KORCZAK JANUSZ – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. CO mi dał Janusz Korczak : pokłosie konkursu / wyboru dokonał Kazimierz Dębnicki ; wstęp i redakcja Ela Frydman. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. Sygn. 6240

2. DAUZENROTH, Erich : Janusz Korczak : życie dla dzieci . – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. Sygn. 33880

3. DĘBNICKI, Kazimierz : Korczak z bliska. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. Sygn. 27007

4. DZIECKO inaczej widziane – twórczość Janusza Korczaka. W : Wanda Krzemińska : Idee i bohaterowie : lektury młodego czytelnika : zarys problemowy. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969, S. 212-217. Sygn. 12007-12008

5. HUPPENTHAL, Janina : Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny. – Warszawa ; Toruń : Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej w Toruniu, 1978. Sygn. 22528

6. JANUSZ Korczak : źródła i studia / red. nauk. Aleksander Lewin. – T. 1: Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1989. Sygn. 29212

7. JANUSZ Korczak : źródła i studia / red. nauk. Aleksander Lewin T. 2: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka / wybór Maria Falkowska. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1983. Sygn. 26028

8. JAWORSKI, Marek : Janusz Korczak. – Wyd. 2. – Warszawa : Interpress, 1977. Sygn. 21776

9. KORCZAK, Janusz : Pozwólcie nam marzyć : widowisko dla dzieci na podstawie udramatyzowanych fragmentów książek Janusza Korczaka “Kajtuś Czarodziej”, Król Maciuś Pierwszy”, “Sława” / Janusz Korczak ; [wybór materiału i adaptacja dramatyczna Janina Morawska ; uwagi inscenizacyjne Janina Pollakówna ; rysunki Krystyn Niedzielski]. – Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1965. Sygn. 10839

10. KORCZAK, Janusz : Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. 3916

11. KORCZAK, Janusz : Jak kochać dziecko : internat : kolonie letnie. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. 2954

12. KORCZAK, Janusz : Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku . – Warszawa : “Żak”, 2002. Sygn. 33000

13. KORCZAK, Janusz : Kiedy znów będę mały. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1961. Sygn. 5896

14. KORCZAK, Janusz : Pedagogika żartobliwa. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. 3917

15. KORCZAK, Janusz : Pisma pedagogiczne. T. 2. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. Sygn. 2955

16. KORCZAK, Janusz : Pisma wybrane. T. 1 / wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. – Wyd. 2. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1984. Sygn. 26875

17. KORCZAK, Janusz : Pisma wybrane. T. 2 / wybór Aleksander Lewin. – Wyd. 2. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1984. Sygn. 26876

18. KORCZAK, Janusz : Pisma wybrane. T. 4 / wybór Aleksander Lewin. – Wyd. 2. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1986. Sygn. 27618

19. KORCZAK, Janusz : Prawidła życia : pedagogika dla dzieci i młodzieży / Janusz Korczak ; ilustrował Szymon Kobyliński. – Warszawa : “Pelikan”, 1988. Sygn. 29331

20. KORCZAK, Janusz : Wybór pism. T. 1 / wyboru dokonał Igor Newerly. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1957. Sygn. 4169, 4599

21. KORCZAK, Janusz Wybór pism. T. 2 / wyboru dokonał Igor Newerly. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1958. Sygn. 3470, 4646, 4170

22. KORCZAK, Janusz : Wybór pism. T. 3 / wyboru dokonał Igor Newerly. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1958. Sygn. 3471, 4647, 4171

23. KORCZAK, Janusz : Wybór pism. T. 4 / wyboru dokonał Igor Newerly. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1958. Sygn. 3892, 4676, 4172

24. KORCZAKOWSKIE dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. – Warszawa : “Żak”, 1999. Sygn. 31824

25. LEWIN, Aleksander : Gdy nadchodził kres… : ostatnie lata życia Janusza Korczaka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. 30903

26. LEWIN, Aleksander : Tryptyk pedagogiczny : Korczak. Makarenko. Freinet / Aleksander Lewin. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1986. Sygn. 28016 – 28018

27. MORTKOWICZ-OLCZAKOWA, Hanna : Janusz Korczak. – Wyd. 3. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. Sygn. 10094

28. NEWERLY, Igor : Żywe wiązanie. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. Sygn. 8712

29. NEWERLY, Igor : Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1962. Sygn. 10062 – 10063, 6239

30. OKOŃ, Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : “Żak”, 2000, S. 248-281. Sygn. 32027

31. OLCZAK-RONIKIER, Joanna: Korczak : próba biografii. – Warszawa : Wydawnictwo W. A. B., 2011. Sygn. 35551

32. PYRZYK, Ireneusz : Elementy pedagogiki opiekuńczej w dorobku pedagogicznym Janusza Korczaka. W: Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej. – Toruń : “Adam Marszałek”, 2000., S. 54-99. Sygn. 32518

33. SZLĄZAKOWA, Alicja : Janusz Korczak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. 22108

34. WOŁOSZYN, Stefan : Korczak. – Wyd. 2. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1982. Sygn. 25606

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

1. ANDRES Maria : Pamięci niezapomnianego wychowawcy : apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50rocznicę śmierci // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1992, nr 5, s. 32

2. BIŃCZYCKA Jadwiga : Co by na to powiedział Korczak? // NOWA SZKOŁA. – 1995, nr 1, s. 55-57

3. BIŃCZYCKA Jadwiga : Korczak i dziecko w XX wieku (Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie // NOWA SZKOŁA. – 1993, nr 2, s. 122-123

4. BIŃCZYCKA Jadwiga : Spotkanie z Januszem Korczakiem // NOWA SZKOŁA. – 1992, nr 9, s. 559-561

5. CIESIELSKA Marta : Korczak i dziecko w XX wieku // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1993, nr 1, s. 40-41

6. DĄBROWSKA Anna, DĄBROWSKI Andrzej : Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 1993, nr 5, s. 153-157

7. JANUSZEWSKA Edyta : Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 9, s. 56-58

8. KNOP Barbara, WOLDAN Bogusława : Patron szkoły inspiracją do organizowania pracy wychowawczej // DYREKTOR SZKOŁY. – 1998, nr 12, s. 29-31

9. KODEKS wychowawczy w aforyzmach . / oprac. Stefan Wołoszyn // ŻYCIE SZKOŁY. – 1982, nr 11/12, s. 504-511

10. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot” // KULTURA FIZYCZNA. – 1998, nr 1/2, s. 28-29

11. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot” // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 1998, nr 2, s. 100-103

12. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 1992, nr 6, s. 334-338

13. KOSTKA M., SŁOWICKA D. : Janusz Korczak a antypedagogika // NOWA SZKOŁA. – 1992, nr 6, s. 367- 372

14. KOTWICKA Irena : Korczakowskie samotności // EDUKACJA I DIALOG. – 1995, nr 8, s. 19-22

15. KOTWICKA Irena : Wychowawcy własnych dzieci // EDUKACJA I DIALOG. – 1995, nr 2, s. 42-45

16. KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Ukochał dzieci ponad wszystko : Janusz Korczak – 1878-1942 // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1997, nr 6, s. 11-13

17. LESZCZYŃSKI Grzegorz : “Król Maciuś…” Janusza Korczaka – spór narratorów, metafora, mit // POLONISTYKA. – 1983, nr 5, s. 323-332

18. LEWIN Aleksander : Jak przezwyciężyć bariery między dorosłymi a dziećmi : inspiracje korczakowskie // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1988, nr 4, s. 147-154

19. LEWIN Aleksander : Korczak i Freinet – co ich łączy, a co różni? // NOWA SZKOŁA. – 1997, nr 2, s. 16-20

20. LEWIN Aleksander : Korczak w całości / rozm. przepr. Witold Salański // NOWA SZKOŁA. – 1994, nr 5, s. 305-307

21. LEWIN Aleksander : Korczak w niełasce? Na Krochmalną pielgrzymują ludzie z całego świata // POLITYKA. – 1995, nr 2, s. 21

22. LEWIN Aleksander : Śniła mi się synteza dziecka // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 1994, nr 3, s. 8

23. LEWIN Aleksander : Testament pedagogiczny Janusza Korczaka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE. – 1993, nr 1, s. 32-36

24. MALIŃSKA Hanna : Janusz Korczak i jego Senat // NOWA SZKOŁA. – 1992, nr 8, s. 492-494

25. MATYJAS B. : Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1991, nr 3, s. 136-141

26. MERŻAN I. : Pożegnanie z J. Korczakiem i panią Stefą // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1983, nr 8, s. 376-377

27. NALASKOWSKI Aleksander : Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1999, nr 12, s. 5-7

28. NIEZNANE teksty Korczaka z getta / oprac. A. Lewin // POLITYKA. – 1992, nr 13, s. 17-18

29. PUSZKIN Barbara : Janusza Korczaka refleksje nad sobą // NOWA SZKOŁA. – 1992, nr 8, s. 494-498

30. PYRZYC Ireneusz : Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1995, nr 3, s. 10-12

31. RASZEWSKA Maria : Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 1997, nr 4, s. 27-28

32. SALAŃSKI W. : Dom w lesie // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 1993, nr 21, s. 1, 7

33. SZAMAŃSKI Mirosław Stanisław : “Ruch samorządów uczniowskich” W Drugiej Rzeczypospolitej (1918- 1939) // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2003, nr 3, s. 5-49

34. ŚLIWERSKI Bogusław : Wychowanie do samowychowania w pedagogice Korczaka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1987, nr 8, s. 362-365

35. TARNOWSKI Janusz : Głos dziecka wczoraj… dziś… jutro // NOWA SZKOŁA. – 1995, nr 10, s. 19-23

36. THEISS Wiesław : Korczak – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1992, nr 4, s. 173-180

37. THEISS Wiesław : Międzynarodowa konferencja – “Korczak: nowa antropologia wychowania” // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 9, s. 55-56

38. THEISS Wiesław : V Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Jerozolimie // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1995, nr 1, s. 40-41

39. URBACZEWSKI Mirosław : Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 1996, nr 1, s. 5-11

40. WAJS K., WAJS S. : Próba oceny działalności Janusza Korczaka : kilka refleksji // POLONISTYKA. – 1986, nr 4, s. 243-251

41. WOLTER Edyta : Korczak o wychowaniu przedszkolnym // WYCHOWAWCA. – 2004, nr 3, s. 16-17

42. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka // POLONISTYKA. – 1986, nr 4, s. 251-258

Korczak Janusz