Biblioteka Pedagogiczna w Radomsku przygotowała dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych cykl lekcji w ramach „Spotkań z historią w Bibliotece Pedagogicznej”:

  1. Przemysł drzewny w Radomsku do 1939 r.,
  2. Geneza rozwoju przemysłu w Radomsku,
  3. Akcje partyzanckie na terenie Radomska w II wojnie światowej: Zamach na W. Bergera i J. Wagnera 25 maja 1943 r. w Radomsku, Odbicie więźniów z radomszczańskiego aresztu w 1943 r.
  4. Zerwanie stosunków polsko-radzieckich w kwietniu 1943 r.

Tematy lekcji zaproponowały Panie doktorantki na Wydziale Filologiczno Historycznym Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie

Forma spotkań:

  • lekcje z zaangażowaniem uczniów; praca z tekstem źródłowym i ikonograficznym, pogadanka
Oferta edukacyjna dla nauczycieli historii