Parki Narodowe i Krajobrazowe

Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. ATLAS parków narodowych / Monika Karolczuk-Kędzierska ; [aut. zdj. Paweł Armatys i in.]. – Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, [2007]. – (Polska – Wydawnictwo Kluszczyński), : 34721-CZT.
 2. KONFLIKTY społeczne w polskich parkach narodowych / Karolina Królikowska. – Kraków : “Impuls”, 2007, : 34697
 3. KRAJOBRAZ przyrodniczy województwa łódzkiego / tekst Krzysztof Józef Kurowski ; zdjęcia Hieronim Andrzejewski [i in.] ; kom. red. Krzysztof Józef Kurowski [i in.]. – Łódź : Urząd Marszałkowski, 2010, : 35330-CZT.
 4. OCHRONA środowiska : prawo i zrównoważony rozwój / Jacek Machowski. – Warszawa : “Żak”, 2003, : 33355
 5. OCHRONA środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki. – Wyd. 4 zm.. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001 + Suplement (40 s.): 34719
 6. OCHRONA środowiska : zarys wykładu z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej / Ryszard Paczuski. – Bydgoszcz : “Branta”, 2008, : 34701
 7. OCHRONA środowiska jako problem globalny / Adam Budnikowski. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, : 31427
 8. OCHRONA środowiska w praktyce : aspekty ekonomiczno-prawne / Arnold Bernaciak. – Poznań : “Sorus” : “Ekoprofil”, cop. 2004, : 34720
 9. OGRODY polskie / Gerard Ciołek ; wznowienie przygotował i uzupełniające rozdziały napisał Janusz Bogdanowski. – Warszawa : “Arkady”, 1978, : 23398-CZT.
 10. PARK Narodowy Sagarmatha : Szerpowie i ich ojczyzna pod Mount Everestem / red. pracy zbiorowej Ján Drdoš ; posł. do wyd. polskiego Aleksander Lwow ; [tł. ze słow. Maria Janusz]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, : 29843-CZT.
 11. PARKI i ogrody województwa łódzkiego / [zespół red. Gosia Świderek, Ryszard Stolarski]. – Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, 2005, : 34106 – 34107
 12. PARKI narodowe i krajobrazowe w Polsce. – Wierzchy Parzeńskie : P.H.W. Fenix, Przemysław Biniecki, 2011, : 35783
 13. PARKI narodowe Polski : przewodnik / [aut. Monika Karolczuk-Kędzierska, Barbara Ćwikowska, Cezary Ćwikowski, Maciej Szajowski, Witold Warcholik, Tomasz Zwijacz-Kozica ; red. Michalina Pomorska]. – Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, 2008, : 34715-CZT.
 14. PARKI narodowe świata / Giuseppe Grazzini ; [tł. z ang. Jerzy Borowiec]. – Warszawa : “Muza”, 1993, : 30397-CZT.
 15. POLSKIE parki krajobrazowe / Adam Bajcar. – Warszawa : “Multico”, 2011. – (Poznaj Swój Kraj – Multico), : 35785
 16. PRZEDBORSKI Park Krajobrazowy / red. Zygmunt Wnuk. – Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998, : 31975
 17. PRZEDBÓRZ i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy / Tadeusz Nowakowski. – Piotrków Trybunalski : Towarzystwo Przyjaciół Miasta Przedborza, 1991. – (Biblioteka Piotrkowska / Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim ; Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ; Nr 4), : 36222 – 36223
 18. REZERWATY przyrody w Polsce = Nature reserves in Poland / Zygmunt Czubiński, Jadwiga Gawłowska, Kazimierz Zabierowski ; współpr. Maria Bieniek, Maria Gawłowska. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 528 s., [29] k. tabl. : il., mapy, tab., bibliogr. ; 25 cm. – (Studia Naturae. Seria B, Wydawnictwa Popularnonaukowe / Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody ; Nr 27), : 21252
 19. SKARBY przyrody i krajobrazu Polski / Romuald Olaczek. – Warszawa : “Multico”, 2008, : 35292
 20. SZTUKA ogrodów / Marguerite Charageat ; tł. z fr. Agnieszka Morawińska, Hanna Pawlikowska. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978. – (“Panorama Sztuki”), : 22784
 21. Z nurtem łódzkich rzek / wprowadzenie Jacek Krakowski ; scenariusze zajęć Beata Cymerman, Marta Jermaczek-Sitak, Gosia Świderek ; zdjęcia Katarzyna Krakowska. – Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, 2012. + DVD, : 35822 – 35824

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Deptuła, Marta : Rezerwat biosfery – więcej niż tylko ochrona przyrody // PRZYRODA POLSKA. – 2014, nr 8, s.28-30
 2. Gortner, Peter : Współpraca Parku Krajobrazowego Bornim z Drawieńskim Parkiem Narodowym // AURA. – 2011, nr 6, s.57-58
 3. Górka, Kazimierz : Parki narodowe w ujęciu statystycznym // AURA. – 2009, nr 6, s.32-33
 4. Górka, Kazimierz : Zagrożenia flory i fauny oraz nakłady na ochronę środowiska w świecie // AURA. – 2010, nr 10,      s. 10-11
 5. Janicka, Maria :       Jak to drzewiej bywało? Część I Tajemnice ojcowskich łąk // PRZYRODA POLSKA. – 2014, nr 6, s.18- 19
 6. Kapuściński, Ryszard : Stan głównych form ochrony przyrody w Polsce // PRZYRODA POLSKA. – 2014, nr 12, s.4-5
 7. Kapuściński, Ryszard : Stan głównych form ochrony przyrody w Polsce [ Cz. II] // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 1, s. 4-5
 8. Kapuściński, Ryszard : Stan głównych form ochrony przyrody w Polsce [ Cz. III] // PRZYRODA POLSKA.- 2015, nr 2, s. 4-5
 9. Lipska, Agnieszka :       Scenariusz rajdu pieszego (walory przyrodnicze i krajobrazowe Przedborskiego Parku       Krajobrazowego) // FORUM       NAUCZYCIELSKIE. – 2006, nr 35, s. 27-28
 10. Lubczyński, Leszek : Parki narodowe w strukturze organizacyjnej kraju // AURA, 2009, nr 4, s.9-13
 11. Mis, Marek : Wody – największe bogactwo Wigierskiego Parku Narodowego // PRZYRODA POLSKA. – 2014, nr 11, s.20-21
 12. Musiał, Andrzej : Czarnecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy // AURA. – 2012, nr 0, s.26-27
 13. Pędziwiatr, Artur : Edukacja ekologiczna w Karkonoskim Parku Narodowym // PRZYRODA POLSKA. – 2014, nr 2, s.34-35
 14. Pater, Beata, Krzeptowski, Jan : Realizacja zadań Tatrzańskiego Parku Narodowego przy wsparciu wolontariatu // AURA. – 2012, nr 6, s.14-18
 15. Radecki, Wojciech : O ochronie drzew i krzewów w parku krajobrazowym // AURA. – 2014, nr 8, s. 36
 16. Radecki, Wojciech : Park krajobrazowy jako strona postępowania administracyjnego // AURA. – 2013, nr 5, s.34-36
 17. Radecki, Wojciech : Plany ochrony parków krajobrazowych // AURA. – 2014, nr 11, s.36
 18. Radecki, Wojciech : Powiększenie zespołu parków krajobrazowych // AURA, 2010, nr 8, s.36
 19. Radecki, Wojciech : Rada Parku Krajobrazowego //AURA. – 2013, nr 6, s.36
 20. Radecki, Wojciech       : Zadrzewienia śródpolne w parkach krajobrazowych // AURA 2012, nr 7, s.36
 21. Radecki, Wojciech : Zakazy w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu // AURA. – 2013, nr 8, s.36
 22. Radecki, Wojciech : Usuwanie drzew i krzewów w parku krajobrazowym // AURA. – 2011, nr 9, s.36
 23. Radecki, Wojciech : Zbiorniki wodne w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu //AURA. – 2011, nr 3, s.36
 24. Tomiałojć, Ludwik : Lasy Państwowe kontra ochrona przyrody // AURA, 2009, nr 3, s.7-10
 25. Trojan, Krzysztof : Europejski Dzień Parków Narodowych. Czy wystarczająco chronimy przyrodę w Polsce ? //     GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 3, s.4-7
 26. Wilke, Hans-Jorg, Fleming, Heike : Ochrona przyrody w Dolinie Dolnej Odry // AURA. – 2011, nr 6, s.50-52
 27. Zabytki kulturowe w Przedborskim Parku Krajobrazowym // FORUM NAUCZYCIELSKIE. – 2006, nr 35, s. 25-26
 28. Zientek-Varga, Jolanta : Dolina Baryczy – skarb natury // AURA. – 2012, nr 6, s.19-20
 29. Zientek-Varga, Jolanta : Kampinoski Park Narodowy wykupuje grunty // AURA. – 2012, nr 7, s.24-25
Parki narodowe i krajobrazowe