SZYMBORSKA WISŁAWA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

1. BALBUS Stanisław: Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997, Sygn.: 31057

2. KWARTET żeński : wiersze : dwie wariacje w instrumentacji Karla Dedeciusa = Frauen Quartett : Gedichte : zwei Variationen instrumentiert von Karl Dedecius / Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wisława Szymborska, Ewa Lipska ; wybór i tł. na niem. Karl Dedecius. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987, Sygn.: 28209

3. MAJDA Jan: Świat poetycki Wisławy Szymborskiej. – Kraków : “Impuls” : “Text”, 1996, Sygn.: 31159

4. PAMIĄTKOWE rupiecie : biografia Wisławy Szymborskiej / Anna Bikont, Joanna Szczęsna. – Kraków : “Znak”, 2012. Sygn. 35906

5. SKUBALANKA Teresa: Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, Sygn.: 34866

6. SZYMBORSKA Wisława: Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981, Sygn.: 24957

7. SZYMBORSKA Wisława: Miłość szczęśliwa i inne wiersze. – Kraków : “a5”, 2007, Sygn.: 34560

Artykuły z czasopism:

1. ARLT Judith: “piszę, więc jestem” nie bezbronna…” O Noblu dla Szymborskiej w Niemczech i w Szwajcarii // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 461-465

2. BANCERZ Małgorzata: O konieczności rozwijania świadomości aksjologicznej młodych ludzi : wiersz “Do arki” Wisławy Szymborskiej // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2002/2003, nr 3, s. 27-33

3. BERNACKI Marek: Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej // POLONISTYKA. – 2006, nr 8, s. 26-31

4. BOGDANSKA Agata: Voler bene alla Szymborska : kochać Szymborską // POLONISTYKA, – 2012, nr 5, s. 6-8

5. BUDREWICZ Zofia, SIENKO Maria: Gry ironiczne (w szkolnej lekturze wierszy Szymborskiej: “Pogrzeb”, “Urodziny”, “Jarmark cudów”) // POLONISTYKA 1997, nr 8, s. 486-490

6. DZIEDZIC Lidia: Szymborskiej rozumienie poezji // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 475-477

7. FALISZEK Barbara: “Dziesięć tysięcy starych rzeczy” w rękach Szymborskiej // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2010/2011, nr 2, s. 73-76

8. GRONEK Barbara: Dziewczynka w kodzie poetyckim Szymborskiej // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2010/2011, nr 2, s. 7-17

9. HALICKA Beata: Poezja Wisławy Szymborskiej w Niemczech : znana i czytana // POLONISTYKA. – 2012, nr 5, s. 9-15

10. INGLOT Mieczysław: “Koniec i początek” : interpretacja wiersza // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 472-475

11. JACHIMCZAK Wisława: Dzieci epoki. Scenariusz poświęcony Wisławie Szymborskiej. Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2012, nr 12, s. 24-25

12. JARZYNA Anita: Vicewersy udomowione (rozpoznanie) // POLONISTYKA. – 2012, nr 11, s. 46-49

13. KRAM-MIKOŚ Elżbieta: Obmyślam świat (nad wierszami Wisławy Szymborskiej) // POLONISTYKA. – 1983, nr 4, s. 250-256

14. KREMIEC Anna: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci (m.in. “Muzeum” W. Szymborskiej) // POLONISTYKA. – 1996, nr 1, s. 40-44

15. KSIĄŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela: “Nie będę jak zerwana nić…” Z dyskusji w gronie studentów // POLONISTYKA. – 2012, nr 5, s. 24-28

16. KUCZYŃSKA Katarzyna : Kot i śmierć // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 482-485

17. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna: Dyliżansem (ze Słowackim, Szymborską i innymi pasażerami) // POLONISTYKA. – 2009, nr 11, s. 22-26

18. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna: Minuta ciszy po Wisławie Szymborskiej (wierszy pełna) // POLONISTYKA. – 2012, nr 5, s. 18-23

19. LEGEŻYŃSKA Anna: Powtórka z Szymborskiej // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 452-457

20. MACIEJEWSKA Monika: Dwa kroki do zrozumienia : Wisława Szymborska wśród czeskich odbiorców // POLONISTYKA. – 2012, nr 5, s. 16-17

21. MUSIATEWICZ Marta: “Prospekt” Wisławy Szymborskiej, czyli Diabeł oswojony // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2010/2011, nr 1, s. 30-40

22. PACKALEN Małgorzata Anna: “Tyle naraz “święta” ze wszystkich stron świata”. O Szymborskiej w Szwecji // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 457-461

23. PIŃCZUK Bogumiła: Pogoda ducha i mądrość. Sylwetka Wisławy Szymborskiej. Scenariusz poranka artystycznego poświęconego poetce. Dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2012, nr 7-8, s. 30-33

24. PELCZAR Wojciech: Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 466-472

25. PIOTROWSKA Krystyna: “W rzece Heraklita” Wisławy Szymborskiej na lekcjach języka polskiego i filozofii (propozycje metodyczne) // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2002/2003, nr 3, s. 34-42

26. POKRZYWA Agnieszka: Światy odległe : Wisława Szymborska wśród moich uczniów // POLONISTYKA. – 2012, nr 5, s. 37-41

27. ROSZAK Joanna: Wstań, imię. “Jeszcze” Wisławy Szymborskiej // POLONISTYKA. – 2012, nr 11, s. 43-45

28. SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna: Wisława Szymborska czyta wielkich filozofów // POLONISTYKA. – 2012, nr 5, s. 29-36

29. Świerz Michał: Podmiot liryczny w wierszu Szymborskiej “Obóz głodowy pod Jasłem” // POLONISTYKA. – 1983, nr 4, s. 257-259

30. WANTUCH Wiesława: Wielkie odkrycie małych światów (Muzeum, Urodziny) // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 490-494

31. WÓJTOWICZ Agata: “Sto pociech”- wizerunek człowieka: ironiczny czy nostalgiczny? // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 477-482

32. WÓJTOWICZ-STEFAŃSKA Agata: Jeden wiersz na trzech etapach edukacji, czyli “Mała dziewczynka ściąga obrus” Szymborskiej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum // POLONISTYKA. – 2009, nr 4, s. 46-50

33. WÓJTOWICZ-STEFAŃSKA Agata: Zrozumieć Szymborską… w szkole // POLONISTYKA. – 2012, nr 5, s. 42-48

34. WANTUCH Wiesława: Wielkie odkrycie małych światów (“Muzeum”, “Urodziny”) // POLONISTYKA. – 1997, nr 8, s. 490-494

Szymborska Wisława