swój numer karty.

Biblioteki

Opcja “Biblioteki” służy łatwemu orientowaniu się, gdzie znajdują się biblioteki biorące udział w projekcie Academica. Jest to szczególnie istotne w przypadku publikacji, do których dostęp jest chroniony, a więc tych które można czytać jedynie na dedykowanych terminalach w bibliotekach. Aby móc przeczytać publikację w danej bibliotece, trzeba być jej zarejestrowanym użytkownikiem.

Na stronie bibliotek wyświetla się stronicowana lista wszystkich adresów bibliotek partnerskich. Aby łatwo móc odszukać te w pobliżu, do których najłatwiej dotrzeć, można skorzystać z opcji dodatkowych:

  • filtrowanie po nazwie województwa i miasta – po wybraniu województwa, na liście miast wyświetlają się tylko nazwy miejscowości, w których są biblioteki partnerskie,
  • wyszukiwanie po zapytaniu – użytkownik może wpisać z klawiatury zapytanie w pole wyszukiwarki bibliotek, zapytanie to może być dowolnym fragmentem nazwy biblioteki, nazwy ulicy albo miasta.

Obok listy bibliotek wyświetla się mapa, na której zaznaczone są współrzędne geograficzne bibliotek (zgodnie z danymi zapisanymi przez administratora, który dodał bibliotekę do systemu). Dzięki mapie można łatwo się zorientować, gdzie jest najbliższa biblioteka, w której można skorzystać, albo gdzie jest biblioteka, która oferuje dostęp do pożądanego zasobu.

Lista bibliotek pasujących do podanych kryteriów jest aktualizowana na bieżąco. Strona bibliotek służy jedynie lokalizacji placówek, nie ma na niej żadnych opcji edycji ani konfiguracji.

Wyczerpujące i szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://academica.edu.pl/

Z naszej strony służymy Państwu pomocą w drodze kontaktu mailowego[radomsko@pedagogiczna.edu.pl] lub telefonicznie [44 682-14-62]

Najważniejsze informacje dla Czytelników