TWORZENIE SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Adamczyk Gabriel, Breitkopf Bogusława, Worwa Zbigniew: Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6. Ścieżka edukacyjna : program nauczania dla szkoły podstawowej. – Warszawa : WSiP, 1999, sygn. 33072

2. Balcerek-Kałek Anna: Budowanie szkolnych programów profilaktyki. – Warszawa : PWN, 2003, sygn. 33403

3. Carr Alan: Program szkolnej profilaktyki w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2004, sygn. 33865

4. Cekiera Czesław: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001 sygn. 32555

5. Cekiera Czesław: Ryzyko uzależnień. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1994, sygn. 32556, 33658

6. Demel Maciej: Pedagogika zdrowia. – Warszawa : WSiP, 1980, sygn. 24409-CZT.

7. Dziewiecki Marek: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2001, sygn. 32929

8. Frołowicz Tomasz: Sportowe ZOO. Aktywność ruchowa z elementami edukacji prozdrowotnej dla klas 1-3. – Gdańsk : Wydaw. Fokus, 2000, sygn. 33079

9. Jakubowska Hanna: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. Przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001, sygn. 33089,33090, 33552

10. Karpowicz Paweł: Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie : duchowe aspekty leczenia uzależnienia. – Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2003, sygn. 33486

11. Kutzner-Kozińska Maria: Dbaj o prawidłową postawę ciała dziecka. – Warszawa : WSiP, 1995 sygn. 32064, 32065

12. Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie. – Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2000, sygn. 33657

13. Piotrowski Przemysław, Zajączkowski Krzysztof: Profilaktyka w gimnazjum. Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. – Kraków : Impuls, 2003, sygn. 33369

14. Pluta Teresa: Profilaktyczo-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003, sygn. 33370

15. Profilaktyka w środowisku lokalnym / red. Grażyna Świątkiewicz. – Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002, sygn. 33103

16. Szkolny program profilaktyki “Żyj zdrowo i szczęśliwie” do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / aut. Barbara Anioł et al. – Toruń : Wydaw. BEA-BLEJA, 2003, sygn. 33875

17. Zajączkowski Krzysztof: Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień. Krótki poradnik psychologiczny. – Kraków : Wydaw. RUBIKON, 2001, sygn. 33467

18. Zajączkowski Krzysztof: Profilaktyka uzależnień a wartości. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2000, sygn. 33758

19. Zajączkowski Krzysztof: Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000, sygn. 32463

20. Zajączkowski Krzysztof: Program edukacji prozdrowotnej w klasach 4-6. Bezpieczeństwo, zagrożenia, profilaktyka. – Kraków Impuls, 2005, sygn. 33900

21. Zdrowie i choroba. Promocja zdrowia dla gmin i instytucji edukacyjnych / pod red. Marka Latoszka. – Gdańsk : Akademia Medyczna, 1999, sygn. 32049

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Adamaszek Małgorzata: Scenariusze zajęć profilaktyczno-wychowawczych pt : Na przerwie bawię się bezpiecznie, dla klas 1-3 // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 3, s. 21-23

2. Aleksandrowicz Agata, Grabowska-Wójcik Marzenna: Żyj zdrowo i bezpiecznie – program edukacji prozdrowotnej klas trzecich // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2004, nr 10, s. 28-32

3. Antoszczuk Gabriela: Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2005, nr 2, s. 32-35

4. Bubis Bożena: Jestem zdrowy i czuję się bezpieczny : program edukacji zdrowotnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej // WYCHOWAWCA. – 2003, nr 12, s. 16-18

5. Bugaj Jadwiga: Program przedsięwzięcia profilaktycznego w szkole podstawowej w Mławie // LIDER. – 2005, nr 3, s.8

6. Borucka Anna, Ostaszewski Krzysztof: Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2004, nr 10-11, s. 3-7

7. Bulińska Kinga: Program profilaktyczny “Wyprostuj się” // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2005, nr 8-9, s. 5-10 [Biblioteczka Monograficzna]

8. Ciastoń Zbigniew: Program profilaktyczny dla młodzieży // WYCHOWAWCA. – 2003, nr 6, s. 24-25

9. Chwalczewska Maria: Zdrowe sposoby wyrażania złości alternatywą do zachowań agresywnych. Scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej // LIDER. – 2005, nr 1, s. 18-19

10. Czerska Ewa: Program wf o profilu rekreacyjno-zdrowotnym “Wybierz sam” // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2005, nr 5, s. 2-8

11. Czerwińska Renata: Żyję zdrowo : nałogom mówię nie! (scenariusz zajęć profilakt.) // LIDER. – 2005, nr 2, s. 12

12. Czerwińska-Organiściak Beata: Rola szkoły w propagowaniu profilaktyki higieny jamy ustnej // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2004, nr 10-11, s. V-IX [wkładka]

13. Chmura Mirosława, Stankiewicz Justyna: Projekt edukacyjny “Mądry i silny nie pali” // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 10-11, s. VII-VIII [wkładka]

14. Deptuła Maria: Indywidualne ścieżki ryzyka a profilaktyka // REMEDIUM. – 2005, nr 7-8, s.1-3

15. Dębicki Dariusz: Profilaktyka i programy zdrowotne w edukacji zdrowego stylu życia uczniów // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2004, nr 12, s. 28-32

16. Dereń-Dublicka Grażyna, Korczak Krystyna : Żyj inaczej : nie ulegaj żadnej presji, baw się, działaj bez agresji (Autorski program prozdrowotny) // LIDER. – 2005, nr 2, s. 13-15

17. Dębska Halina: Szkolny plan wychowawczy, zdrowotny i profilaktyczny na podstawie podręczników “Wesoła Szkoła” // ŻYCIE SZKOŁY. – 2004, nr 6, s. 402-406

18. Drapacz Mirosława: “Wznieś serce nad zło…” scenariusz audycji radiowej nt profilaktyki uzależnień // WYCHOWAWCA. – 2003, nr 2, s. 24-25

19. Drewnicka Krystyna : Program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 10, s. 34-35

20. Dublicki Mariusz, Mądry Sebastian: Zdrowa alternatywa : życie bez nałogów // LIDER. – 2004,  nr 6, s. 30

21. Filipiak Agata, Malicka Violetta: Wiem co robię. Program profilaktyki zagrożeń dla kl. II-IV szkoły podstawowej // LIDER. – 2005, nr 5, s. 20-21

22. Federowicz Barbara: Program profilaktyczny: BHP warunkiem bezpieczeństwa w szkole // LIDER. – 2004, nr 9, s. 15-17

23. Federowicz Barbara: Program profilaktyczny : Pieszy, rowerzysta, kierowca czyli My użytkownicy dróg // LIDER. – 2004, nr 5, s. 14-16

24. Franusz Barbara: Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 1, s. 44-46

25. Garbiec Mariusz: Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 7, s. 41-44

26. Gawlik Małgorzata: Zdrowie w twoich rękach: scenariusz zajęć świetlicowych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 6, s. 22-24

27. Gigiel Grzegorz:  Nauczyciel wychowania fizycznego promujący zdrowie : relaksacja // LIDER. – 2004, nr 9, s. 12-13

28. Głomska Maria, Kondrat Ewa: Nauczanie profilaktyki to nie pogadanki o narkotykach // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 7-8, s. VII-X [wkładka]

29. Godlewska Anna: Projektowanie programu profilaktyki szkolnej // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 10-11, s. 26-29

30. Goluch Agnieszka, Trojanowska Aneta: Program profilaktyki dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu // OPIEKA. WYCHOWANIE. TERAPIA. – 2003, nr 3, s. 15-19

31. Gwizdek Bożena, Sołtys Elżbieta: Szkolne programy profilaktyczne // PROBLEMY OIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 2, s. 13-17

32. Itendo Agnieszka: Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem // OPIEKA. WYCHOWANIE TERAPIA. – 2002, nr 1, s. 14-17

33. Juśko Edmund: Profilaktyka zdrowotna na przykładzie powiatu tarnowskiego // EDUKACJA I DIALOG. – 2005, nr 4, s. 6-9

34. Janik Małgorzata: Profilaktyka uzależnień // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 6, s. 17-18

35. Konieczny Grażyna: Niebezpieczeństwa można uniknąć // REMEDIUM. – 2005, nr 9, s. 10-11

36. Kosiba Mariola: Promocja zdrowia w praktyce. Program autorski // WYCHOWANIE FIZYCZNE ZDROWOTNE. – 2004, nr 3, s. 30-33

37. Kosiba Mariola: “Uzależnieniom, nie!!!” // LIDER. – 2004, nr 11, s. 7-12

38. Krajewska-Cyrwus Edyta: Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 7-8, s. I-VII (wkładka)

39. Krawczak Małgorzata: Autorski program wychowania fizycznego “Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie” // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2003, nr 10, s. 36-39

40. Kuras Bożena: Szkolna edukacja zdrowotna // EDUKACJA I DIALOG. – 2004, nr 4, s. 2-5

41. Kwasiborska Maria: Rozwijanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia w którym uczeń żyje na co dzień // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2005, nr 5, s. 14-15

42. Labiak Damian: Prowincjonalne “branie”, czyli zagrożenie narkomanią wśród młodzieży niedużego miasta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 10-11, s. 34-40

43. Lompart-Gutowska Elżbieta: Nie zatruwaj siebie. Scenariusz zajęć profilaktycznych dla szkoły podstawowej // WYCHOWAWCA. – 2004, nr 12, s. 25

44. Łagodzińska Iwona: Profilaktyka w szkole z perspektywy pracy pedagoga // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2004, nr 10-11, s. 7-12

45. Łasocha Maria, Pilip Magdalena: Program profilaktyczny “Właściwy moment” // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 4, s. 47-49

46. Marchow Marta: Drama w profilaktyce // REMEDIUM. – 2004, nr 7-8, s. 44-45

47. Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. -2002, nr 9, s. 16-19

48. Michalak Elżbieta, Glapka Iwona: Przygotowanie do tworzenia programów profilaktycznych // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 1, s. 34-35

49. Moszczyńska Urszula, Pałyska Maciej, Raduj Joanna: Program profilaktyczno- edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // OPIEKA. WYCHOWANIE. TERAPIA. – 2003, nr 1, s. 20-26

50. Myszka Grażyna: Profilaktyka uzależnień a rzeczywistość // WYCHOWAWCA. – 2003, nr 12,  s. 11

51. Nowak Małgorzata: Program profilaktyki // NOWA SZKOŁA. – 2002, nr 9, s. 10-13

52. Ostaszewski Krzysztof: Nowe definicje poziomów profilaktyki // REMEDIUM. – 2005, nr 7-8, s. 40-41

53. Pancerz Wioletta, Bielejec-Omietańska Urszula: Nie pij Kubo do Jakuba. Program profilaktyczny // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 4, s. 34-41

54. Pankow Katarzyna: Rośniemy i dbamy o siebie. Projekt edukacyjny // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 3, s. 11-12

55. Pietruszka Magda: Profilaktyka problemów alkoholowych w dokumentach europejskich // REMEDIUM. – 2005, nr 9, s. 4-5

56. Pilarczyk Danuta: Smok synoptycy : sztuka teatralna promująca zdrowy styl życia // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2005, nr 7-8, s. 14-15

57. Podleśna Iwona: Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2004, nr 10-11, s. I-II [wkładka]

58. Pokusa Teresa: Autorski program edukacji zdrowotnej dla klas IV-VI ?Żyj zdrowo” // LIDER. – 2004, nr 6, s. 27-29

59. Proch-Masłowska Ewa: Program pracy z młodzieżą w ramach zintegrowanego modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych // PROBLEMY NARKOMANII. – 2003, nr 4, s. 51-55

60. Przysiężna Bogumiła: Zdrowy styl życia // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2003, nr 1, s. 13-19

61. Radzikowska Zofia: Program profilaktyczny : jak dbać o swoją sprawność i zdrowie // LIDER. – 2004, nr 4, s. 7-11

62. Ranczakowska Irena: Program profilaktyczno-ekologiczny “Zielony Liść” // LIDER. – 2004, nr 7-8, s. 16-17

63. Rejniak Robert: Problematyka uzależnień a nowoczesna psychoprofilaktyka // PROBLEMY NARKOMANII. – 2002, nr 3, s. 38-41

64. Rożyńska Małgorzata, Rożyński Mirosław: Szkolny program profilaktyki : Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE. – 2003, nr 7, s. 44-49

65. Salomon Jolanta: Program autorski edukacji prozdrowotnej w kl. I-III. “Lider” 2003 nr 6 s. 10-12

66. Sobolewska Anna: Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Bartoszycach // LIDER. – 2005, nr 2, s. 16-18

67. Spandowska Zofia: Dramat młodości, czyli sceny z życia uzależnionych (scenariusz inscenizacji) // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 10-11, s. VIII-X [wkładka]

68. Szachniuk Paulina: Profilaktyka szansą dla szkoły // DYREKTOR SZKOŁY. – 2005, nr 7-8, s. 18-20

69. Świątek Beata: Profilaktyka uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 9, s. 37-39

70. Tomasik Beata: Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2005, nr 2, s. 27-28

71. Tyszkiewicz Grażyna: Szkolny Dzień Zdrowia (scenariusz) / WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 3, s. 12-13

72. Weiss Magdalena: Profilaktyka : sposób na nudę? // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 1, s. 46-47

73. Wilczyńska Irena: Dobra to wczesna profilaktyka // OPIEKA. WYCHOWANIE. TERAPIA. – 2002, nr 1, s. 47-49

74. Wojcieszek Krzysztof: Między wychowaniem a profilaktyką // WYCHOWAWCA. – 2003, nr 1, s. 18-20

75. Wojcieszek Krzysztof: Wartości w projektach profilaktycznych // REMEDIUM. – 2005, nr 7-8, s. 4-5

76. Zaręba Marek: Program przeciwdziałania przemocy w SP nr 72 w Krakowie // LIDER. – 2003, nr 9, s. 17-20

77. Ziółkowska Beata: Potrzeba działań profilaktycznych pierwszego stopnia na terenie szkoły // EDUKACJA. – 2003, nr 3, s. 71-79

78. Żurakowska Beata: Lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka uzależnień w szkole // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2005, nr 1, s.1-3

79. Żywno Maciej: Otwarta Szkoła Profilaktyki przez aktywizację // WYCHOWAWCA. – 2003, nr 12, s. 12-13

Tworzenie szkolnych programów profilaktycznych