HENRYK SIENKIEWICZ (1846-1916)
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku
i kwerendę stron internetowych

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

KSIĄŻKI

 1. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki ; ilustrował Marian Murawski.- Wyd. 5.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. Sygnatura: 21939
 2. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki ; ilustrował Marian Murawski.- Wyd. 4.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. Sygnatura: 19405
 3. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002.(Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 301) Sygnatura: 33055
 4. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. Sygnatura: 4144
 5. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. (Pisma wybrane ; T. 11) Sygnatura: 28852
 6. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Töpfer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. Sygnatura: 4372
 7. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. (Pisma wybrane ; T. 14) Sygnatura: 28635
 8. Krzyżacy. T. 1 : powieść / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. Sygnatura: 4143
 9. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 270) Sygnatura: 29828
 10. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Töpfer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. Sygnatura: 4373
 11. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 15) Sygnatura: 28634
 12. Krzyżacy. T. 2 : powieść / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. Sygnatura : 4167
 13. Krzyżacy. T. 3-4 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 270) Sygnatura: 29829
 14. List otwarty Polaka do ministra rosyjskiego / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : “Epoka-Press”, [1989]. Sygnatura: 29370
 15. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. (Pisma wybrane ; T. 4) Sygnatura: 29080
 16. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. (Pisma wybrane ; T. 16) Sygnatura: 28850
 17. Nowele / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 3) Sygnatura: 28044
 18. Nowele / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. (Pisma wybrane ; T. 3) Sygnatura: 22800
 19. Nowele / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 2) Sygnatura: 28091
 20. Nowele / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. (Pisma wybrane ; T. 2) Sygnatura: 22799
 21. Nowele / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 1) Sygnatura: 28129
 22. Nowele / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. (Pisma wybrane ; T. 1) Sygnatura: 22798
 23. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 19.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. (Seria Kieszonkowa PIW) Sygnatura: 15913
 24. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; red. wyd. Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. (Seria Kieszonkowa PIW) Sygnatura: 11811
 25. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; redakcja wydania Julian Krzyżanowski ; ilustrował Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygnatura: 7169, 7212
 26. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. (“Książka dla Każdego”) Sygnatura: 24262
 27. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 5) Sygnatura: 28510
 28. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; red. wyd. Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. (Seria Kieszonkowa PIW) Sygnatura: 11812
 29. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; redakcja wydania Julian Krzyżanowski ; ilustrował Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygnatura: 7170, 7213
 30. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. (“Książka dla Każdego”) Sygnatura: 24263
 31. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 6) Sygnatura: 28511
 32. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; redakcja wydania Julian Krzyżanowski ; ilustrował Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygnatura: 7174
 33. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; redakcja wydania Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. Sygnatura: 11834
 34. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. (“Książka dla Każdego”) Sygnatura: 25025
 35. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 10) Sygnatura: 28643
 36. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; red. wyd. Julian Krzyżanowski ; il. Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygnatura: 7171, 7214
 37. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 7) Sygnatura: 28512
 38. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; red. wyd. Julian Krzyżanowski ; il. Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygnatura: 7172, 7215
 39. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; red. wyd. Julian Krzyżanowski ; il. Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. Sygnatura: 3068
 40. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. Sygnatura: 24535
 41. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T 8) Sygnatura: 28272
 42. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; red. wyd. Julian Krzyżanowski ; il. Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygnatura: 7173, 7216
 43. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; red. wyd. Julian Krzyżanowski ; il. Jan Marcin Szancer.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. Sygnatura: 3069
 44. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 9) Sygnatura: 28313
 45. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. Sygnatura: 24536
 46. Potop. [T.] 1 / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. (“Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej”) Sygnatura: 18065
 47. Potop. [T.] 2 / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. (“Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej”) Sygnatura: 18066
 48. Potop. [T.] 3 / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. (“Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej”) Sygnatura: 18067
 49. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; wstęp Julian Krzyżanowski ; przypisy i aneks Tomasz Jodełka-Burzecki.- Wyd. 3.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. Sygnatura: 25409
 50. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. (Pisma wybrane ; T. 13) Sygnatura: 19646
 51. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 13) Sygnatura: 28065
 52. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 26.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. Sygnatura: 27131
 53. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 18.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. Sygnatura: 13383
 54. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. (Pisma wybrane ; T. 12) Sygnatura: 28273
 55. Sachem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska.- Kraków : “Greg”, [2003]. (Lektura : wydanie z opracowaniem) Sygnatura: 36827
 56. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. (Pisma wybrane ; T. 17) Sygnatura: 28851
 57. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 29.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. (Seria Kieszonkowa PIW) Sygnatura: 7838
 58. Wiry / Henryk Sienkiewicz ; przedm. Władysław Zawistowski.- Gdańsk : “Graf”, 1990. Sygnatura: 29729
 59. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wyd. 2 skr.- Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 231) Sygnatura: 27635

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI i AV

 1. Antoni Malczewski 1793-1826 ; Kronikarz – rzecz o Bolesławie Prusie 1847-1912 ; Artysta i niepokój wieku – Henryk Sienkiewicz 1846-1916 / scen. dokumentacja, narracja [film 1] Dorota Siwicka, Marek Bieńczyk ; realiz. i reż. [film 1] Krzysztof Bukowski ; scen. [film 2] Bronisław Maj ; reż. [film 2] Paweł Woldan ; scen. i realiz. [film 3] Jacek Kubiak.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; ,,,,,,,,, Twórcy naszej tradycji – język polski, historia : telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych ; Kaseta 1) Sygnatura: 283-VID
 2. Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968. (“Monografie Historyczno-Literackie”) Sygnatura: 11411
 3. Sienkiewicz i historia : studia / Tadeusz Bujnicki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Sygnatura: 25385
 4. Przede wszystkim Sienkiewicz / Zygmunt Falkowski.- Warszawa : “Pax”, 1959. Sygnatura: 4096
 5. “Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią / Anna Habryn.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. (“Biblioteka Analiz Literackich”, ISSN 0519-7929 ; Nr 38) Sygnatura: 15541, 15542, 15543
 6. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. (“Biblioteka “Polonistyki” / red. serii Jan Zygmunt Jakubowski) Sygnatura: 9413
 7. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. (“Biblioteka “Polonistyki” / red. serii Jan Zygmunt Jakubowski) Sygnatura: 4467
 8. Henryk Sienkiewicz : twórczość i recepcja światowa : materiały konferencji naukowej, listopad 1966 / red. Aniela Piorunowa, Kazimierz Wyka.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968. (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN) Sygnatura: 11682
 9. Henryk Sienkiewicz / Bogumiła Kaniewska.- Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1999. (“Portrety Polaków”) Sygnatura: 33990
 10. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna.- Wyd. 4 zm.- Szczecin : “Glob”, 1985. Sygnatura: 27020
 11. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Sygnatura: 15480, 15481
 12. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna.- Wyd. 3.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. Sygnatura: 22521
 13. Szlakiem Henryka Sienkiewicza / Maria Korniłowiczówna.- Warszawa : “Kraj”, 1984. Sygnatura: 26764
 14. Henryk Sienkiewicz / Julian Krzyżanowski.- Wyd. 3.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. (“Małe Portrety Literackie”) Sygnatura: 27785
 15. Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości / Julian Krzyżanowski.- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. Sygnatura: 2682
 16. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski.- Wyd. 3.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. (“Ludzie Żywi” ; 10) Sygnatura: 16458
 17. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. (“Ludzie Żywi” ; 10) Sygnatura: 8771
 18. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski.- Wyd. 4.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. (Biografie Sławnych Ludzi) Sygnatura: 24552
 19. Sienkiewicz a Warszawa / Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. Sygnatura: 19280
 20. Twórczość Henryka Sienkiewicza / Julian Krzyżanowski ; indeks zestawił Andrzej Z. Makowiecki.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. Sygnatura: 16402
 21. Twórczość Henryka Sienkiewicza / Julian Krzyżanowski ; indeks zestawił Andrzej Z. Makowiecki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. Sygnatura: 12848
 22. W kręgu wielkich realistów / Julian Krzyżanowski.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962. (Biblioteka Studiów Literackich / red. Henryk Markiewicz) Sygnatura: 6288
 23. Rzeczywistość historyczna w “Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza / Stefan M. Kuczyński.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. Sygnatura: 9459
 24. Wielcy pisarze dzieciom : Sienkiewicz i Konopnicka / Krystyna Kuliczkowska.- Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1964. Sygnatura: 15073, 7521
 25. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski.- Wyd. 2 przerob. i uzup.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. Sygnatura: 9217, 9355
 26. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. Sygnatura: 5104
 27. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer ; H Alina Nofer-Ładyka.- Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1959. Sygnatura: 4240
 28. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer-Ładyka.- Wyd. 6.- Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1988. (Profile) Sygnatura: 29563
 29. Sienkiewicz : odczyty / aut. Julian (1892-1976) Krzyżanowski [i in.].- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. (“Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” ; Tom 2) Sygnatura: 4958
 30. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka / wstęp, wyb. i oprac. Krystyna Kolińska-Sochaczewska.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. Sygnatura: 16735
 31. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 301) Sygnatura: 33055
 32. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 270) Sygnatura: 29828
 33. Krzyżacy. T. 3-4 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 270) Sygnatura: 29829
 34. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki.- Wyd. 2 skr.- Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 231) Sygnatura: 27635
 35. Pisarstwo Henryka Sienkiewicza / Andrzej Stawar.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. Sygnatura: 4630
 36. Zamek siedmiu wysp / Monika Warneńska.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967. Sygnatura: 10248
 37. Opowieści o powieści / Karol Wiktor Zawodziński ; oprac. Czesław Zgorzelski.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963. (Biblioteka Studiów Literackich / red. Henryk Markiewicz) Sygnatura: 6708

CZASOPISMA

 1. 100 lat od wydania książki Henryka Sienkiewicza “W pustyni i w puszczy” : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz.// Biblioteka. – 2011, nr 3, s. 12-14
 2. “Afryka na wpół dzika” : wokół powieści “W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza / Anna Kołodziej.// Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 4, s. 76-83
 3. Benefis Litwosa : scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Lucyna Bialic, Ewa Rozlach.// Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 23-28
 4. Byłem, Nobla zabrałem, wróciłem : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole – 2016, nr 9, s. 38-39
 5. Cykl lekcji filozoficznych w kontekście omawianej lektury “Quo vadis” / Krystyna Rotnicka.// Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 3, s. 42-55
 6. Czy Kali może być “Inny”, czyli “W pustyni i w puszczy” w szkole / Krzysztof Koc.// Polonistyka. – 2007, nr 8, s. 45-52
 7. Dlaczego chrześcijaństwo rozwinęło triumfalny sztandar “Krzyża na ruinach Kapitolu?” : na podstawie “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Chomacka.// Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 70-75
 8. Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza “Quo vadis”? : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum) / Anna Chodyń.// Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 12, s. 9-10
 9. Henryk Sienkiewicz – pisarz – noblista / Irena Bekasińska, Ewa Magiera.// Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 24-25
 10. Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych / Maria Cyran.// Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 2, s. 20-33
 11. Jak dobrze znasz „Potop” Henryka Sienkiewicza? : (konkurs czytelniczo-literacki) / Jolanta Zielonka.// Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 9, s. 9-10
 12. Kot powinien być łowny, a chłop mowny / Beata Udzik.// Polonistyka. – 2006, nr 10, s. 46-51
 13. Niebezpieczne przygody w Afryce : konkurs ze znajomości “W pustyni i w puszczy” dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Janina Witek.// Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 16-17
 14. Obraz chrześcijan w powieści “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza a źródła antyczne / Beata Bawej-Lisiecka.// Wiadomości Historyczne. – 2014, nr 1, s. 16-22
 15. Po co nam Grunwald? / Ryszard Klimko.// Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 3, s.28-39
 16. Podróżny romantyczny i rozważny : o “Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza / Katarzyna Szewczyk-Haake.// Polonistyka. – 2012, nr 2, s. 10-17
 17. Postawa religijna bohaterów powieści “Pan Wołodyjowski” Henryka Sienkiewicza / Leonarda Mariak.// Język Polski. – 2007, nr 4/5, s. 309-320
 18. Prawda historyczna i fikcja literacka : (powieści “W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicz) / Krzysztof Nurkowski.// Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 4, s. 84-88
 19. Quo vadis człowieku XXI wieku? : scenariusz spektaklu / Alina Lasoń-Tumialis.// Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 6, s. 26-28
 20. Sienkiewicza podróże po świecie : Rok Henryka Sienkiewicza / Martyna Figiel.// Poradnik Bibliotekarza – 2016, nr 7/8, s. 14-18
 21. Sport w Trylogii? : o Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski.// Polonistyka. – 2010, nr 4, s. 31-35
 22. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja Maciejek.// Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 13-14
 23. Tradycje i współczesność : Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński.// Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 2, s. 55-64
 24. Ukryty urok prozy / Jerzy Kaniewski.// Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 4, s. 63-70
 25. “W pustyni i w puszczy” : czytać, nie czytać? Sąd nad lekturą / Marlena Korab.// Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 1, s. 35-37
 26. “W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza – najbardziej znana na świecie polska książka dla dzieci / Bogumiła Staniów.// Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 12, Dodatek: Świat książki dziecięcej nr 12, s. 1-4
 27. Wokół “Quo vadis” : scenariusz wystawy bibliotecznej opracowany metodą projektu / Katarzyna Orcholska, Iwona Fryszkowska.// Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 7/8, s. 41-43
 28. Zbyszko – Rotgier – relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej.// Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 95-99
 29. Zupełnie nowe dzieło czy tylko kopia książki? : o adaptacji filmowej lektury / Arkadiusz Kut.// Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 3, s. 66-75
 30. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza – w setną rocznicę otrzymania literackiej Nagrody Nobla : konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Bożena Galiniak, Beata Grzywacz, Izabela Pędziwiatr.// Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 11, s. 10-11  

WYBÓR STRON INTERNETOWYCH POŚWIĘCONYCH HENRYKOWI SIENKIEWICZOWI

1. http://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz

 1. http://culture.pl/pl/artykul/henryk-sienkiewicz-w-anegdocie
 2. http://www.noblisci.pl/1905-henryk-sienkiewicz/
 3. http://www.sienkiewicz.ovh.org/
 4. http://literat.ug.edu.pl/autors/sienk.htm
 5. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11956
 6. http://muzeumsienkiewicza.eu/
Sienkiewicz Henryk