Świetlica szkolna nowe funkcje i nowoczesne metody pracy

Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte.

 1. Bartoszewska, Barbara : ALFABET świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska, Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska, Barbara Sadowska. – Wyd. 1 dodr.. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2009. – 69 s. : il. ; 29 cm. Sygn.: 35375
 2. GALLOS, SYLWIA : JESIEŃ i zima w świetlicy : scenariusze zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos. – Gdańsk : “Harmonia”, 2013. – 153 s. ; 24 cm. Sygn.: 36371
 3. KAMYSZ-FIGA, DOROTA : BAJKI naszego dzieciństwa : program zajęć świetlicowych / Dorota Kamysz-Figa, Danuta Kmita. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 143 s. : il. ; 24 cm. Sygn.: 34516
 4. MACIOŁEK, BEATA : PROGRAM wychowawczy świetlic “Liście wielkiego drzewa życia” / Beata Maciołek. – Rzeszów : “Fosze”, 2007. – 64 s. : tab. ; 24 cm. Sygn.: 34423
 5. MACIOŁEK, BEATA : PRZEWODNIK metodyczny do programu wychowawczego świetlic “Liście wielkiego drzewa życia” / Beata Maciołek. – Rzeszów : “Fosze”, 2007. – 166 s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm. Sygn.: 34424
 6. MISIURA, IRENA : …DROGA do dorosłości : program wychowawczy świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum / Irena Misiura. – Kraków : “Rubikon”, 2001. – 35 s. ; 23 cm. Sygn.: 32612
 7. PLUTA, TERESA : PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 76, [1] s. ; 24 cm. Sygn.: 34643
 8. ŚWIETLICA szkolna szansą do wykorzystania / redakcja Maria Pietkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 278, [1] s. ; 21 cm. Sygn.: 28997
 9. ŚWIETLICOWE zajęcia. T. 1, Wiersze, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia świetlicowe o tematyce edukacyjnej, polskie zwyczaje i tradycje, Polska w legendach : materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych / [redakcja Barbara Bleja-Sosna ; autorzy Magdalena Pawińska i in.]. – Toruń : “Bea”, 2005. – 134 s. : il. ; 21 cm. Sygn.: 34159
 10. ŚWIETLICOWE zajęcia. T. 2, Wiersze, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia świetlicowe o tematyce edukacyjnej, polskie zwyczaje i tradycje, Polska w legendach : materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych / redakcja Barbara Bleja-Sosna ; autorzy Anna Tomczak [i in.]. – Toruń : “Bea”, 2005. – 127 s. : il. ; 21 cm. Sygn.: 34160
 11. ZIĘBA-KOŁODZIEJ, BEATA : …ŻEBY świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne / Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010. – 132 s. ; 21 cm. Sygn.: 35311

Artykuły z czasopism

 1. Bentyn Anna : Jak dotrzeć do rodziców i nauczycieli z ofertą świetlicy? // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 4, s.11
 2. Bentyn Anna : Jak napisać sprawozdanie z działalności świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 2, s.15-16
 3. Bentyn Anna : Jak tworzyć roczny program pracy z grupą świetlicową? // Świetlica w Szkole – 2010, nr 3, s.28
 4. Bentyn Anna : Zabawy językowe w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 4, s.11
 5. Białkowska Marzena : Koło redakcyjne. Program własny dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 4, s.19-21
 6. Białkowska Marzena : Świetlicowe koło teatralne. Program dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 2, s.9-10
 7. Bielska Beata : Zabawy rozwijające zmysły // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 3 s.27
 8. Dębiec Paulina : Czy świetlica może zapobiegać niepowodzeniom szkolnym? // Życie Szkoły. – 2009, nr 11, s.8-11
 9. Gajewska Grażyna : Świetlica szkolna. Jaka powinna być, a jaka jest? // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 3, s.5-8
 10. Godyla Beata : Pobyt dziecka w świetlicy : konieczność czy wygoda? // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 3, s.7-8
 11. Godyla Beata : Psychologiczne aspekty pracy świetliczanej // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 1, s.14-15
 12. Godyla Beata : Świetlice szkolne a życie towarzyskie uczniów // Świetlica w szkole. – 2009, nr 2, s.12
 13. Hoffmann Joanna : Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 2, s.9
 14. Hoffmann Joanna : Gry i zabawy zespołowe w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2012, nr 2, s.7-9
 15. Hoffmann Joanna : Spotkanie z muzyka w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 3, s.9-11
 16. Hoffman Joanna, Bentyn Anna : Świetlica szkolna w XXI wieku // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 4, s.5-7
 17. Hoffmann Joanna, Rudnik Jacek : Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie świetlic // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 4, s.9-11
 18. Jabłońska Dorota : Każde dziecko to potrafi. Program zajęć koła plastycznego // Świetlica w szkole. – 2010, nr 4, s.20
 19. Kędra Jolanta : Jak miło spędzić czas? Gry i zabawy relaksujące dla klas I-III // Świetlica w szkole. – 2009, nr 3, s.29
 20. Kmita Danuta : Kierunki rozwoju świetlic szkolnych // Świetlica w szkole. – 2010, nr 2, s.9
 21. Krajewska Beata : Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 1, s.31-36
 22. Kulka Monika : Pedagog szkolny w świetlicy czyli jak efektywnie wykorzystać tzn. godziny karciane // Świetlica w Szkole. – 2012, nr 2, s.7-8
 23. Markowicz Lucyna : Bajka w pracy z dziećmi // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 3, s.21-22
 24. Namsołek Małgorzata : Zabawy muzyczne w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 2, s.30
 25. Nowelizacja przepisów dotyczących nauczycieli świetlic planowana w 2013 roku // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 2, s. 4-6
 26. Parzy Aneta: Psychotesty i psychozabawy w świetlicy [gimnazjum] // Świetlica w Szkole. -2013, nr 3, s.19-20
 27. Przyborowska Beata : Świetlica ; zaniedbany i zniszczony obszar opieki szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s.23-28
 28. Pulikowska Renata : Potrzeby związane z realizacją opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 2, s.19-21
 29. Skrzyński Dariusz : Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej w świetle prawa // Świetlica w szkole. – 2010,nr 4, s.4-5
 30. Skrzyński Dariusz : Kadra pedagogiczna w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 3, s.4-5
 31. Skrzyński Dariusz : Prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 1, s.4
 32. Skrzyński Dariusz : Zasady ustalania liczebności grup dzieci w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 1, s.27
 33. Sporek Beata : Zabawy i gry integrujące grupę // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 2, s.22
 34. Szafarczyk Agnieszka, Skrzyński Dariusz : Procedury obowiązujące w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 2, s.
 35. Szczególska-Basaj Małgorzata : Kreatywne metody pracy wykorzystywane w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkolne. – 2012, nr 2, s.11-12
 36. Szczepanek Ewa : Integracja grupy świetlicowej w gimnazjum // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 4, s.17-18
 37. Wasilak Anna : Jestem w grupie. Program z komunikacji interpersonalnej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 1, s.29-30
 38. Wędzina Ewa : Jak przeciwdziałać agresji? Propozycje zabaw w świetlicy // Świetlica w szkole. – 2009, nr 1, s.19-20
 39. Więckowska-Siwek Agnieszka : Alternatywne formy spędzania czasu wolnego w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 6, s.11-12
 40. Żabińska-Koster Joanna : Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 2, s.13-14
Świetlica szkolna – nowe funkcje i nowoczesne metody pracy