Dzień Ziemi – materiały repertuarowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

1. Dalej w las : widowisko w 4 scenach // W: Pani na opak : scenariusze przedstawień szkolnych / Marzena Kwietniewska. ? Kraków : “Impuls”, 1999. – S. 50-56, sygn. 32583

2. Drzewa sadzimy, przyrodę chronimy – spotkanie z okazji Święta Drzewa // W: Scenariusze uroczystości przedszkolnych : zbiór pomysłów na cały rok. – Warszawa : Raabe, 2012. – S. 10-21, sygn. 35864

3. Dzieci i Żabki : scenariusz przedstawienia poświęconego zagadnieniom ochrony środowiska lub przeznaczony na obchody Święta Ziemi // W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Teresa Król, Krystyna Radwan. – Kraków : “Rubikon”, 2004. – S. 20-27, sygn. 34075

4. Dzień Ziemi // W: Kredą pisane: scenariusze przedstawień szkolnych: inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. – Kraków : “Impuls”, 1999. – S. 71-77, sygn. 32582

5. Dzień Ziemi – czyli sąd nieostateczny // W: Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2003. – S. 109-123, sygn. 33211

6. Dzień Ziemi : scenariusz apelu, inscenizacja “Ekologia na co dzień” // W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku: szkoła podstawowa, przedszkole. – Toruń : Wydaw. “AKER”, 1999. – S. 98-103, sygn. 35597

7. Dzień Ziemi : scenariusz audycji w radiowęźle szkolnym dla szkoły podstawowej // W: Scenariusze uroczystości szkolnych ; imprezy, apele, konkursy, cz. 1 / pod red. Haliny Żwirskiej. – Częstochowa : Wydaw. WOM, 2000. – S. 98-102, sygn. 32615

8. “Halo, tu mówią dzieci” czyli impreza ekologiczna // W: Gotowe scenariusze imprez szkolnych / Jerzy Hamerski. – Poznań : Wydaw. “Publicat”, 2011. – S. 127-137, sygn. 35554

9. Jarzębinka : scenariusz przedstawienia okolicznościowego na Święto Ziemi //W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Teresa Król, Krystyna Radwan. – Kraków : “Rubikon”, 2004. – S. 28-40, sygn. 34075

10. Ludzie chronią środowisko. Sterta śmieci – skąd to wszystko? Apel z okazji Dnia Ziemi // W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku: szkoła podstawowa, przedszkole. – Toruń : Wydaw. “AKER”, 1999. – S. 128-132, sygn. 35597

11. Na ratunek lasom : inscenizacja // W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku: szkoła podstawowa, przedszkole. – Toruń : Wydaw. “AKER”, 1999. – S. 112-119, sygn. 35597

12. Przyroda to nasz skarb – spotkanie z okazji Światowego Dnia Ziemi // W: Scenariusze uroczystości przedszkolnych : zbiór pomysłów na cały rok. – Warszawa : Raabe, 2012. – S. 35-43, sygn. 35864

13. Przyroda w poezji księdza Jana Twardowskiego : scenariusz przedstawienia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : “Rubikon”, 2003. – S. 84-87, 33468

14. Przyroda w przysłowiach // W: Scenariusze uroczystości szkolnych ; imprezy, apele, konkursy, cz. 1 / pod red. Haliny Żwirskiej. – Częstochowa : Wydaw. WOM, 2000. – S. 84-86, sygn. 32615

15. SOS : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Ziemi //W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Teresa Król, Krystyna Radwan. – Kraków : “Rubikon”, 2004. – S. 9-19, sygn. 34075

16. Święto Ziemi “Zawrzeć przyjaźń z naturą // W: Pamiętajmy i przeżyjmy to razem : scenariusze uroczystości w szkole podstawowej z antologią tekstów / Maria Balcarek, Jolanta Mieszczak, Bożena Stokłosa. – Bielsko-Biała : “Kleks”, 2001. – S. 67-81, sygn. 33881

17. Żyjmy z przyroda w zgodzie : konkurs wiedzy ekologicznej // W: Scenariusze uroczystości szkolnych ; imprezy, apele, konkursy, cz. 1 / pod red. Haliny Żwirskiej. – Częstochowa : Wydaw. WOM, 2000. – S. 87-97, sygn. 32615

Artykuły a czasopism:

1. Ach, te śmieci: scenariusz przedstawienia teatralnego // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 2, s. 25

2. Bajeczka ekologiczna “O czystości, o zabawie i podstępie w słusznej sprawie” // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 11, s. 20-21

3. Drama na Dzień Ziemi // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 102 . – 2003, nr 2, s. 9

4. Dzień młodego ekologa w bibliotece szkolnej: scenariusz uroczystości // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 2, s. 22-24

5. Dzień Ziemi : 22 kwietnia: scenariusz apelu dla szkoły podstawowej // WYCHOWAWCA. – 2009, nr 4, s. 30

6. Dzień Ziemi: scenariusz apelu // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 91. – 2002, nr 4, s. 6-8

7. Dzień Ziemi: scenariusz apelu // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 102. – 2003, nr 3, s. 1-4

8. Dzień Ziemi: scenariusz imprezy // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 78. – 2001, nr 3, s. 8-9

9. Dzień Ziemi: scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 91. – 2002, nr 4, s. 1-3

10. Dzień Ziemi… a klimat w potrzebie: przykładowe pytania kierowanych do różnych grup wiekowych: 0-III, IV-VI, gimnazjum // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 166. – 2008, nr 6, s. 3-6

11. Dzień Ziemi tuż, tuż – pora działać już! // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 127. – 2005, nr 4, s. 1-2

12. Dzień Ziemi w Kowalu: scenariusz inscenizacji // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 127. – 2005, nr 4, s. 3

13. Dziś Dzień Ziemi świętujemy – zdrowe życie promujemy: scenariusz imprezy // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2005, nr 5, s. 25-29

14. Ekologiczne impresje: program satyryczny // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2005, nr 2, s. 26-27

15. Ekologia na wesoło: scenariusz na Dzień Ziemi dla szkoły podstawowej i gimnazjum // NOWA SZKOŁA. – 2001, nr 3, s. 41-43

16. Ekologiczne koło fortuny // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 103. – 2003, nr 4, s. 4

17. I ty możesz pomóc Matce Ziemi: scenariusz apelu ekologicznego w gimnazjum // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 116. – 2004, nr 5, s. 1-2

18. Jak książę Przystojniak został ekologiem: przedstawienie dla uczniów klas I-IV // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2012, nr 7-8, s. 4-6

19. Jaki z tego pożytek?: scenariusz inscenizacji na Dzień Ziemi // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 103. – 2003, nr 4, s. 1-3

20. Kłopoty i troski gorczańskiej flory i fauny: scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Ziemi // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 81. – 2001, nr 6, s. 8-9

21. Kolego, każdy może zrobić coś dobrego: inscenizacja z okazji obchodów Dnia Ziemi w SP nr 114 w Krakowie // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 157. – 2007, nr 10, s. 5-7

22. Konkurs ekologiczny dla klas I-III, IV-VI // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 134. – 2005, nr 11, s. 11-12

23. Kto przyrodę chroni – tego ona jutro obroni: scenariusz happeningu ekologicznego dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2003, nr 2, s. 23

24. Nasze lasy: konkurs dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2011, nr 12, s. 20

25. Nasze miejsce na Ziemi: od nas zależy jak będzie wyglądało jutro: projekt obchodów Dnia Ziemi // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 91. – 2002, nr 4, s. 3-6

26. Nowe doświadczenia w organizowaniu obchodów Dnia Ziemi // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 91. – 2002, nr 4, s. 9

27. O tym, jak krasnale pomogły przyrodzie: inscenizacja w 4 aktach // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 210. – 2012, nr 4, s. 1-3

28. O zajączku, który bał się niepotrzebnie: inscenizacja w 5 aktach dla przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 189. – 2010, nr 5, s. 3-5

29. Patrzmy sercem na ogród świata : scenariusz przedstawienia // Aura. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 115. – 2004, nr 4, s.9-11

30. Patrzmy sercem na ogród świata : turniej ekologiczny dla klas III szkoły podstawowej // Aura. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 114. – 2004, nr 3, s. 1-3

31. Piątka z blokowiska: scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Ziemi // ŻYCIE SZKOŁY. – 2008, nr 4, s. 53-56

32. Przebudzenie: autorskie widowisko ekologiczne // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 102. – 2003, nr 3, s. 12

33. Rozprawa sądowa przeciwko ludziom, którzy niszczyli las: scenariusz przedstawienia przeznaczonego dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej. // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 2, s. 25-26

34. Sąd nad człowiekiem: scenariusz uroczystości na Dzień Ziemi // NOWA SZKOŁA. – 2004, nr 3, s. 15

35. Scenariusz apelu z okazji Światowego Dnia Ziemi // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 81. – 2001, nr 6, s. 10-11

36. Scenariusz ekologiczny dla uczniów gimnazjum // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 7-8, s. 32-33

37. Scenariusz obchodów Dnia Ziemi w gimnazjum // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 115. – 2004, nr 4, s. 1-4

38. Scenariusz warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 189. – 2010, nr 5, s. 1-2

39. Scenariusz warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków (2) // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 190. – 2010, nr 6, s. 1-3

40. Scenariusz z okazji “Dnia Ziemi” dla uczniów gimnazjum // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2005, nr 2, s. 19-21

41. Scenariusz z wykorzystaniem podręcznika Wesoła szkoła // ŻYCIE SZKOŁY. – 2003, nr 4, s. 31-33

42. Segreguj z nami: słuchowisko radiowe // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 101. – 2003, nr 2, s. 10-12

43. Spotkajmy się na ścieżce ekologicznej: scenariusz apelu dla szkół podstawowych // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2006, nr 4, s. 22-23

44. Spotkanie bogów: scenariusz imprezy ekologicznej // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 112. – 2004, nr 1, s. 9-10

45. Święto wiosny i radości: scenariusz turnieju // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2004, nr 4-5, dod. s. X-XII

46. Tydzień Ekologiczny: część artystyczna apelu szkolnego, przebieg poszczególnych dni // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 100. – 2003, nr 1, s. 1-2.

47. Zasypią nas śmieci: inscenizacja // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 131. – 2005, nr 8, s. 3

48. Zielono mi: scenariusz audycji radiowej lub przedstawienia z okazji Dnia Wiosny, Święta Ziemi, Sprzątania Świata lub zakończenia roku szkolnego // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 4, s. 22-23

49. Ziemia ? nasza planeta: scenariusz z okazji Dnia Ziemi // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 114. – 2004, nr 3, s. 4

50. Ziemia – planeta popiołu: montaż słowno-muzyczny// AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 149. – 2007, nr 2, s. 4-5

51. Ziemia – zielona wyspa: scenariusz imprezy ekologicznej // AURA. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 79. – 2001, nr 4, s. 7-8

Dzień Ziemi