Baczyński Krzysztof Kamil (1921-1944) – opracowanie twórczości

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. AUTORZY naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych. Wyd. 4, zm. / red. Włodzimierz Maciąg. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. S: 131-139, : 27997
 2. BARTELSKI Lesław : Genealogia ocalonych : szkice o latach 1939-1944. – Wyd. 4. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985, 17353
 3. WASILEWSKI Zbigniew : Legenda Baczyńskiego. – Warszawa : “Sukurs”, 1996, 31081
 4. ŻOŁNIERZ, poeta, czasu kurz… : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. – Wyd. 3 rozsz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979, 23079

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. CHRZĄSTOWSKA Bożena : Wiek XIX trwa… Tradycja literacka (literatura XIX wieku) w dziełach współczesnych, na przykładzie twórczości K.K. Baczyńskiego i J. Kaczmarskiego// POLONISTYKA. – 2003, nr 4, s. 212-216
 2. DIDUSZKO Hanna : Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość : lekcja poświęcona interpretacji wiersza “Historia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego// POLONISTYKA. – 1996, nr 10, s. 666-669
 3. DZIEDZIC Anna : Interpretacja głosowa “Białej magii” K.K. Baczyńskiego // POLONISTYKA. – 1988, nr 6, s. 463-466
 4. FLESZAR Halina : Krzysztof Kamil Baczyński : zestawienie bibliograficzne // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1994, nr 9, s. 6-8
 5. GIZIŃSKA-HWOZDYK, Aneta : Dlaczego ciągle błądzi “człowiek ciemny jak ziemia” : konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum (Krzysztof Kamil Baczyński “Przypowieść”) // AURA. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 8
 6. GRONEK, Barbara : Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2008/2009, nr 4, s. 47-55
 7. JASIŃSKA Barbara : Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Z głową na karabinie” // POLONISTYKA. – 1988, nr 6, s. 443-448
 8. JĘRYCH Karolina : “Zmieniła się skóra świata”. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; “Piosenka” i “Elegia o chłopcu polskim” // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM, 2010/2011, nr 3, s. 38-44
 9. LEGEŻYŃSKA Anna : Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // POLONISTYKA. – 2004, nr 4, s. 4-8
 10. MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Konspekty lekcji języka polskiego w klasie VIII (skarga matki na los syna na podstawie wiersza K.K. Baczyńskiego “Elegia o… chłopcu polskim”) // DRAMA. – 1996, nr 17, s. 17-22
 11. MŁYNARCZYK Wiesława : Katastroficzne metamorfozy w wierszu K.K. Baczyńskiego “Spojrzenie” // DRAMA. – 1997, nr 24, s. 25-26
 12. NIKLEWICZ Beata : Gdy krąg interpretacji się zaciska… Gimnazjalista wobec poezji K.K. Baczyńskiego // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2009/2010, s. 73-80
 13. Odeszli z różą w sercu: konspekt lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej // WYCHOWAWCA. 2012, nr 7-8, s. 40-41
 14. PODGÓRSKI Wojciech : “Pieśń była żywą krwią” : o piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego // POLONISTYKA. – 1988, nr 6, s. 427-442
 15. Poeci pokolenia Kolumbów: poranek poetycki poświęcony Baczyńskiemu i Gajcemu // BIBLIOTEKA W SZKOLE. 2011, nr 7-8, s. 24-25
 16. RUTKOWSKI Tadeusz : Interpretując Baczyńskiego // POLONISTYKA. – 1988, nr 6, s. 449-454
 17. TOMCZAK Teresa, KULAR Joanna : Żołnierz, poeta, czasu kurz : montaż poetycko-muzyczny o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 1, s. 11-12
Baczyński Krzysztof Kamil