JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812-1887)
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku
i kwerendę stron internetowych

LITERATURA PODMIOTU:

1. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Ada. T. 1/2 : sceny i charaktery z życia powszedniego / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986. – 269 s. ; 20 cm Sygn.: 27896

2. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Ada. T. 3 / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986. – 141 s. ; 21 cm Sygn.: 27897

3. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Adama Polanowskiego, dworzanina króla Imci Jana III, notatki / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. – 299, [5] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 27) Sygn.: 3800

4. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Bajbuza : czasy Zygmunta III / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 458, [6] s. : il. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 23) Sygn.: 15433

5. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. – 334, [5] s. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 15) Sygn.: 4431

6. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. – 282, [4] s. ; 22 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 5) Sygn.: 3893

7. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Boży gniew : czasy Jana Kazimierza / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. – 448, [4] s. : [32] s. il. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 25) Sygn.: 16388

8. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 5. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958. – 511 s. ; 19 cm Sygn.: 3802

9. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Bruhl : powieść historyczna z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 13. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. – 372, [3] s. ; 20 cm – (“Biblioteka Lektur Szkolnych”) Sygn.: 23417

10. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Cet czy licho : powieść historyczna z końca wieku XVII / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. – 364, [4] s., [9] k. tabl. : il. portr. ; 20 cm – (Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego : powieści historyczno-obyczajowe) Sygn.: 22228

11. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Chata za wsią / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 357, [2] s. ; 19 cm – (“Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej”) Sygn.: 16469

12. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Czarna Perełka / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 5. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1990. – 162, [1] s. ; 21 cm Sygn.: 29593

13. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Diabeł : powieść z czasów Stanisława Augusta / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 450, [5] s. : il. ; 21 cm – (Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego : powieści historyczne) Sygn.: 15531

14. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Dwie królowe (Bona i Elżbieta) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971. – 452, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 20) Sygn.: 19122

15. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Dwie królowe (Bona i Elżbieta) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. – 444, [2] s. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 20) Sygn.: 5189

16. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Grzechy hetmańskie : obrazy z końca XVIII wieku : z portretem autora i 16 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 3 [LSW]; 2 [Komitetowe]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. – 394, [5] s. : il. ; 21 cm – (Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego : powieści historyczno-obyczajowe) Sygn.: 18659

17. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Herod-Baba ; Bratanki ; Pan na czterech chłopach : opowiadania historyczne z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971. – 596, [3] s. : il ; 21 cm – (“Dzieła” Józefa Ignacego Kraszewskiego : powieści historyczne / Przew. Komitetu Red. Julian Krzyżanowski) Sygn.: 16204

18. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Historia kołka w płocie : według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 3. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967. – 145, [3] s. ; 20 cm Sygn.: 10126, 10189

19. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie / Józef Ignacy Kraszewski ; [przedm. napisał Jan Siekiera]. – Wyd. 5. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. – 346, [2] s. ; 20 cm Sygn.: 6212

20. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Infantka (Anna Jagiellonka) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956. – 457, [2] s. ; 21 cm Sygn.: 3801

21. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958. – 621, [3] s. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 19) Sygn.: 3798

22. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Jelita : legenda herbowa z r. 1331 / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. – 251, [3] s. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 13) Sygn.: 4072 – 4073

23. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Kartki z podróży 1858-1864. [T.] 1 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 581, [3] s. : il. ; 21 cm – (“Podróże” / red. Paweł Hertz) Sygn.: 20758

24. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Kartki z podróży 1858-1864. [T.] 2 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 517, [1] s. : il. ; 21 cm – (“Podróże” / red. Paweł Hertz) Sygn.: 20759

25. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Kordecki : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : “Pax”, 1984. – 314, [3] s. ; 21 cm Sygn.: 26515

26. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Kraków za Łokietka. Cz. 1 i 2 / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1951. – 286, [1] s. ; 21 cm Sygn.: 3997

27. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Król Piast (Michał książę Wiśniowiecki) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. – 308, [4] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Komitet Red. Wincenty Danek ; [T.] 26) Sygn.: 3810

28. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Krzyżacy 1410 : obrazy z przeszłości / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Jerzy Pośpiech. – Wyd. 4. – Katowice : “Śląsk”, 1984. – 266, [4] s. ; 21 cm – Sygn.: 27928

29. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Lalki : sceny przedślubne / Józef Ignacy Kraszewski ; [red. Maria Wojterska]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. – 227, [1] s. ; 20 cm – (“Dzieła” : powieści obyczajowe / Józef Ignacy Kraszewski) Sygn.: 15869

30. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Latarnia czarnoksięska : obrazy naszych czasów, Seria pierwsza / Józef Ignacy Kraszewski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. – 452, [4] s. ; 20 cm – (“Dzieła” : powieści obyczajowe / Józef Ignacy Kraszewski) Sygn.: 7043 – 7044

31. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Lublana / Józef Ignacy Kraszewski ; Przew. Kom. Red. Czesław Hernas. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – 218, [3] s. ; 21 cm Sygn.: 27898

32. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Milion posagu : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. – 199, [1] s. ; 18 cm Sygn.: 20322, 20396

33. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Pogrobek : powieść historyczna z czasów przemysławowskich / Józef Ignacy Kraszewski ; [wstęp Ewa Warzenica]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 254, [1] s. Sygn.: 3808

34. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Pułkownikówna : historia prawdziwa z czasów saskich / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974. – 282, [5] s. : il. ; 20 cm – (“Dzieła” Józefa Ignacego Kraszewskiego : powieści historyczno-obyczajowe / Przew. Kom. Red. Wincenty Danek) Sygn.: 17057

35. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Saskie ostatki (August III) / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958. – 298, [4] s. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Kom. Red. Wincenty Danek ; [T.] 29) Sygn.: 3909

36. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Semko : czasy bezkrólewia po Ludwiku, Jagiełło i Jadwiga / Józef Ignacy Kraszewski ; [przedm. napisał Stanisław Ryszard Dobrowolski]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 584 s. ; 21 cm Sygn.: 3807

37. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Sieroce dole / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990. – 279 s. ; 21 cm Sygn.: 29361

38. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Sprawa kryminalna : powiastka / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do druku Maria Rydlowa. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – 235, [1] s. ; 20 cm – (“Dzieła” : powieści obyczajowe / Józef Ignacy Kraszewski) Sygn.: 21194

39. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 3. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 629, [1] s. ; 22 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Kom. Red. Wincenty Danek ; [T.] 8) Sygn.: 11179, 3805

40. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Stara baśń : powieść z IX w. / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek. – Wyd. 5 zm.. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. – LXXVIII, 453, [1] s., 4 s. tabl. : il., portr. ; 17 cm – (“Biblioteka Narodowa”, ISSN 0208-4104 ; Seria I, Nr 53) Sygn.: 18868, 18601

41. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 4. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. – 446, [6] s., 16 s. tabl. : il., portr. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Kom. Red. Wincenty Danek ; [T.] 1) Sygn.: 19157

42. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : STARA baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; il. Antoni Boratyński. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974. – 446, 6] s. : il. ; 25 cm Sygn.: 17933

43. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Syn marnotrawny : opowiadanie z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. – 257, [3] s. : il. ; 21 cm – (Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego : powieści historyczne) Sygn.: 5102

44. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku : dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – 473 s. : il. ; 21 cm – (“Podróże” / red. Paweł Hertz) Sygn.: 27111

45. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Za Sasów / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958. – 334, [6] s. ; 21 cm – (Dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; Kom. Red. Wincenty Danek ; [T.] 28) Sygn.: 3799

46. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY : Zygmuntowskie czasy : powieść z roku 1572 / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 3. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 395 s. ; 21 cm Sygn.: 3804

LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. BARYCZ, HENRYK (1901-1994) : Józef Ignacy Kraszewski czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej / Henryk Barycz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. – 162, [4] s. : 1 il., portr. ; 17 cm – (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia) Sygn.: 23072

2. Bibliografia literatury polskiej “Nowy Korbut” / red. Kazimierz Budzyk ; Kom. Red. Ewa Korzeniewska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich[T.] 12 Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. – 277, [2] s. ; 25 cm Sygn.: 11037-CZT.

3. BURKOT, STANISŁAW (1932- ) : Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego / Stanisław Burkot. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967. – 226, [2] s. ; 20 cm – (“Monografie Historyczno-Literackie”) Sygn.: 10560

4. DANEK, WINCENTY (1812-1879) : Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego / Wincenty Danek. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. – 286, [6] s., [8] k. tabl. : il. ; 20 cm Sygn.: 12685

5. DANEK, WINCENTY (1812-1879) : Powieści historyczne J.I. Kraszewskiego / Wincenty Danek. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. – 268 s., [20] s. tabl. : fot., portr. ; 20 cm Sygn.: 8704

6. DANEK, WINCENTY (1907-1976) : Józef Ignacy Kraszewski / Wincenty Danek. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1973. – 546, [2] s. : il. ; 20 cm – (“Profile”) Sygn.: 18903

7. DĄBROWOLSKA, HALINA MARIA (1897-1962) : Tytan pracy : opowieść o J. I. Kraszewskim / Halina Maria Dąbrowolska. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 251, [4] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm Sygn.: 3247

8. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1812-1887) : Kartki z podróży 1858-1864. [T.] 1 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 581, [3] s. : il. ; 21 cm – (“Podróże” / red. Paweł Hertz) Sygn.: 20758

9. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1812-1887) : Kartki z podróży 1858-1864. [T.] 2 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 517, [1] s. : il. ; 21 cm – (“Podróże” / red. Paweł Hertz) Sygn.: 20759

10. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1812-1887) : Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku : dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – 473 s. : il. ; 21 cm – (“Podróże” / red. Paweł Hertz) Sygn.: 27111

11. TREPIŃSKI, ANTONI : Józef Ignacy Kraszewski / Antoni Trepiński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 142, [2] s. : il. ; 19 cm – (“Małe Portrety Literackie”) Sygn.: 18866

12. TREPIŃSKI, ANTONI : Romans Kraszewskiego z wiedenką / Antoni Trepiński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 186, [2] s., [18] k. tabl. : il. ; 18 cm Sygn.: 13803

13. ZAWODZIŃSKI, KAROL WIKTOR (1890-1949) : Opowieści o powieści / Karol Wiktor Zawodziński ; oprac. Czesław Zgorzelski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963. – 397, [3] s. ; 22 cm – (“Biblioteka Studiów Literackich” / red. Henryk Markiewicz) Sygn.: 6708

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

1. Dwa życzenia : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Marzanna Pietruszka-Łój // Język Polski w Szkole 4-6. – 2003/2004, nr 4, s. 43-51

2. Historia legendami malowana – J. I Kraszewski (klasa VII) / M. Ślusarczyk // Język Polski w Szkole dla klas 4-8. – 1986/87, nr 1, s. 58-78

3. Józef Ignacy Kraszewski. – [portret] // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 7/8, wkładka

4. Józef Ignacy Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej / Bronisław Kulka // Polonistyka. – 1989, nr 9, s. 653-664

5. Komiks na lekcjach języka polskiego w klasie IV / Ewa Bajor // Język Polski w Szkole dla klas 4-6. – 2000/2001, nr 3, s. 17-28

6. Kraszewski dawniej i dzisiaj / Ewa Warzenica-Zalewska // Polonistyka. – 1989, nr 9 , s. 643-652

7. Krzyżówki nie tylko dla gimnazjalistów / Edyta Wróbel // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, s. 20-21

WYBÓR STRON INTERNETOWYCH POŚWIĘCONYCH JÓZEFOWI IGNACEMU KRASZEWSKIEMU

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ignacy_Kraszewski

2. http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=ZDgwNWVhNzAwOTY4&tyt=&aut=kraszewski&x=0&y=0

3. http://www.ignacy.kraszewski.pl/

4. http://www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl/sucha/kolekcja.html

5. http://www.bracz.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=45

6. http://www.stmd.de/kraszewski-museum-ausstel

7. http://www.powiatbialski.eu/starostwo/index.php?pid=86

8. http://literat.ug.edu.pl/autors/kraszew.htm

9. http://muzeumjik.prv.pl/dane/glowna.html

10. http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/jozef-ignacy-kraszewski

11. http://www.polityka.pl/historia/1522953,1,jozef-ignacy-kraszewski—szpieg-iliterat.read

12. http://www.rybnik.pl/bsip/publik/Kraszewski.pdf

Kraszewski Józef Ignacy