Prezentacje i wystąpienia; autoprezentacja

Zestawienie bibliograficzne

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. CZŁOWIEK w teatrze życia codziennego / Erving Goffman ; oprac. i słowem wstępnym poprzedził Jerzy Szacki ; tł. z ang. Helena Datner-Śpiewak i Paweł Śpiewak. – Warszawa : Wydawnictwo KR, 1981, : 24985
 2. JAK mówić by nas słuchano : psychologia pozytywnej komunikacji / Iwona Majewska-Opiełka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012, : 35889
 3. JAK mówić, rozmawiać, przemawiać? / Michał Kuziak. – Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2005, 33886
 4. KOMPETENCJE menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. – Poznań : “eMPi2”, 2003, : 33558
 5. LĘK społeczny / Mark Richard Leary, Robin M. Kowalski ; tł. z ang. Ewa Zaremba. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. – (Seria Psychologii Społecznej), : 32825
 6. MÓW śmiało! : ćwiczenia przygotowujące uczniów do wystąpień przed publicznością / Cathy Miyata ; tł. Magdalena Pagińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005, : 34200
 7. PISANIE prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. – Kraków : “Impuls”, 2010, : 35190
 8. SPOSOBY komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / Peter Thomson ; tł. z ang. Tatiana Geller. – Poznań : Zysk i S-ka, 1998, : 33181
 9. SZTUKA dyskutowania / Witold Marciszewski. – Warszawa : “Iskry”, 1969, : 11979
 10. SZTUKA prezentacji : dać szansę młodzieży czyli Jak uczyć prezentacji : poradnik dla nauczycieli / Renata Pijarowska, Anna Maria Seweryńska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002, Sygn.: 33106
 11. WYWIERANIE wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / Mark Richard Leary ; [tł. z ang. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor]. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – (Seria Psychologii Społecznej), : 35269
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
 1. BIERÓWKA Barbara: Retoryka na lekcjach języka polskiego // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2004/2005, nr 4, s. 51-60
 2. BRYŚ Beata: Przemawianie ? przywilej nie tylko dla wybranych // DYREKTOR SZKOŁY. – 2012, nr 9, s. 41-43
 3. CHRABĄSZCZ Marta: Mistrzowskie prezentacje dyrektora szkoły // DYREKTOR SZKOŁY. – 2014, nr 2, s. 28-30
 4. DZIERZGOWSKA IRENA: Komunikacja, czyli umiejętność porozumiewania się // DYREKTOR SZKOŁY. – 2009, nr 2, s. I-VIII (wkładka “Akademia Zarządzania”)
 5. FRĄCKOWIAK-ŚWITKOWSKA Marzena: Autoprezentacja i wystąpienie publiczne // DYREKTOR SZKOŁY. – 2014, nr 2, s. 37-42
 6. GROMEK Renata: Jak cię widzą? czyli jak dobrze wypaść podczas egzaminu, prezentacji własnego dorobku zawodowego // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2013, nr 7-8, s. 8-10
 7. KORDZIŃSKI Jarosław: Organizacja narad w szkole // DYREKTOR SZKOŁY. – 2006, nr 9, s. 8, 10, 12-13
 8. KOWALSKI Mateusz: Jak przygotowałem prezentację maturalną // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2006/2007, nr 2, s. 83-93
 9. PIETRZAK Małgorzata: Słowo w pracy publicznej i artystycznej // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2005, nr 9, s. 34-36
 10. PIETRZAK Małgorzata: Wystąpienia publiczne // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2005, nr 7/8, s. 42-46
 11. PIOTROWSKA Iwona: Sztuka prezentacji w geografii szkolnej // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2006, nr 2, s. 19-25
 12. POTURAŁA Wioletta: Polonista w roli eksperta od prezentacji (także multimedialnych) // JĘZYK POLSKI W LICEUM, 2012/2013, nr 4, s. 49-56
 13. PSTRĄG Jakub: Autoprezentacja nauczyciela // WYCHOWAWCA. – 2007, nr 10, s. 7-10
 14. RUMIŃSKA Aldona: Wizualizacja podczas autoprezentacji // Nowa Szkoła. – 2006, nr 5, s. 32-33
 15. RUSTECKA Anna, WÓJCIK Magdalena: Kształtowanie umiejętności autoprezentacji + scenariusz zajęć // REMEDIUM. – 2006, nr 5, s. 22-23
 16. SZMAJKE Andrzej: Codzienny teatr w szkolnych ławkach // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2005, nr 3, s. 41-45
 17. TROJAN Elżbieta: Bądź kreatorem samego siebie. Sztuka prezentacji : (zestawienie bibliograficzne) // NOWA SZKOŁA. – 2006 nr 9, s. 57-60
 18. PILARSKA Paula: W trosce o obraz siebie // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2012, nr 4, s. 14-20
Prezentacje i wystąpienia; autoprezentacja