Bolesław Prus (1847-1912) – opracowanie twórczości

Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

1. KULCZYCKA-SALONI Janina: Bolesław Prus. – Wyd. 2. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1964. – (“Profile”), Sygn.: 7255

2. KULCZYCKA-SALONI Janina: “Faraon” Bolesława Prusa. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. – (“Biblioteka Analiz Literackich”; Nr 21), Sygn.: 9871, 9963 – 9965

3. KULCZYCKA-SALONI Janina: Nowelistyka Bolesława Prusa. – Warszawa : “Czytelnik”, 1969, Sygn.: 14177

4. KULCZYCKA-SALONI Janina: O “Faraonie” : szkice. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955, Sygn.: 1894

5. MARKIEWICZ Henryk: “Lalka” Bolesława Prusa. – Warszawa : “Czytelnik”, 1967, Sygn.: 9749

6. MARKIEWICZ Henryk: Prus i Żeromski : rozprawy i szkice literackie. – Wyd. 2 popr. i rozszerz.. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, Sygn. 7826, 7827

7. MELKOWSKI Stefan: Poglądy estetyczne i działalność krytycznoliteracka Bolesława Prusa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963, Sygn.: 6737

8. NATURSKA Eugenia: Ogień pod granitem : o Bolesławie Prusie. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, Sygn.: 15647 – 15649

9. PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela: W cieniu nałęczowskich drzew : opowieść o Bolesławie Prusie. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1964, Sygn.: 7348

10. PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela: Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi. – Wyd. 2 rozsz.. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978, Sygn.: 22188

11. PIEŚCIKOWSKI Edward: “Dzieci” Bolesława Prusa. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980, Sygn.: 24469

12. PIEŚCIKOWSKI Edward: “Emancypantki” Bolesława Prusa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, Sygn.: 13663

13. PIEŚCIKOWSKI Edward: Nad twórczością Bolesława Prusa. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989, Sygn.: 29237

14. PRUS : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Edward Pieścikowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, Sygn.: 28820

15. PRUS Bolesław: Lalka. T. 1 / Bolesław Prus ; oprac. Józef Bachórz. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – (Biblioteka Narodowa), Sygn.: 30307

16. PRUS Bolesław: Placówka / oprac. Tadeusz Żabski. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – (Biblioteka Narodowa), Sygn.: 28503

17. SMÓŁKOWA Teresa: Słownictwo i fleksja “Lalki” Bolesława Prusa : badania statystyczne. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974, Sygn.: 17275

18. SZWEYKOWSKI Zygmunt: Nie tylko o Prusie : szkice. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967, Sygn.: 9669

19. SZWEYKOWSKI Zygmunt: Twórczość Bolesława Prusa. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, Sygn.: 14785

20. TOKARZÓWNA Krystyna: Młodość Bolesława Prusa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, Sygn.: 24882

21. ZAWODZIŃSKI Karol Wiktor: Opowieści o powieści / oprac. Czesław Zgorzelski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963, Sygn.: 6708

Artykuły z czasopism

1. BACHÓRZ Józef: Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie // POLONISTYKA. – 1994, nr 8, s. 451-456

2. BAGIŃSKI Paweł: Rozważania o ?Lalce” Bolesława Prusa // POLONISTYKA. – 1977, nr 4, s. 258-262

3. BARAN Genowefa: Narracja i narrator w ?Lalce” Bolesława Prusa // POLONISTYKA. – 1974, nr 3, s. 33-38

4. BARSZCZ Leszek: Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego // POLONISTYKA. – 2000, nr 7, s. 407-411

5. BILIŃSKA Magdalena: Romantyzm w ?Omyłce” Bolesława Prusa // POLONISTYKA. – 2003, nr 8, s. 465-470

6. BINKOWSKA Dagmara: Gdy zasypia rozum (bohaterowie ?Lalki” w świetle swoich snów // POLONISTYKA. – 2008, nr 8, s. 25-30

7. BOBROWSKA Barbara: Bolesław Prus – dziennikarz świadomy swych obowiązków wobec społeczeństwa // POLONISTYKA. – 1982, nr 6, s. 444-449

8. BORTNOWSKI Stanisław: Gry i zabawy z ?Lalką” Bolesława Prusa // POLONISTYKA. – 1987, nr 8, s. 600-604

9. BORTNOWSKI Stanisław: Jak Olga Tokarczuk czyta ?Lalkę” Bolesława Prusa // POLONISTYKA. – 2001, nr 10, s.592-595

10. BUDREWICZ Tadeusz: Stary subiekt w nowym świecie // POLONISTYKA. – 1994, nr 8, s. 477-483

11. DIETRICH Janina: Serial telewizyjny na lekcjach języka polskiego (Uwagi o adaptacji filmowej ?Lalki” B. Prusa) // POLONISTYKA. – 1979, nr 3, s. 208-210

12. GAŁOWICZ Andrzej: Podbarwić pozytywizm // POLONISTYKA. – 2003, nr 8, s. 461-464

13. GLOGER Maciej: Pozytywizm trudny i ciekawy // POLONISTYKA. – 2003, nr 8, s. 457-460

14. GRABOWSKA Alina, DOBRUCH Marzena: Propozycja metodyczna opracowania powieści ?Faraon” Bolesława Prusa w III klasie gimnazjum // JĘZYKI POLSKI W GIMNAZJUM. – 2002/2003, nr 2, s. 36-46

15. GUZIK Barbara: Pozytywizm – ale jaki? // POLONISTYKA. – 2003, nr 8, s.452-456

16. IZABELI Łęckiej nieznane oblicze // POLONISTYKA. – 2003, nr 8, s. 477-480

17. JEDLICZKO-MALIK Marta: Tajemnice ?Kamizelki” // POLONISTYKA. – 2004, nr 9, s. 18-20

18. KACZMAREK Agnieszka: ”Kamizelka” Prusa” czyli jak uczyć o wartościach w czasach bezideowych (propozycja metodyczna – praca metodą dyskusji korespondencyjnej // JĘZYKI POLSKI W LICEUM. – 2002/2003, nr 4, s. 42-47

19. KOZAK Zygmunt: Spór o wyobraźnię artystyczną Bolesława Prusa // POLONISTYKA. – 1982, nr 6, s. 430-436

20. KRYDA Barbara: Świat Bolesława Prusa w odbiorze uczniów (sondaż) // POLONISTYKA. – 1994, nr 8, s. 471-477

21. KULCZYCKA-SALONI Janina: Bolesław Prus – w siedemdziesiątą rocznicę śmierci // POLONISTYKA. – 1982, nr 6, s. 419-429

22. KULCZYCKA-SALONI Janina: Bolesław Prus z perspektywy lat // POLONISTYKA. – 1977, nr 4, s. 244-248

23. KULCZYCKA-SALONI Janina: Habend sua fata libelli (z dziejów ?Lalki”) // POLONISTYKA . – 1994, nr 8, s. 462-470

24. KULCZYCKA-SALONI Janina: ?Lalka” – czytana dzisiaj // POLONISTYKA. – 1979, nr 4, s. 249-256

25. MARSZAŁEK Rafał: Ekranizacja utworów Prusa // POLONISTYKA. – 1982, nr 6, s. 463-479

26. NOWAK Sylwia: ?Lalka” – na nowo odkryta // POLONISTYKA. – 2003, nr 8, s. 471-476

27. PAŁKA Renata: Jakie tajemnice kryje przestrzeń kościoła w ?Lalce” // POLONISTYKA. – 2011, nr 6, s.38-41

28. PIEŚCIKOWSKI Edward: Prus i pieniądze // POLONISTYKA. – 1994, nr 8, s. 457-462

29. WARZENICA-ZALEWSKA Ewa: O ?Placówce” raz jeszcze // POLONISTYKA. – 1982, nr 6, s. 436-443

30. WODZIŃSKA Anna: Labirynt rzeczywistości w ?Lalce” // POLONISTYKA. – 2009, nr 3, s. 29-34

Prus Bolesław