Dziecko z ADHD w klasie szkolnej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 Sygn. 35870 [wyd. 1 – sygn. 34820]

2. BIAŁA Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. – Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. – S. 63-73: Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Nadpobudliwość psychoruchowa Sygn. 34877

3. BRAGDON Allen D., GAMON Dawid : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. – Wyd. 1 w jęz. pol.. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 Sygn. 33686

4. CHRZANOWSKA Beata, ŚWIĘCICKA Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. – Wyd. popr. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006 Sygn. 34419

5. DIAGNOZA i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006 Sygn. 34458

6. HALLOWELL Edward M., RATEY John : W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. – Poznań : Media Rodzina, 2004 Sygn. 33859

7. KOVÁCS Heike, KALTENTHALER Birgit : Moje dziecko ma ADHD / tł. [z niem.] Agnieszka Kalińska. – Kielce : “Jedność”, 2008 Sygn. 34839

8. KUTSCHER Martin L., ATTWOOD Tony, WOLFF Robert R. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : “K. E. Liber”, 2007. Sygn. 34834

9. MACIARZ Aleksandra : Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. – Warszawa : Wydaw. Akademickie “Żak”, 2009. – S.47-71: Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową Sygn. 35306

10. MIHILEWICZ Stanisława : Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydaw. “Impuls”, 2005. – S. 55-64 Sygn. 34118

11. MUNDEN Alison, ARCELUS Jon : ADHD nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. – Warszawa : Dom Wydaw. Bellona, 2006 Sygn. 34226

12. PFIFFNER Linda J. : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2004?] Sygn. 33860

13. SPOHRER Kate E. : Pomóż dziecku z … ADHD. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006. Sygn. 34227

14. STRICHART Stephen S., MANGRUM Charles T. II : Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / przeł. [z ang.] Sylwia Pikiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Sygn. 34932

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. BĄBEL Przemysław : ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów // Charaktery. – 2008, nr 9, s. 8-18 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji u osób dorosłych. Nowe spojrzenie na ADHD.

2. BOBIK Bogumiła : Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s.42-47

3. CHRZANOWSKA Agnieszka : Choroby czar // Charaktery. – 2009, nr 10, s. 27-30

4. CHRZANOWSKA Beata, ŚWIĘCICKA Justyna : Oswoić ADHD // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 6, s.52-57

5. CYRKLAFF Magdalena : Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2007, [nr] 1, s. 3-5

6. DAMIAN Magdalena, STĘPIEŃ-KĘSIK Małgorzata : Strategie postępowania w leczeniu ADHD // Wychowawca. – 2011, nr 9, s.14-18

7. FLOREK-PŁCZEK Anna, GROCHOWSKA Aneta, MIKA Maria : Sposoby postępowania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych wobec dzieci z zespołem hiperkinetycznym : (na przykładzie Tarnowa i regionu tarnowskiego). – Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. – 2009, nr 6, s. 25-28

8. GELLETA-MAC Izabela : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 18-22

9. HANĆ Tomasz : Biologiczne podłoże ADHD // Remedium. – 2006, nr 7-8, s.56-57

10. HANĆ Tomasz : Czego boi się dziecko nadpobudliwe? // Remedium. – 2006, nr 4, 30-31

11. HANĆ Tomasz : Kręte ścieżki rozwoju tożsamości // Remedium. – 2007, nr 1, s. 30-31 Problemy adaptacyjne nastolatków z ADHD

12. HANĆ Tomasz : To nie sprawa złego charakteru // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s.58-62

13. HANĆ Tomasz : Wróżenie z etykiety diagnostycznej // Remedium. – 2007, nr 2/3, s. 58-59 Zasady działania mechanizmów utrwalania się tożsamości negatywnej nastolatków z ADHD

14. HAWRYLEWICZ Karolina : Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD // Wychowanie na co dzień. – 2010, nr 1-2, s.21-26

15. IRLA Karolina : Dziecko z ADHD w szkole // Wychowawca. – 2011, nr 9, s.20-21

16. JAWORSKA-BISKUP Katarzyna : Jak ujarzmić ADHD? Strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego. Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 2, s. 50-58

17. KUBIAK Hanna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 44-48

18. KUNERT Joanna : Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 3, s. 210-215

19. LODZIK Aneta, SOCHA Joanna : Pobudzanie aktywności twórczej dzieci // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 10-11 Metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.

20. MACIEJEWSKI Gabriel : W dżungli wrażeń ADHD // Charaktery, – 2006, nr 8, s.66-68

21. NOGIEĆ Katarzyna Maria : Drewniany pajac, żywy chłopiec – o “Pinokiu” nieco inaczej : “Pinokio” jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 70-77

22. PASZKIEWICZ Aneta : Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s.32-37

23. PAWLAK Piotr : Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. – Bibliogr. // Edukacja. – 2008, nr 2, s. 96-104

24. PEPLIŃSKA Lidia : Jak pracować z uczniem z ADHD? // Wychowawca. – 2011, nr 9, s.18-19

25. PRAJSNER Mira : Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 1 // Remedium. – 2007, nr 1, dod. “Pomarańczowe Forum”, s. 13-15

26. PRAJSNER Mira : Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 2 // Remedium. – 2007, nr 2/3, dod. “Pomarańczowe Forum”, s. 25-28

27. SŁOWIKOWSKA Teresa : Moda na ADHD? // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 23-25

28. TURBIARZ Iwona : Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD // Remedium. – 2006, nr 1, s.30-31

29. TURBIARZ Iwona : Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD // Remedium. – 2006, nr 6, s.10-11

30. WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Nadpobudliwość psychoruchowa. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 19-22

31. WÓJCIK Magda : Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD // Remedium. – 2007, nr 2/3, s. 60-61

32. ZBYRAB Teresa : Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s.25-32

Dziecko z ADHD
Tagi: