ROLA BIBLIOTEKI WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Artykuły z czasopism:

1. ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne w zreformowanym systemie edukacji // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 1, s. 3-8

2. ANDRZEJEWSKA Jadwiga : De bibliotheca scholari emendanda (o naprawie biblioteki szkolnej) // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 3, s. 1-5

3. ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Reforma systemu edukacji a biblioteki szkolne // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 11/12, s. 16

4. ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Relacje między bibliotekami szkolnymi i publicznymi // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 9, s. 1-4

5. ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Udzi ałbibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 1-2

6. BALCEREK Barbara : Biblioteka szkolna a reforma programów nauczania // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 9 s. 8

7. BATOROWSKA Hanna : Centrum informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole// Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 6-10

8. BERNACZYK Leszek : Multimedialne centrum informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 6, s. 2-6

9. BŁASZCZYK-SMOLEC Aneta : Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 4-5

10. BOGACZ Mirosława : Biblioteka jest miejscem… Refleksje towarzyszące projektowaniu misji biblioteki liceum // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 1-2

11. BRZEZIŃSKA Danuta : Marzenia a rzeczywistość. Głos w sprawie reformy w bibliotekach szkół ponadpodstawowych // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 10, s. 1

12. CICHOWSKA Iwona : Koncepcja marketing-mix w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole 2004, nr 1/2, s. 2-3

13. CICHOWSKA Iwona : Koncepcja marketing-mix w bibliotece szkolnej. Koncepcja 4K // Biblioteka w Szkole 2005, nr 2, s. 28

14. DRZEWIECKA Dorota : Szkolne centrum multimedialne w Kole // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 10-11

15. DRZEWIECKI Marcin : Informacyjne i pedagogiczne funkcje bibliotek systemu oświaty w Polsce. Możliwość czy konieczność // Bibliotekarz. – 2001, nr 7/8, s. 8-12

16. DRZEWIECKI Marcin : Problemy przygotowania młodzieży do korzystania z informacji w dobie multimediów // Bibliotekarz. – 1999, nr 3, s. 3-6

17. IMPOROWICZ Grażyna : Kilka słów o współpracy biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 2, s. 4-6

18. KLIMUK Maria, KOTYŃSKA Violetta, TRYBIŃSKA Hanna : Działania marketingowe w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 13

19. KLIMUK Maria, TRYBIŃSKA Hanna : Marketing w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 20-21

20. KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Współczesność i przyszłość bibliotek w Polsce i na świecie // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 5, s. 1-4

21. KUBÓW Stefan : Edukacyjna funkcja biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 4

22. KULA Izabela : Działalność wychowawcza bibliotekarza, czyli o możliwościach wykorzystania dialogu i dramy w bibliotece dla dzieci // Poradnik Bibliotekarz. – 1999, nr 5, s. 5-7

23. MEMORIAŁ w sprawie bibliotek szkolnych // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s.

24. MICHALAK Joanna : 0 bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w MEN-nie // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 16-17

25. MIEJSCE bibliotek w zreformowanej szkole // Biblioteka w szkole. – 1998, nr 10, s. 2

26. NIEDZIELA Stanisława : Biblioteka dla dzieci i młodzieży wobec reformy oświaty // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 11, s. 8

27. NOWA Ustawa o bibliotekach // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 6, s. 1

28. OLZACKA Katarzyna : Biblioteka szkolna w europejskim programie edukacyjnym SOCRATES // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 1, s. 15-16

29. PAWELSKI Leszek : Biblioteka szkolna : szkolne centrum informacji // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 11/12, s. 6-7

30. PRĄŻYŃSKA Wiesława : Ewaluacja w edukacji // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 6

31. RADZIEJOWSKA-HILCHEN Anna : Reforma systemu szkolnego: rola współpracy bibliotek pedagogicznych i szkolnych // Bibliotekarz. – 2000, nr 1, s. 23-24

32. SOJA Joanna : Biblioteka szkolna : pracownia interdyscyplinarna // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 2/3, s. 17

33. SOLECKA-KOPLIN Małgorzata : Program rozwoju biblioteki szkolnej. Propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 1-6

34. STANIÓW Barbara : Biblioteki szkolne w Polsce : dokąd zmierzamy? // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 1–4

35. STANIÓW Bogumiła : Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1-5

36. STANIÓW Barbara : Manifest bibliotek szkolnych (UNESCO, IFLA) // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 11, s. 1

38. STĄSIEK Romana : Klub recenzentów jako forma popularyzowania czytelnictwa i promowania zbiorów biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 11-12

39. STUDNIEWSKA Bożena : Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11-12

40. SZOCKI Józef : Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, s. 7-10

41. SZOCKI Józef : O zadaniach bibliotek szkolnych // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 9, s. 8-9

42. TOMKIEWICZ Barbara : Zasady organizacji biblioteki szkolnej w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 29

43. TYSZKA Joanna : Biblioteka jako centrum szkoły w dobie reformy edukacji // Poradnik Bibliotekarza . – 2001, nr 12, s. 14-15

44. TYSZKO Teresa : Formy pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 10

45. WASILEWSKI Juliusz : 0 bibliotekach w MEN // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 12, s. 7-8

46. WASILEWSKI Juliusz : Ankieta w sprawie bibliotek szkolnych czyli sporo pary w gwizdek // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 12-13

47. WASILEWSKI Juliusz : Ewolucja w bibliotekach // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 1

48. WASILEWSKI Juliusz : Moda na ewaluację // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 5, s. 30

49. WOJCIECHOWSKI Jacek : Odrębność biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 6, s. 1-3

50. WOJCIECHOWSKI Jacek : Retusz wizerunku // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 4, s. 1-3

51. WÓJCICKA Elżbieta : Miejsce, rola i zadania współczesnej biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 3, s. 4-7

52. WÓJCICKA Elżbieta : Planowanie rozwoju biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole, 2004, nr 10, s. 2-6

53. WÓJCICKA Elżbieta : Strategiczna rola biblioteki szkolnej w procesie edukacji // Biblioteka w Szkole, 2004, nr 9, s. 2-6

54. WYBRANE akty prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek pedagogicznych i szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 3, s. 32-33

55. ZYGA L., HOŁYK A. : Propozycje organizacji biblioteki gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 1, s. 1-2

56. ZYGA Lidia : Zadania biblioteki w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 1-6

57. ŻARÓW Anna : Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 3-5

58. ŻARÓW Anna : Metody badań jakości pracy biblioteki // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 6, s. 6-9

59. ŻARÓW Anna : Hospitacja biblioteki // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 6, s. I-XII(wkładka)

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

1. BOGACZ Mirosława : Nauczyciel bibliotekarz na zakręcie reformy … // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 10

2. CZYŻEWSKA Elżbieta : Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim // Bibliotekarz. – 2001, nr 5, s. 2-8

3. GĘBOŁYŚ Zdzisław : Kodeks etyczny bibliotekarza szkolnego “Potrzebny? Możliwy” // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 4, s. 3-5

4. GUCWA Elżbieta : Porozmawiajmy o obowiązkach nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 10

5. GWADERA Małgorzata : Bibliotekarz szkolny : substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca : zagadnienia etyczne // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 1-3

6. KODEKS etyki bibliotekarza i pracownika informacji // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 2-3

7. NAJDUCH Ewa, PAŁYSIŃSKA Urszula : Biblioteka przyszłości i jej rola w strukturze szkoły // Bibliotekarz. – 2002, nr 6, s. 12-14

8. NORMY zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w szkole, 2004, nr 9, s. 24

9. STANIÓW Bogumiła : Rola bibliotekarza szkolnego w nowoczesnej bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 2 s. 1

10. TARGOSZ Anna : Współpraca dydaktyczna bibliotekarza z nauczycielami przedmiotów // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 9

Rola biblioteki we współczesnej szkole