Regulamin użytkownika

Regulamin użytkownika
Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Biblioteka Narodowa udostępnia zbiory przez Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica) zarejestrowanym użytkownikom (zwanym dalej „użytkownikami”) bibliotek, które przystąpiły do systemu (zwanym dalej „Bibliotekami”).

2. Udostępnieniu za pośrednictwem CWPN Academica podlegają tylko publikacje naukowe (zwane dalej „publikacjami”) pozostające w zbiorach Biblioteki Narodowej, które mają postać cyfrową, i które z racji ochrony autorskich praw majątkowych nie są dostępne w nieodpłatnym dostępie z legalnego źródła w sieci Internet, o ile co innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uprawnień Biblioteki Narodowej.