PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze – aktualizacja

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

1. BANDURA Ludwik : Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem. ? Warszawa: Nasza Księgarnia, 1974, sygn. 17346-17349

2. BORZYM Irena : Uczniowie zdolni. ? Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979, sygn. 22720-1, 22732

3. DYRDA Beata : Uczeń zdolny. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku pod red. Tadeusza Pilcha, T. VI: Su-U, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ?ŻAK”, 2007, S: 888-891, sygn. 34621-CZT.

4. HORNOWSKI Bolesław : Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. ? Wyd. 2, Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagog., 1986, sygn. 27966-7

5. KARWOWSKI Maciej : Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność. ? Kraków: Oficyna Wydawnicza ?IMPULS”, 2005, sygn. 34243

6. KUJAWIŃSKI Jerzy : Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Zarys metodyki. ? Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagog., 1990, sygn. 30158-9

7. LEWOWICKI Tadeusz : Kształcenie uczniów zdolnych. ? Wyd. 2, Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagog., 1986, sygn. 27816

8. O uczniu zdolnym. BR 15 , Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999, sygn. 251/M, 252/M

9. POPEK Stanisław : Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. ? Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagog.,1988, sygn. 29131

10. SĘKOWSKA Zofia : Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa: Wydaw. WSPS, 1998, S.354-365, sygn. 31268-9, 31624

11. SŁYSZOWA Stefania : Rodzice o dzieciach uzdolnionych. ? Warszawa: Nasza Księgarnia, 1978, sygn. 22565

12. TYSZKOWA Maria : Uczeń zdolny. W: Encyklopedia Pedagogiczna pod red. Wojciecha Pomykało, Warszawa: Fundacja Innowacja, 1993, S. 864-868, sygn. 30416-CZT.

13. USZYŃSKA-JARMOC Janina : Twórcza aktywność dziecka, teoria-rzeczywistość-perspektywy rozwoju. ? Białystok: Trans Humana, 2003, sygn. 33530

14. WYSOCKA Ewa : Zdolność, uzdolnienie. W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku pod red. Tadeusza Pilcha. Suplement A-Ż, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ?ŻAK”, 2010, S: 626-640, sygn. 35210-CZT.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. BERNACKA Ewa : Zdolność a uzdolnienie // WYCHOWAWCA, 2006, nr 1, s. 5-9

2. BERNACKA Ryszarda Ewa : Nie przegap uzdolnień // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 1, s. 99-108

3. BERNACKA Ryszarda Ewa : Szybciej, więcej i twórczo… // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 4, s. 113-122

4. BERNACKA Ryszarda Ewa : Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 2, s. 107-115

5. BIAŁOBRZESKA Paulina : Dziecko zdolne // ŻYCIE SZKOŁY. ? 2010, nr 2, s. 21-26

6. BIEDROŃ Adrianna, SZCZEPANIAK Anna : Profil zdolności poznawczych osoby uzdolnionej językowo – studium przypadku / / EDUKACJA. – 2008 nr 4, s. 40-49

7. DOBRZAŃSKA Magdalena : Edukacja ucznia zdolnego // EDUKACJA I DIALOG. ? 2006, nr 2, s. 51-55

8. DYRDA Beata, Magdalena Piekoszewska : Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2008, nr 3, s. 14-19

9. DYRDA Beata : Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 4, s. 46-55

10. DYRDA Beata : Gdy uczeń zdolny słabo się uczy // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 2, s. 68-74

11. EJDYS Dagmara : Szlifowanie diamentu // EDUKACJA I DIALOG. ? 2006, nr 2, s. 56-59

12. GLINKA Anna Magdalena : Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów. Cz. 1 // ŻYCIE SZKOŁY. ? 2010, nr 2, s. 43-46

13. GLINKA Anna Magdalena : Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów. Cz. 2 // ŻYCIE SZKOŁY. ? 2010, nr 3, s. 44-47

14. GRODECKA Ewa : Szkolne perełki : o pracy z uczniem zdolnym // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 5, s. 49-50

15. GRZEGORCZYK Małgorzata : Rozwój zdolności przez zabawę // EDUKACJA I DIALOG 2004, nr 10, s. 39-42

16. GUT Irena : Kto odkryje mój talent? // EDUKACJA I DIALOG. – 2008, nr 1, s. 17-20

17. GUTKOWSKA Marlena : Konferencja na temat dzieci zdolnych // PROBLEMY OIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2008, nr 6, s. 53

18. HŁOBIŁ Agnieszka : Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ, 2005, nr 7-8, s. 19-20

19. HŁOBIŁ Agnieszka : Pomóc zdolnemu //ŻYCIE SZKOŁY. ? 2006, nr 2, s. 44-46

20. HOFFMAN-LIPSKA Ewa : Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci (cz. 1. Rozwój wrażliwości słuchowej) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2006, nr 3, s. 12-19

21. HOFFMAN-LIPSKA Ewa : Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci (cz. 2. Rozwój umiejętności muzycznych) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2006, nr 4, s. 24-31

22. JANKOWSKI Bogdan : Akcja: uczeń zdolny w szkole// DYREKTOR SZKOŁY. ? 2010, nr 6, s. 51-52

23. JANOWICZ Jerzy : Standardy kształcenia uczniów zdolnych // MATEMATYKA. ? 2005, nr 1, s. 19-25

24. KAWALEC Joanna : Stymulowanie zdolności plastycznych młodzieży // EDUKACJA I DIALOG. ? 2001, nr 1, s. 44-49

25. KAWALEC Joanna : Stymulowanie zdolności plastycznych młodzieży // DYREKTOR SZKOŁY. – 2005, nr 5, s. 25-28

26. KOSZYK Irena : Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii // DYREKTOR SZKOŁY. ? 2005, nr 5, s. 25-28

27. KRAJEWSKA Anna, KWIATKOWSKA-GÓRALCZYK Małgorzata : Kształcenie ucznia zdolnego ? konieczność czy wybór?// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. ? 2005, nr 3, s. 60-64

28. KRZYWDA Beata : Uczeń zdolny dobrodziejstwo czy problem? // EDUKACJA I DIALOG. – 2004, nr 2, s.

29. KUCZYŃSKA Beata : Charakterystyka ucznia zdolnego // EDUKACJA i DIALOG. ? 2004, nr 2, s. 56-57

30. KULESZA Dorota : Szkolna Liga Twórczości // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 4, s. 123-132

31. KURASZ Anna : Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim // NOWA SZKOŁA. – 2006, nr 4, s. 46-48

32. LEDZIŃSKA Maria : O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2008, nr 4, s. 39-46

33. LEWICKA Irena, OLEJNICZAK Kazimierz : Praca z uczniem zdolnym // WYCHOWAWCA, 2006, nr 1, s. 14-15

34. LIMONT Wiesława : Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 4, s. 37-44

35. LIPIŃSKA Katarzyna : Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // SZKOŁA SPECJALNA. – 2008, nr 2, s. 100-106

36. ŁEBECKA Grażyna : Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym // DYREKTOR SZKOŁY. – 2005, nr 2, s. 51-53

37. ŁEBECKA Grażyna : Uczeń zdolny w szkole // DYREKTOR SZKOŁY. – 2005, nr 2, s. 50-51

38. ŁUCZAK Agnieszka : Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój // EDUKACJA I DIALOG. – 2007, nr 8, s. 23

39. MAJ Daniela : Praca z uczniem zdolnym // GEOGRAFIA W SZKOLE. ? 2009, nr 2, s. 48-51

40. MARZEC Magdalena : Uczeń zdolny… niespecjalnej troski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2008, nr 1, s. 45-54

41. MARZEC Magdalena : Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2008, nr 3, s. 101-110

42. PIECHAL Anna : Praca z uczniem zdolnym // EDUKACJA I DIALOG. ? 2005, nr 3, s. 27-30

43. PINDERA Paweł, TOMCZYK Karolina : Pozycja ucznia zdolnego w szkole // ŻYCIE SZKOŁY. ? 2010, nr 2, s. 18-20

44. PIOTROWSKA Małgorzata : Projekt zajęć wspierających zdolności twórcze uczniów w klasie trzeciej (edukacja polonistyczna, plastyczna, zdrowotna ? scenariusz zajęć na cały dzień // ŻYCIE SZKOŁY. ? 2000, nr 1, s. 56-60

45. PIOTROWSKI Krzysztof T. : Jak wykorzystać cegłę – o pomiarze twórczości // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 4, s. 105-112

46. POLASIAK Grażyna : Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. ? 2010, nr 5, s. 21

47. PRUSKO Ludmiła : Uczeń zaciekawiony światem. Model i metody pracy z uczniem uzdolnionym // WYCHOWAWCA, 2006, nr 1, s. 12-13

48. RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Twórcze fantasmagorie czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2009, nr 10, s. 17-21

49. RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Zdolności twórcze uczniów – jak je wspierać? // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2009, nr 1, s. 13-15

50. RYLSKA-JURUŚ Aneta : Droga do zdolności // EDUKACJA I DIALOG. ? 2010, nr ?, s. 35-36

51. SAWIŃSKI Julian Piotr : Szkolny system wspierania zdolności i talentów // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2008, nr 2, s. 21-22

52. SŁOWIKOWSKA Teresa : Czy dobry oznacza zdolny? // NOWA SZKOŁA 2005, nr 9 s. 49-51

53. STRÓŻYŃSKI Klemens : Inwestycja w uczniowskie talenty // NOWA SZKOŁA. – 2008, nr 6, s. 14-18

54. SYREK-KOSOWSKA Anna : Klub Omnibusa ? projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. ? 2007, nr 4-5, s. 20-21

55. SZACHNIUK-ALBOWICZ Paulina : Dziecko zdolne w szkole – prawda czy mit? // DYREKTOR SZKOŁY. – 2007, nr 6, s. 20-21

56. SZYMAŃSKA Elżbieta : Praca bibliotekarza z uczniem zdolnym // SZKOLNE WIEŚCI. ? 2006, nr 3 (82/84), s. 21

57. ŚLIWICKA Agata, ŚWIĄTEK-GRUSZKA Jolanta : Praca z uczniem zdolnym : zestawienie bibliograficzne // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2009, nr 1, s. 22-23

58. TOKARZ Aleksandra : Uczeń zdolny w szkole // NOWA SZKOŁA. – 2004, nr 2, s. 4-13

59. WIECZOREK Monika : Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej // NOWA SZKOŁA. – 2009, nr 6, s. 36-41

60. WITKOŚ Maria : Uczeń wybitnie zdolny // WYCHOWAWCA, 2006, nr 1, s. 18-20

61. WOŹNIAK Beata : Techniki twórczego myślenia : konspekt zajęć dla uczniów gimnazjum, liceum oraz nauczycieli // WYCHOWAWCA. – 2009, nr 2, s. 29

62. WRÓBLEWSKA Monika : Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności (w aspekcie edukacyjnym) // EDUKACJA. – 2009, nr 3, s. 85-89

63. ZAJĄC Gertruda : Praca z dzieckiem zdolnym // ŻYCIE SZKOŁY. – 2008, nr 2, s. 45-49

64. ŻUBER-ZIELICZ Małgorzata : Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole // DYREKTOR SZKOŁY. – 2009, nr 5, dodatek Niezbędnik Dyrektora s. 18-21

Praca z uczniem zdolnym – aktualizacja