Środki masowego przekazu

zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte 

 1. AISBERG, EUGENE (1905-1980) : TELEWIZJA … Ależ to bardzo proste! / [tł. z fr. W. Rabęcki, M. Rajewski]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1967. – 165, [2] s. : il. ; 24 cm Sygn.: 10523
 2. AUGUSTYNEK, ANDRZEJ : UZALEŻNIENIA komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. – Warszawa : “Difin”, 2010. – 159 s. : tab., wykr. ; 23 cm. – (Engram) Sygn.: 35221
 3. BAJKA, ZBIGNIEW (1944- ) : HISTORIA mediów / Zbigniew Bajka. – Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008. – 270 s. : il. ; 23 cm Sygn.: 34854
 4. BORYCZKA, BOŻENA : PRAKTYCZNY przewodnik po internecie dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka. – Bydgoszcz ; Warszawa : “Branta”, 2004. – 196 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 33805
 5. BRODOWSKI, ALEKSY : RADIO i telewizja / Aleksy Brodowski, Jerzy Chabłowski, Jerzy Auerbach. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. – VIII, 468, [3] s. : il., schem., tab. ; 20×21 cm. – (“Ilustrowana Encyklopedia dla Wszystkich”) Sygn.: 18907-CZT.
 6. BURDOWICZ-NOWICKA, MARIA (1929- ) : ROLA telewizji w nauczaniu / Maria Burdowicz-Nowicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Pracownia Badań Nad Kulturą Masową. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. – 184 s. ; 21 cm Sygn.: 8223 – 8226
 7. CASTELLS, MANUEL (1942- ) : WIEK informacji : ekonomia, społeczeństwo i kultura / Manuel Castells. – Wyd. 1, 1 dodruk, T. 1 Społeczeństwo sieci / red. nauk. Mirosława Marody ; tł. Mirosława Marody. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 531, [1] s. : il. ; 24 cm Sygn.: 34960
 8. COSENTINO, CHRISTOPHER : PHP – to proste / Christopher Cosentino ; [tł. z ang. Bogdan Kamiński]. – Warszawa : “RM”, 2001. – XI, [3], 143 s. ; 24 cm Sygn.: 33804
 9. CZŁOWIEK : CZŁOWIEK w dżungli współczesności / [aut. Anna Dyląg i in. ; oprac. i red. Justyna Rybakiewicz]. – Bielsko-Biała : “Park”, 2004. – 92 s. : il., fot. (w tym kolor.) ; 24 cm Sygn.: 34043
 10. DZIENNIKARSTWO : DZIENNIKARSTWO i świat mediów / Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej w Krakowie ; red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński. – Wyd. 2 zm. i rozsz.. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2000. – 438, [2] s. : 1 il. ; 21 cm Sygn.: 31938
 11. ENCYKLOPEDIA : ENCYKLOPEDIA wiedzy o prasie / red. Julian Maślanka. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – 284 s. : il., tab. ; 25 cm Sygn.: 19722-CZT.
 12. FILM : FILM, telewizja 1975 / oprac. Redakcyjny tygodnika “Ekran” Zespół ; [red. Małgorzata Garncarek]. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1976. – 69, [3] s. : [8] k. il. ; 21 cm Sygn.: 19734
 13. FLEMING, EDWARD (1900-1975) : PRZEZROCZA, film, telewizja w szkole / Edward Fleming ; Instytut Pedagogiki. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. – 180 s. : il., tabl. ; 24 cm Sygn.: 5507 – 5508, 5835 – 5838, 5640 – 5641
 14. FLEMING, EDWARD (1900-1975) : TELEWIZJA w nauczaniu i wychowaniu / Edward Fleming. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1963. – 179, [1] s. : il., bibliogr. ; 21 cm Sygn.: 6664 – 6666
 15. FREDRO-BONIECKI, TADEUSZ (1943- ) : TEATR, film, telewizja : materiały pomocnicze do zajęć fakultatywnych w grupie humanistycznej / wyb. i oprac. Tadeusz Fredro. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 247, [1] s. ; 21 cm. – (“Zajęcia Fakultatywne”) Sygn.: 15621 – 15623, 15398
 16. GAJDA, JANUSZ (1933- ) : MEDIA w edukacji / Janusz Gajda. – Wyd. 5. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 218, [1] s. ; 24 cm Sygn.: 34117
 17. GAJDA, JANUSZ (1933- ) : TELEWIZJA w kształceniu kultury literackiej uczniów / Janusz Gajda. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 211, [1] s. : il., portr., tab. ; 21 cm Sygn.: 22835 – 22837
 18. GAJDA, JANUSZ (1933- ) : TELEWIZJA, młodzież, kultura / Janusz Gajda. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 175 s. : tab. ; 21 cm Sygn.: 28263, 28329 – 28330
 19. GOBAN-KLAS, TOMASZ (1942- ) : MEDIA i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu / Tomasz Goban-Klas. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 336 s. : rys. ; 24 cm Sygn.: 31809
 20. GOBAN-KLAS, TOMASZ (1942- ) : POWSTANIE i rozwój mediów : od malowideł naskalnych do multimediów / Tomasz Goban-Klas. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 166 s. ; 21 cm Sygn.: 33150
 21. GOGOŁEK, WŁODZIMIERZ : TECHNOLOGIE informacyjne mediów / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : “Aspra-JR”, 2005. – 295 s. : fot., mapy, rys., wykr. ; 25 cm Sygn.: 34047
 22. HISTORIA : HISTORIA prasy polskiej / redakcja Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku[T. 2] Prasa polska w latach 1864-1918 / [Autorzy Zenon Kmiecik]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 360 s., [60] k. tabl. : err., bibliogr. ; 25 cm Sygn.: 19823-CZT.
 23. HISTORIA : HISTORIA prasy polskiej / redakcja Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku[T. 3] Prasa polska w latach 1918-1939 / Andrzej Paczkowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 534, [1] s., [146] s. tabl : il ; 25 cm Sygn.: 23887-CZT.
 24. HISTORIA : HISTORIA prasy polskiej / redakcja Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku[T. 1] Prasa polska w latach 1661-1864. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 414, [1] s., [104] s. tabl. : tab., err., bibliogr. ; 25 cm Sygn.: 19511
 25. IZDEBSKA, JADWIGA : RODZINA, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. – Wyd. 2. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2001. – 303 s. : rys. ; 21 cm Sygn.: 33179
 26. JABŁOŃSKI, WŁODZIMIERZ : KOMPUTER i Internet w pracy nauczyciela / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak. – Toruń : “Adam Marszałek”, 2003. – 210 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 33511
 27. KAŹMIERCZAK, BARBARA (1936- ) : SZTUKA oglądania : jak korzystać z telewizji / Barbara Kaźmierczak. – Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1969. – 99 s. ; 24 cm Sygn.: 11913, 12215
 28. KINO : KINO i telewizja : praca zbiorowa / red. Bolesław W. Lewicki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. – 243, [1] s. : il., err. ; 24 cm Sygn.: 21504 – 21505
 29. KNIAGININOWA, MARIA : PORADNIK językowy : podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji / Maria Kniagininowa, Walery Pisarek. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – X, [2], 370 s. : err. ; 21 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A ; [T.] 4) Sygn.: 14039
 30. KOBLEWSKA, JANINA (?-1997) : ŚRODKI masowego oddziaływania : problemy społeczne, wychowawcze i propagandowe / Janina Koblewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. – 300 s. ; 20 cm Sygn.: 15556
 31. KOMOROWSKA, JADWIGA : TELEWIZJA w życiu dzieci i młodzieży : Studium telewizji wśród uczniów szkoły podstawowej w mieście przemysłowym “N”. Część 2 / Jadwiga Komorowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 112, [1] s. ; 24 cm Sygn.: 7093
 32. KOMOROWSKA, JADWIGA : TELEWIZJA w życiu dzieci i młodzieży : Studium telewizji wśród uczniów szkoły podstawowej w mieście przemysłowym “N”. Część 1 / Jadwiga Komorowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 140 s., [2] k. tabl. ; 24 cm Sygn.: 6996 – 6997
 33. KOSSOWSKI, PAWEŁ : DZIECKO i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. – Warszawa : “Żak”, 1999. – 292 s. ; 21 cm Sygn.: 31820
 34. KOZAK, STANISŁAW : PATOLOGIE komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. – Warszawa : “Difin”, 2011. – 272 s. : il. ; 23 cm. – (Engram) Sygn.: 35522
 35. KUBIN, JERZY (1924-2009) : CZY telewizja wychowuje? / Jerzy Kubin, Jadwiga Komorowska. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1969. – 164, [4] s. ; 21 cm Sygn.: 11947
 36. KUCIŃSKI, KRZYSZTOF : OBSŁUGA komputera XP – krok po kroku 2005/2006 / Krzysztof Kuciński. – Kraków : “Edition 2000”, 2005. – 275 s. : rys., tab. ; 24 cm Sygn.: 34376
 37. KUMOR, ALEKSANDER : TELEWIZJA : Teoria – percepcja – wychowanie / Aleksander Kumor. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 367 s. : err. ; 20 cm Sygn.: 27344, 16710
 38. KUREK, TADEUSZ (1928-1993) : TV – jak to się robi? / Tadeusz Kurek. – Warszawa : Wydawnictwo Radia i Telewizji, 1985. – 245 s. : rys. ; 20 cm Sygn.: 27524
 39. KUSZEWSKI, STANISŁAW (1929- ) : WIDOWISKO telewizyjne / Stanisław Kuszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1971. – 170, [2] s. ; 20 cm Sygn.: 15069
 40. LAMISH, DAFNAH (1951- ) : DZIECI i telewizja : perspektywa globalna / przekład [z ang.] Agata Sadza ; Dafna Lemish. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 249 s. ; 23 cm. – (Media / Uniwersytet Jagielloński) Sygn.: 34853
 41. LEGOWICZ, WIKTOR : RADIO – ulotność słowa? / Wiktor Legowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 87 s. ; 20 cm. – (“Sztuka, Kultura, Wychowanie”) Sygn.: 27685 – 27686
 42. LEPA, ADAM (1939- ) : PEDAGOGIKA mass mediów / Adam Lepa. – Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. – 255 s. ; 24 cm Sygn.: 32129
 43. LEŚ, BARTŁOMIEJ : ABC… Internetu 2000 / Bartłomiej Leś. – Kraków : “Edition 2000”, 2000. – 232 s. ; il. ; 23 cm Sygn.: 32008
 44. ŁOJEK, JERZY (1932-1986) : DZIEJE prasy polskiej / Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka. – Warszawa : “Interpress”, 1988. – 235 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 29115
 45. MEDIA : MEDIA / redakcja Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 280 s. ; 21 cm. – (“PWN – Leksykon”) Sygn.: 31694-CZT.
 46. MEDIA : MEDIA, reklama i public relations w Polsce : materiały z konferencji Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego o zagadnieniu “czystych informacji” / redakcja pracy zbiorowej Jerzy Olędzki ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : “Aspra-JR”, 2005. – 267, [1] : wykr. ; 21 cm Sygn.: 34078
 47. MICROSOFT : MICROSOFT Internet Explorer 5 wersja polska – krok po kroku / Microsoft Press. – Warszawa : “RM”, 2000. – 278 s. ; il. ; 24 cm Sygn.: 32013
 48. MISZCZAK, STANISŁAW (1923-2007) : HISTORIA radiofonii i telewizji w Polsce / Stanisław Miszczak. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1972. – 576 s. : il., bibliogr. ; 25 cm Sygn.: 15634
 49. MISZTELA, JAKUB : PODSTAWY Internetu / Jakub Misztela. – Wyd. 2. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. – 99 s. : il. ; 21 cm Sygn.: 35084
 50. NOWAKOWSKI, PIOTR TOMASZ (1974- ) : FAST food dla mózgu, czyli Telewizja i okolice / Piotr Tomasz Nowakowski. – Tychy : “Maternus Media”, 2002. – 112 s. ; 20 cm. – (“Media i Edukacja”) Sygn.: 33708
 51. OGIŃSKA-BULIK, NINA : UZALEŻNIENIE od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. – Warszawa : “Difin”, 2010. – 216 s. ; 23 cm. – (Engram) Sygn.: 35347
 52. OKRUCIEŃSTWO : OKRUCIEŃSTWO i zbrodnia dziecięca – incydent czy znak czasu? : materiały z seminarium “Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji i kulturze, szkole i rodzinie”, Warszawa 20-21 marca 2000 r. / Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego ; red. Lesław Pytka, Barbara Głowacka ; aut. Jarosław Utrat-Milecki. – Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000. – 160 s. ; 21 cm Sygn.: 32680
 53. OLSZEWSKI, ZDZISŁAW : BUDOWA amatorskiego odbiornika TV / Zdzisław Olszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1968. – 326, [1] s. : il., bibliogr. ; 21 cm Sygn.: 10626
 54. PEDAGOGIKA : PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / redakcja Maciej Tanaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. – Wyd. 2. – Warszawa ; Kraków : “Impuls”, 2005. – 212, [1] s. ; 24 cm Sygn.: 34262
 55. PEDAGOGIKA : PEDAGOGIKA medialna [T.] 1 : podręcznik akademicki / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 348 s. : tab., wykr. ; 24 cm Sygn.: 34550
 56. PEDAGOGIKA : PEDAGOGIKA medialna [T.] 2 : podręcznik akademicki / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 271, [1] s. ; 24 cm Sygn.: 34551
 57. PIJANOWSKI, LECH (1928-1974) : MAŁE abecadło filmu i telewizji / Lech Pijanowski ; oprac. graf. Aleksander Stefanowski. – Wyd. 3 uzup.. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1969. – 252, [3] s. : il. ; 24 cm Sygn.: 13027
 58. PIJANOWSKI, LECH (1928-1974) : TELEWIZJA na co dzień / Lech Pijanowski ; [oprac. graficzne Tadeusz Pietrzyk]. – Warszawa : Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1968. – 296, [4] s. : il. ; 14×19 cm Sygn.: 11980
 59. PISAREK, WALERY (1931- ) : PRASA – nasz chleb powszedni / Walery Pisarek. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – 281, [2] s. : il., err. ; 20 cm. – (“Książki o Książce”) Sygn.: 22728
 60. PISAREK, WALERY (1931- ) : SŁOWNIK języka niby-polskiego czyli Błędy językowe w prasie / Walery Pisarek. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – X, 175 s. ; 20 cm Sygn.: 22516-CZT.
 61. PORCHER, LOUIS : KSZTAŁCENIE równoległe / Louis Porcher ; [Tł. z fr. Kazimierz Tomaszewski]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 163, [1] s. : il., tab., wykr., bibliogr. ; 20 cm. – (Nauczanie i pedagogika / [Redakcja Franciszka Dubois-Charlier, Jan Dubois]) Sygn.: 22832 – 22833
 62. PRASA, : PRASA, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów / Danuta Grzelewska, Rafał Habielski, Andrzej Kozieł, Janusz Osica, Lidia Piwońska-Pykało, Franciszek Skwierawski. – Warszawa : “Elipsa”, 1999. – 250 s. ; 24 cm Sygn.: 32127
 63. PSZCZOŁOWSKI, TADEUSZ (1922-1999) : NA telewizyjnym ekranie / Tadeusz Pszczołowski. – Wyd. 2, popr. i uzup.. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1959. – 165, [3] s. : il. ; 21 cm Sygn.: 6448
 64. PYŻALSKI, JACEK ŁUKASZ : AGRESJA elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. – Kraków : “Impuls”, 2012. – 317 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. Sygn.: 35584
 65. ROGUSKA, AGNIESZKA : MEDIA globalne – media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej / Agnieszka Roguska. – Kraków : “Impuls”, 2012. – 250 s. ; 24 cm Sygn.: 35590
 66. RULKA, JANUSZ (1936- ) : RECEPCJA informacji polityczno-społecznych przez młodzież szkolną / Janusz Rulka. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 127, [3] s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. – (“Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” Seria A ; Nr 16) Sygn.: 18029
 67. SAREŁO, ZBIGNIEW (1949- ) : MEDIA w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania / Zbigniew Sareło. – Toruń : “Adam Marszałek”, 2000. – 198, [4] s. ; 21 cm Sygn.: 32585
 68. SŁYSZ, ANNA : PRZYJACIELE w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – 166 s. : il. ; 21 cm. – (Media i Rozwój Dziecka) Sygn.: 35886
 69. SONCZYK, WIESŁAW : MEDIA w Polsce : zarys problematyki / Wiesław Sonczyk. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 154 s. ; 21 cm Sygn.: 32060
 70. STREET, JOHN (1952- ) : MASS media, polityka, demokracja / John Street ; przekł. [z ang.] Tadeusz D. Lubański. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – [10], 254 s. ; 24 cm Sygn.: 34436
 71. SZEWCZYK, MARCIN K. : POLITYKA audiowizualna Unia Europejska – Polska : wybrane zagadnienia / Marcin K. Szewczyk. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. – 155 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Europejska ; Nr 25) Sygn.: 33243
 72. SZKOŁA : SZKOŁA w dobie Internetu / red. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 247, [1] s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). – (“Krótkie Wykłady z Pedagogiki”) Sygn.: 35226
 73. SZULCZEWSKI, MICHAŁ (1924-2009) : INFORMACJA społeczna / Michał Szulczewski. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1979. – 181, [3] s. ; 21 cm Sygn.: 23606
 74. SZUMIGRAJ, MARCIN : PORADNICTWO kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. – Warszawa : “Łośgraf”, 2011. – 236, [4] s. : il. ; 24 cm. – (Pedagogika Wobec Współczesności) Sygn.: 35477
 75. ŚLIWIŃSKA, ELWIRA (1953- ) : INTERNET : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Elwira Śliwińska. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999. – 187, [3] s. : faks., rys. ; 24 cm. – (“Propozycje i Materiały” / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Nr 29) Sygn.: 31785
 76. TELEFUNKEN : TELEFUNKEN = Telewizyjna lampa obrazowa (Kineskop) / [redaktor naukowy Tadeusz Danowski ; przetłumaczyli z niem. Leonard Niemcewicz, Włodzimierz Trusz]. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne, 1960. – 87 s., [1] s. tabl. : il. ; 21 cm Sygn.: 4922
 77. TELEWIZJA : TELEWIZJA i społeczeństwo / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Marcin Czerwiński. – Warszawa : Wydawnictwo Radia i Telewizji, 1980. – 309, [1] s. : tab. wykr. ; 21 cm Sygn.: 24077
 78. THOMPSON, JOHN B. : MEDIA i nowoczesność : społeczna teoria mediów / John B. Thompson. – Wrocław : “Astrum”, 2001. – 259 s. ; 23 cm. – (“Kreatywność”) Sygn.: 32989
 79. TOEPLITZ, KRZYSZTOF TEODOR (1933-2010) : PODGLĄDANIE na odległość / Krzysztof Teodor Toeplitz. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979. – 200 s. ; 20 cm Sygn.: 22866
 80. TOEPLITZ, KRZYSZTOF TEODOR (1933-2010) : SZKICE edynburskie czyli system telewizji / Krzysztof Teodor Toeplitz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – 130, [10] s. ; 19 cm. – (“Biblioteka Myśli Współczesnej”) Sygn.: 23548
 81. TWAROWSKA, BOLESŁAWA : NA falach radia, radaru i telewizji / Bolesława Twarowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. – 130, [2] s., [8] k. tabl. : il. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm Sygn.: 20965 – 20966
 82. ZVORYKIN, VLADIMIR KOSMA : TELEWIZJA w nauce i przemyśle / V. K. Zworykin, E. G. Ramberg, L. E. Flory ; tłumaczył z ang. Stanisław Sypniewski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1960. – 350, [2] s. : il. ; 25 cm Sygn.: 4929
Środki masowego przekazu