Julian Tuwim

zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

1. CZTERY wieki fraszki polskiej / wybór i wstęp Julian Tuwim ; przedmowa Aleksander Brückner. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. Sygn. 3248

2. GŁOWIŃSKI, Michał: Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. Sygn. 6449

3. KALENDARIUM // W: TUWIM, Julian: Wielka księga wierszy : abecadło rymów. – Poznań : “Papilon”, 2012. – S. 164-165. Sygn. 35922

4. ŁAZARCZYK, Bohdan: Sztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. Sygn. 23429

5. POLSKA nowela fantastyczna. T. 2 / zebrał Julian Tuwim. – Wyd. 4. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. – (“Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej”). Sygn. 19749

6. SANDAUER, Artur: Poeci trzech pokoleń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Sygn. 1899

7. SAWICKA, Jadwiga: “Filozofia słowa” Juliana Tuwima. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. – (“Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Sygn. 18290

8. SAWICKA, Jadwiga: Julian Tuwim. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1986. – (“Profile”). Sygn. 27766

9. SŁONIMSKI, Antoni, TUWIM, Julian: W oparach absurdu /wybór tekstów Danuta Łukawska ; il. Juliusz Puchalski. – Warszawa : “Iskry”, 1958. – (“Biblioteka Stańczyka”). Sygn. 3303

10. STAFF, Leopold, TUWIM, Julian: Z tysiącem serdeczności : korespondencja z lat 1911-1953 /oprac. Tadeusz Januszewski i in.. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. Sygn. 17545

11. STRADECKI, Janusz: Julian Tuwim : bibliografia. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. Sygn. 4631

12. STRADECKI, Janusz: O Julianie Tuwimie 1894-1953 : poradnik bibliograficzny. – Wyd. 2, rozsz. i uzup.. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1969. Sygn. 12672

13. TUWIM, Julian: Cicer cum caule czyli Groch z kapustą : panopticum i archiwum kultury. Seria 3 /do druku przygotował i posłowiem opatrzył Józef Hurwic. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. Sygn. 6490

14. TUWIM, Julian: Dzieła / red. Juliusz W. Gomulicki. – T. 1: Wiersze. – Warszawa : “Czytelnik”, 1955. Sygn. 2808

15. TUWIM, Julian: Kwiaty polskie. – Wyd. 7. – Warszawa : “Czytelnik”, 1977. – (“Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej”). Sygn. 21334

16. TUWIM, Julian: Kwiaty polskie. – Wyd. 3. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. Sygn. 1581

17. TUWIM, Julian: Listy do przyjaciół – pisarzy /oprac. Tadeusz Januszewski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1979. Sygn.. 23120

18. TUWIM, Julian: Wielka księga wierszy : abecadło rymów. – Poznań : “Papilon”, 2012. Sygn. 35922

19. TUWIM, Julian: Wiersze wybrane. – Wyd. 4 rozsz., oprac. Michał Głowiński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Seria 1, Nr 184). Sygn. 28519

20. TUWIM, Julian: Wiersze zebrane. T. 1-2. – Wyd. 3. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. Sygn. 18526, 18527

21. TUWIM, Julian: Wybór poezji : w nowym układzie. – Warszawa : “Czytelnik”, 1949. Sygn. 2825

22. WARNEŃSKA, Monika: Warsztat czarodzieja. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975. Sygn. 18792

23. WSPOMNIENIA o Julianie Tuwimie / red. Wanda Jedlicka, Marian Toporowski. – Warszawa : “Czytelnik”. Sygn. 6895

Artykuły z czasopism:

1. BALUCH Jacek: O tłumaczeniu “Lokomotywy” na czeski // POLONISTYKA. – 2012, nr 1, s. 14-21

2. BOBROWSKA Barbara: Strofy o późnym lecie – nie tylko tuwimowskie // POLONISTYKA. – 1982, nr 5, s. 349-354

3. FRYCIE Stanisław: Tradycja i nowoczesność we współczesnej poezji dla dzieci [fragment dot. twórczości Tuwima dla dzieci] // POLONISTYKA. – 1979, nr 3, s.166-167

4. GOGOLEWSKA-TOŚKA, Małgorzata: Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima “Słówka i sufka” w nauce ortografii : scenariusz zajęć dla klasy II // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2011/2012, nr 4, s. 76-83

5. KOZŁOWSKA, Izabela: Rzeczy atakują : “Meble” J. Tuwima i “Ukrzesłowienie I” A. Wróblewskiego // POLONISTYKA. – 2011, nr 6, s. 32-37

6. KRASOŃ Katarzyna: Śmiechu warte czyli o poezji brzechwy i Tuwima dla dzieci // GULIWER. – 1995, nr 5, s. 6-9

7. KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Katarzyna: “Lokomotywa” Tuwima: wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) // POLONISTYKA. – 2012, nr 1, s. 6-13

8. LEWANDOWICZ, Iwona: Śladami wiersza : Łódź Juliana Tuwima (scenariusz zajęć dla młodzieży szkół średnich) // POLONISTYKA, 2010, nr 6, s. 37-39

9. RYCHLEWSKI, Marcin: Tuwim kontra Ważyk, czyli “Oniegin” w służbie socjalizmu // POLONISTYKA. – 2000, nr 6, s. 347-352

10. SZEWCZYK, Katarzyna: “I trwać w uporze”. Julian Tuwim o poecie i poezji // POLONISTYKA. – 2000, nr 2, s. 103-107

11. ŚLIWIŃSKA, Anna: Ptasie trele w maju : zajęcia zintegrowane dla klasy III (fragment) // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2008/2009, nr 4, s. 74-77

12. WALIGÓRA, Janusz: Czytanie Tuwima. Wokół wiersza “W lesie” // POLONISTYKA. – 2000, nr 2, s. 108-112

13. WYSŁOUCH, Seweryna: “Lokomotywa” Tuwima w książce i na ekranie // POLONISTYKA – 2012, nr 1, s. 22-24

Tuwim Julian