DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Badania nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbudzka. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. – 225 s. : rys. ; 23 cm. – (“Alkohol a Zdrowie” ; Raport Nr 26)  Lokalizacja: Magazyn Radomsko 32937

2. Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać : profilaktyka uzależnień / wybór i oprac. Alicja Pacewicz ; Polska Liga Trzeźwości. – Warszawa : “Bivar”, 1994. – 144, [2] s. ; 21 cm  Lokalizacja: Magazyn Radomsko 30706

3. CZAS uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tł. [z ang.] Jolanta Pasternak-Winiarska. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 257 s. ; 24 cm  Lokalizacja: Magazyn Radomsko 31517

4. INTYMNOŚĆ w związkach dorosłych dzieci alkoholików / Aleksandra Kałęcka [i In.] // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. – S. 145-160   Lokalizacja: Magazyn Radomsko 34570

5. KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. – Warszawa : “Difin” , cop. 2007. – S. 175-182 : Rodziny z problemem alkoholowym – wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (zespół dziecko maltretowane)  Lokalizacja: Magazyn Radomsko 34601

6. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson ; przedm. Migs Woodside. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 260, [3] s. : faks., rys. ; 21 cm  Lokalizacja: Magazyn Radomsko 31514

7. WSPARCIE dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; tł. [z ang.] Andrzej Niewinny Dobrowolski, Beata Niewinna. – Łódź : “Ravi”, 2004. – 188, [1] s. ; 21 cm. – (“Psychologia i Dusza”)  Lokalizacja: Magazyn Radomsko 34221

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. BŁASZCZYK Luiza Monika : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 33-36

2. CHAŃKO Anna : Miłość współuzależniona : postawy wobec miłości Dorosłych Dzieci Alkoholików // Opieka Wychowanie Terapia. – 2011, nr 1-2, s.13-16

3. CHODKIEWICZ Jan, WILSKA Agata : Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 2, s. 135-152

4. DEMBNA Joanna, ZALECIŁO Ewelina : DDA – Dążyć Do Aktywności // Remedium. – 2008, nr 1, s. 30-31
Cele, założenia i główne elementy projektu Stowarzyszenia “OD-DO”, który realizuje program “DDA – Dążyć Do Aktywności”. Jest to program nastawiony na pobudzenie rozwoju zawodowego dorosłej młodzieży pochodzącej z rodzin, w których występuje choroba alkoholowa.

5. GĄSIOR Krzysztof : Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików. – Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 3, s. 247-262
W załączniku: Kwestionariusz życiorysowy – wskaźnik dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia.

6. JABŁOŃSKI Kuba : Jesteś tylko częścią wszechświata // Charaktery. – 2005, nr 6, s. 26
Autor podpowiada jak Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą sobie pomóc.

7. JASIŃSKA Kinga : Szkoła znieczulenia // Charaktery. – 2016, nr 2, s.42-45 O wytrwaniu w piekle rodziny alkoholowej.

8. KUCIŃSKA Marzenna: A ja wam pokażę// Charaktery. – 2010, nr 7, s.84-86

9. KUCIŃSKA Marzenna : Dzieci dorosłe od nowa // Charaktery. – 2006, nr 6, s. 72-73

10. KUCIŃSKA Marzenna : Krzywda, która tkwi głęboko // Charaktery. – 2006, nr 8, s. 72-73

11. KUCIŃSKA Marzenna : Nieustanny wstyd, ciągła wina // Charaktery. – 2006, nr 7, s. 64-65

12. KUCIŃSKA Marzenna : Niszczyciele własnych marzeń // Charaktery. – 2009, nr 4, s. 88-90
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – funkcjonowanie w dorosłym życiu.

13. KUCIŃSKA Marzenna : Opuszczone dzieci // Charaktery. – 2006, nr 9, s. 72-73

14. KUCIŃSKA Marzenna : Płacz za utraconym dzieciństwem // Charaktery. – 2006, nr 11, s. 72-73

15. KUCIŃSKA Marzenna : Pod ciężarem lęku // Charaktery. – 2006, nr 10, s. 72-73

16. KUCIŃSKA Marzenna : Trzeba pójść w świat // Charaktery. – 2007, nr 1, s. 72-73

17. KUCIŃSKA Marzenna : Złość ma swoje dobre strony // Charaktery. – 2006, nr 12, s. 72-73

18. MACIEJEWSKA Barbara : Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – szansa na rozwój czy droga ku destrukcji? // Nowa Szkoła. – 2013, nr 8, s.48-53

19. MARCZAK Monika : Intymność w związkach DDA w kontekście teorii przywiązania // Remedium. – 2009, nr 7/8, s. 11-13

20. SIWY-HUDOWSKA Anna : Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików // Alkoholizm i Narkomania. – 2010, nr 2, s.127-141

21. SZAWDYN Lubomira : Pije matka do córki // Charaktery. – 2007, nr 3, s. 21-23
Uczucia, poczucie krzywdy u córek matek alkoholiczek.

22. ZAMARLIK-MAZUREK Monika, MAZUREK Witold : Alkoholizm chorobą rodzinną // Wychowawca. – 2008, nr 11, s.28-29

23. ZBYRAD Teresa : Dorosłe Dzieci Alkoholików : wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 45-50

Dorosłe dzieci alkoholików [DDA]
Tagi: