Wykaz prenumerowanych czasopism w roku 2023

 

 1. BIBLIOTEKA W SZKOLE
 2. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
 3. FORUM NAUCZYCIELSKIE
 4. GEOGRAFIA W SZKOLE
 5. KRONIKA SEJMOWA
 6. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 7. PAMIĘĆ – BIULETYN IPN
 8. PRACA SOCJALNA
 9. PROBLEMY OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE
 10. REMEDIUM
 11. SZKOŁA SPECJALNA
 12. ŚWIETLICA W SZKOLE
 13. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 14. WYCHOWAWCA
 15. ŻYCIE SZKOŁY
CZASOPISMA