Maria Skłodowska-Curie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Curie Ewa: Maria Curie.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 Syg.: 25796
 1. Curie Ewa: Maria Curie.-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1972 Syg.:15291
 1. Giroud Francoise: Maria Skłodowska-Curie.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 Syg.: 28217
 1. Maria Skłodowska-Curie: Autobiografia.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1960 Syg.:4626
 1. Maria Skłodowska-Curie: jej życie i dzieło.- Warszawa: Polonia, 1967 Syg.: 10526
 1. Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki: szkice monograficzne.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954 Syg.:1583
 1. Wolf von Bonin, Erich Bagge, Robert Herrlinger: Laureaci Nagrody Nobla: chemia, fizyka, medycyna.- Warszawa: Iskry, 1969 Syg.: 12549
 1. Wołczek Olgierd: Maria Skłodowska-Curie.- Warszawa: Interpress, 1975 Syg.:18890
 1. Złotowski Ignacy: Co nauka zawdzięcza Marii Skłodowskiej-Curie.- Warszawa: Wiedza Powszechna,1952 Syg.: 849

Artykuły z czasopism:

 1. Curie P.: Curie do Skłodowskiej: Jesteśmy niewolnikami: chemia miłości, miłość chemii //Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 301, dod. Duży Format nr 50, s. 22-24
 2. Czyszkowska K.: Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? Projekt edukacyjny// Chemia w szkole. – 2011, nr 1, s. 34-40
 3. Czyszkowska K.: Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy. Scenariusz lekcji dla gimnazjum // Chemia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 30-33
 4. Drozd-Starklowa A.: Maria Skłodowska-Curie (inscenizacja) // Wychowawca. – 1995, nr 7/8, s. 19 ? 21
 5. Głuszewski W.: Od Marii Skłodowskiej-Curie do współczesnych technologii radiacyjnych // Chemia w szkole.-2012,nr 1, s. 16-24                      
 6. Horyszowska M.: Wzorce osobowe w nauczaniu historii: (na przykładzie Marii Skłodowskiej-Curie) // Wiadomości Historyczne.-1999, nr 2, s. 92-97
 7. Hurwic J.: Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w Panteonie // Fizyka w Szkole. ? 1995, nr 5, s. 313 ? 314
 8. Kołodziejczyk H.: Wiekowy jubileusz // Chemia w Szkole. ? 1998, nr 1, s. 5 ? 9
 9. Kontkiewicz A.: Warszawskie adresy Madame Curie. Lekcja biblioteczna//Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji.-2011, nr 2, s.12- 13
 10. Korpała-Meus D.: Maria Skłodowska-Curie. Krzyżówka//Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 4, s. 20
 11. Maliszewski D.: Francuski łącznik : (scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie) //Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 7/8, s. 5-6
 12. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) )//Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji.-2011, nr 2, s.38
 13. Mészáros M.: Madame Curie miała ważne romanse // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 27, dod. Duży Format nr 4, s. 18-19
 14. Rotkiewicz M.: Turystyka i sport w życiu Marii Skłodowskiej-Curie: (w 130 rocznicę urodzin wielkiej Polki) // Kultura Fizyczna .-1998, nr 1/2, s. 4-10
 15. Sadowska A.: Rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie// Fizyka w Szkole.- 2011, nr 4, s. 4-7
 16. Siporska A.: Ścieżka edukacyjna Marii Skłodowskiej-Curie//Chemia w Szkole.-2011, nr 4, s.61-65
 17. Sobieszczak-Marciniak M.: Lekcja chemii w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie//Chemia w Szkole .-1998 , nr 1 , s. 30-32
 18. W Internecie o Marii Skłodowskiej-Curie // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji.-2011, nr 2, s.37
 19. Wacławek M., Wacławek W.: Maria Skłodowska-Curie // Chemia w Szkole. – 2005, nr 6, s.27- 34
 20. Wacławek M. ,Wacławek W.: Maria Skłodowska-Curie. Wkład w rozwój nauki //Chemia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 14-23
 21. Wilhelmi Z.: Znaczenie odkrycia polonu i radu dla rozwoju fizykii // Fizyka w Szkole. – 1999, nr 1, s. 4 ? 11
 22. Wojtal R.: Kobiety niezwykłe (Scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie) // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 27 ? 29
 23. Woźniak B.: Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie i jej dokonaniach// Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 29-30 
Skłodowska-Curie Maria