Na dzień 31 grudnia 2017 roku księgozbiór Biblioteki liczył:

 • 28140 vol. książek
 • 774 jednostki zbiorów audiowizualnych
 • 2490 “oprawionych” roczników czasopism

z następujących dziedzin wiedzy: pedagogika, psychologia, socjologia i filozofia. W naszych zbiorach posiadamy również:

 • programy szkolne
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z pozostałych dziedzin wiedzy
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej
 • literaturę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Struktura zbiorów zwartych przedstawia się następująco:

 • Literatura pedagogiczno – metodyczna 38%
 • Literatura psychologiczna i socjologiczna 11%
 • Literatura piękna 15%
 • Literatura pozostała 36%

Część księgozbioru Biblioteki (w tym czasopisma bieżące i oprawione roczniki) wydzielona jest jako księgozbiór podręczny i można z niego korzystać w czytelni.

Zbiory biblioteki