ZESZYTY RADOMSZCZAŃSKIE – zawartość zeszytów I-X

Zestawienie bibliograficzne

BIOGRAFIE. WSPOMNIENIA

 1. CHRZANOWSKI WŁ.: Działalność parlamentarna ks. dr Władysława Chrzanowskiego (1919-1921). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 215-232
 2. DENHOFF: Kasper, Stanisław i Zygmunt Denhoffowie w listach i pamiętnikach współczesnych. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 125-136
 3. FAJT H.: Henryk Fajt – radomszczański kompozytor, pedagog, patriota (cz. I). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 71-106
 4. FAJT H.: Henryk Fajt – radomszczański kompozytor, pedagog, patriota (cz. II). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 7-24
 5. FERERIUSZ W.: Święty Wincenty Fereriusz – uzdrowiciel i anioł Apokalipsy. O obecności motywu w sztuce Polski Centralnej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 128-146
 6. GAJEWSKI W.: Wincenty Gajewski (1823-1896). Zarys biografii. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 9-14
 7. JADWIGA KRÓLOWA: Święta Jadwiga Królowa cudotwórczyni. W.: Zeszyty Radomszczańskie T.   IV, s. 7-14
 8. JADWIGA KRÓLOWA: Święta Jadwiga znana i nieznana. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 40-55
 9. JADWIGA KRÓLOWA: Wpływ św. Jadwigi Królowej na chrześcijaństwo w Polsce. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 7-21
 10. JĘDRZEJCZYK A.: O. Augustyn Jedrzejczyk (1865-1952) – jasnogórski malarz Bogarodzicy z Ciężkowiczek. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 247-257
 11. KOŚCIAŃSKI J.: Józef Kościański (1924-2008). Wstęp do biografii. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 147-154
 12. KWAŚNIEWSKI L.: Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach – przyczynek do biografii. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 59-74
 13. KWAŚNIEWSKI L.: Moje wspomnienia o Lucjanie Kwaśniewskim. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 293-320
 14. KWAŚNIEWSKI L.: Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego z działalności w POW i wojny 1920. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 321-345
 15. LECHOWSKI J.: Jakub Lechowski (1927-2012) wspomnienie. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 327-329
 16. LUBECKI I.: Wspomnienia ks. Ignacego Lubeckiego (1860-1949) o pracy duszpasterskiej w diecezji włocławskiej i diecezji częstochowskiej. W: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 309-372
 17. MALEWSKI I.: Wspomnienia Ignacego Malewskiego z 1920 r. W: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 347-359
 18. MALEWSKI J.T.: Wspomnienia Jana Tadeusza Malewskiego o rodzinnym dworze w Odrowążu. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 373-381
 19. Mikołajewski K.: Wspomnienie o majorze kawalerii Kazimierzu Mikołajewskim (1897-1940). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 173-187
 20. NOWOSIELSKI T.: Teofil Nowosielski, pisarz dla dzieci, orędownik sierot, na nowo odkrywany. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 7-20
 21. RYPSON R.: Wspomnienie o ppłk. pil. Romanie Rypsonie w jego 60-tą rocznice śmierci. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 191-203
 22. SARMACKI J.: Juliusz Sarmacki (1892-1942). Listy z obozu w Oranienburgu. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 309-351
 23. SIEMIRADZKI H.: Henryk Siemiradzki i jego związki ze Strzałkowem. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 177-192
 24. SZWED R.: Robert Szwed (1966-2014) wspomnienie. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 365-372
 25. TKACZ : Losy Kazimierz Tkacza ps „Karol” – żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza i Armii Krajowej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 109-132
 26. WALASZCZYK K.: Karol Walaszczyk (1945-2014) [notka biograficzna]. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 363-368
 27. WOJCIECHOWSKI Z.: Działalność konspiracyjna Zbigniewa Wojciechowskiego „Zbycha” w Narodowych Siłach Zbrojnych. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 117-124

RADOMSKO

CZASY NAJDAWNIEJSZE DO 1939

 1. Działalność noworadomskiej organizacji SDKPiL w latach rewolucji 1905-1907. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 73-101
 2. Gospodarka i społeczeństwo Radomska w latach 1806-1815. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 83-96
 3. Kampania wyborcza w okręgu Częstochowa-Radomsko do sejmu III kadencji [1930]. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 71-95
 4. Kawaleria Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, na przykładzie strzelców konnych z garnizonu piotrkowskiego. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 55-70
 5. Migracje ludności Radomska w latach 1854-1865. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 257-279
 6. Najstarsza topografia Radomska (do 1818 r.). Przyczynek do dziejów miasta. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 23-48
 7. O najdawniejszej formie i ewolucji herbu miasta Radomska. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 9-24
 8. Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej (cz. I). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 103-171
 9. Późnośredniowieczne Radomsko w świetle badań archeologicznych. Wstęp do problematyki badawczej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 7-16
 10. Próba opanowania Radomska przez powstańców 23/24 stycznia 1863 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 26-35
 11. Radomsko w okresie tzw. Prus Południowych 1793-1806 (cz. 1). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 39-54
 12. Radomsko w okresie tzw. Prus Południowych 1793-1806 (cz. 2). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 49-63
 13. Sprawozdanie rachunkowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku za 1929 rok. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 267-276
 14. Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku za rok 1926. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 295-310
 15. Sprawozdanie z działalności Straży Ochotniczej Ogniowej miasta Radomska za rok 1924. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 289-308
 16. Sprawozdanie z działalności Straży Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku za rok 1912. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 261-270
 17. Wojskowo-dyplomatyczne przedstawicielstwa II Rzeczypospolitej w latach 1919-1939. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 177-190
 18. Wpisy do ksiąg cechu kowalskiego i szynkownego w Radomsku (XVII- pocz. XIX w.). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 208-256
 19. Zarys dziejów ludności żydowskiej w Radomsku w świetle księgi pamięci tego miasta i innych źródeł [od początku ich osadnictwa do 1943]. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 15-90
 20. Żydowskie partie polityczne w Radomsku do 1939 r. Zarys tematu. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 29-42
 21. I wojna światowa w Radomsku – wypisy prasowe. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 279-287
 22. 100 lat dobroczynności – działalność stowarzyszeń charytatywnych w Radomsku do wybuchu II wojny światowej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 97-108

II wojna światowa

 1. Dowódcy polowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego batalionu radomszczańskiego kryptonim „Motor”. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 43-70
 2. Obraz miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego w „Kurierze Częstochowskim” z 1941 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 91-108
 3. Radomsko i powiat radomszczański w strukturze NSDAP na ziemiach Generalnego Gubernatorstwa. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 47-58
 4. W kręgu konspiracyjnego Wojska Polskiego. Koleje losu niezłomnych. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 65-84
 5. Zarys dziejów ludności żydowskiej w Radomsku w świetle księgi pamięci tego miasta i innych źródeł [od początku ich osadnictwa do 1943]. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 15-90
 6. Życie codzienne w getcie radomszczańskim. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 190-22

LATA 1945

 1. Dowódcy polowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego batalionu radomszczańskiego kryptonim „Motor”. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 43-70
 2. Działalność NSZZ ”Solidarność” w Radomsku do wprowadzenia stanu wojennego (1981 r.). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 74-105
 3. Powstanie NSZZ ”Solidarność” w Radomsku i pierwsze miesiące jego działalności (do 31 grudnia 1980 r.). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 125-140
 4. Sprawozdanie z obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Radomsku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 289-307
 5. Sprawozdanie z prac sondażowych przeprowadzonych na terenie Kwatery wojennej żołnierzy Armii Czerwonej na Nowym Cmentarzu w Radomsku w 2011 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 217-232
 6. W kręgu konspiracyjnego Wojska Polskiego. Koleje losu niezłomnych. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 65-84
 7. Walka z komunistycznym zniewoleniem. Likwidacja Jankiela Cukiermana – funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 21-29

HARCERSTWO

 1. Początki ruchu harcerskiego na ziemiach polskich i w Radomsku do 1939 roku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 109-114

KOŚCIOŁY. ŻYCIE RELIGIJNE

 1. Grzech i rytuał pielgrzymki pokutnej mieszkańców Radomska na XVII-wiecznej plakiecie wotywnej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 25-38
 2. Kościelne obchody Święta Niepodległości w ziemi radomszczańskiej w okresie II Rzeczypospolitej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 193-198
 3. Najstarsze dzieje kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Radomsku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 17-37
 4. Proboszczowie parafii św. Lamberta w XX w. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 31-44
 5. Radomsko ośrodkiem życia religijnego. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 25-39
 6. Tajemnice tryptyku „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 7-19
 7. „Treści medyczne” w kwaterach tryptyku Świętej Rodziny ze Stobiecka Miejskiego. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 7-20
 8. W sprawie początków parafii Radomsko. W odpowiedzi na zarzuty Wioletty Zawitkowskiej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 355-357
 9. Zapomniany aneks z 1 wydania książki Romualda Hube „Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku”. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 56-82

MEDYCYNA

 1. Opieka medyczna w Radomsku w latach 1815-1914. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 37-72

MUZEUM

 1. Kolekcja pocztówek ze zbiorów muzeum w Radomsku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 15-28

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

 1. Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku za okres od 9 grudnia 2005 do 31 grudnia 2007. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 191-196
 2. Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku za lata 2005-2009. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 383-388
 3. Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku za lata 2010-2012. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 317-324

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE

 1. 25 lat działalności Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Radomsku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 45-49

PRASA

 1. Obraz miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego w „Kurierze Częstochowskim” z 1941 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 91-108
 2. Prasa w Radomsku w okresie międzywojennym. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 29-46
 3. Radomsko i powiat radomszczański na łamach „Kuriera Częstochowskiego” z 1942 r. W: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 277-292
 4. Radomsko na łamach „Kuriera Częstochowskiego” z 1940 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 333-380
 5. Radomsko przełomu XIX i XX w. w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnia”. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 73-90
 6. Radomsko w latach 1906-1909 w świetle częstochowskiej prasy. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 277-332
 7. Radomsko w latach 1910-1911 w świetle częstochowskiej prasy. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 91-110
 8. Radomsko w prasie końca XVIII w. oraz XIX w. Wypisy. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 271-302
 9. Radomsko w prasie początku XIX w. Wypisy. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 288-294
 10. Radomsko w prasie XIX i pocz. XX wieku. Wypisy. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 282-288
 11. Wojna światowa I w Radomsku – wypisy prasowe. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 279-287

PRZEMYSŁ. HANDEL. RZEMIOSŁO

 1. Firmy handlowe w Radomsku. Spis urzędowy z 1825 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 21-24

SZKOLNICTWO

 1. Nieznana monografia Szkoły Rolniczej w Radomsku (1859-1867) autorstwa Waleriana Karwasińskiego. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 241-260
 2. Szkolnictwo w Radomsku w latach 1854-1914. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 39-72
 3. Szkoły żydowskie w Radomsku w okresie II Rzeczypospolitej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 111-116

TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

 1. Działalność Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 51-63

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

 1. Bibliografia powiatu radomszczańskiego za lata 2000-2004. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 303-316
 2. Bibliografia powiatu radomszczańskiego za lata 2005-2010. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 311-330
 3. Bibliografia powiatu radomszczańskiego za 2011 r. (Uzupełnienia i sprostowania do lat 2005-2010). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 317-324
 4. Bibliografia powiatu radomszczańskiego za 2012 r. (wraz z uzupełnieniami). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 309-316
 5. Legalne organizacje społeczne w powiecie radomszczański do 1914 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 235-249
 6. Powiat radomskowski na tle okręgu wyborczego Częstochowa-Radomsko w świetle wyborów sejmowych 1919 i 1922. Studium porównawcze. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 175-195
 7. Powiat radomszczański w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnika” (1873-1906). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 213-234
 8. Represyjne działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa łódzkiego w okresie styczeń-czerwiec 1946 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 159-169
 9. Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego w początkach XVI w. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 87-151
 10. Struktura społeczna powiatu radomszczańskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 115-125
 11. Szkolnictwo powszechne i średnie w powiecie radomszczańskim w latach 1918-1939. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 197-251
 12. Uczniowie szkół powiatu radomszczańskiego w latach 1918-1939. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 215-235
 13. Wielowioskowa własność szlachecka na obszarze przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego od końca XIV do pierwszej połowy XVI w. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 143-158
 14. Władze samorządowe powiatu radomszczańskiego w latach 1918-1939. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 253-293
 15. Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 99-146
 16. Zjazd Straży Ogniowych powiatu radomszczańskiego w 1918 roku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 21-28

BOROWNO

 1. Historia „Krzyża dwóch braci” w Borownie. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 7237-246
 2. Spis majątku po zmarłej wdowie hrabinie Janinie Skarbkowej z Borowna. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 297-233

CHEŁMO

 1. Góra Chełmo w perspektywie badań archeologicznych w przeszłości i przyszłości. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 109-124
 2. Przeszły krajobraz Góry Chełmo oraz jego zagrożenia w perspektywie lotniczego skaningu laserowego oraz zobrazowań satelitarnych. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 227-236
 3. Spis mieszkańców parafii Chełmo z 1766 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 67-88
 4. Spór o wieś Gręboszewice w świetle akt parafii Chełmo. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 109-118

CHORZENICE

 1. Janina i Adam Nieniewscy właściciele folwarku Chorzenice w latach 1925-1945. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 295-306

DOBRYSZYCE

 1. Cenne zabytki z Dobryszyc w Muzeum Narodowym w Krakowie. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 369-374
 2. Duchowieństwo parafii Dobryszyce. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 241-276
 3. Dzieje młynarstwa w Dobryszycach i okolicy (do 1945 r.). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 277-308
 4. Gmina Dobryszyce 2014. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 414
 5. Jednoroczna Szkoła Rolnicza w Dobryszycach (1919-1939). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 309-350
 6. Nie tylko pracą żyli mieszkańcy Dobryszyc… (z zapisków rodzinnych). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 375-397
 7. Parafia Dobryszyce w okresie niewoli narodowej (1772-1918). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 209-240
 8. Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez hitlerowskich żandarmów w latach 1940-1943 na terenie Dobryszyc i okolicznych miejscowości. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 399-412
 9. Późnośredniowieczny sąd grodzki w Dobryszycach. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 25-40
 10. Pradzieje ziemi dobryszyckiej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 9-24
 11. Produkcja rolnicza w Dobryszycach na podstawie lustracji dóbr królewskich (XVI-XVIII w.). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 169-208
 12. Społeczność parafii Dobryszyce (XVI – połowa XVIII w.). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 93-168
 13. Zarys osadnictwa w gminie Dobryszyce. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 41-91
 14. Wspomnienia o Dobryszycach. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IX, s. 351-368

GIDLE

 1. Cudowne uleczenia i niepokój losu – malowane wota z Gidel jako reporterski zapis staropolskiej codzienności. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 167-177
 2. Szesnasto- i siedemnastowieczne księgi teologiczne i zbiory kazań w bibliotece gidelskich dominikanów w początku XX w. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 269-278
 3. Wybory samorządowe w Gminie Gidle w latach 1990-1998. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 243-250

GOMUNICE

 1. Obecność legionistów w Gomunicach (1915-1917). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 167-189

KAMIEŃSK

 1. Mieszkańcy Kamieńska i ich zajęcia na przełomie XVIII i XIX w. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 119-125

KRĘPA

 1. Przedstawiciele rodów szlacheckich na terenie parafii Krępa koło Radomska. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 197-216

KRUSZYNA

 1. Dzieje cegielni (betoniarni) w Kruszynie (gmina Wielgomłyny). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 127-141
 2. Straty powstańcze w bitwie pod Kruszyną 29 sierpnia 1863 r. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 159-176

LGOTA WIELKA

 1. Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii w Lgocie Wielkiej. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 183-213
 2. Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty Wielkiej (do 1925 r.) W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 141-176

MAKSYMÓW

 1. Z dziejów szkoły w Maksymowie. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 233-242

MALUSZYN

 1. Pamiętnik Maluszyna w roku 1869 spisany. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 233-240
 2. Początek szkoły elementarnej w Maluszynie (1811 r.). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 137-150
 3. Szkolnictwo powszechne w dawnej gminie Maluszyn w latach 1918-1948. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 199-214

NIEDOŚPIELIN

 1. Parafia Niedośpielin i jej mieszkańcy w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1643-1759). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 135-163

PŁAWNO

 1. Wyścigi konne w Pławnie w latach 1879-1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 89-114
 2. Wyścigi pławieńskie. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 147-174
 3. Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945 . W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 175-212
 4. Z dziejów parafii Pławno. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 151-165

PRZEDBÓRZ

 1. Archeologia o Przedborzu, czyli co można powiedzieć o dziejach miasta w świetle dotychczasowych badań. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 153-165
 2. Inskrypcje nagrobne na odnalezionych macewach z cmentarza żydowskiego w Przedborzu. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 171-184
 3. Oświata w Przedborzu w okresie międzywojennym. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 155-174
 4. Przedborskie książnice. Przyczynek do dziejów kultury miasta w pierwszej połowie XX w. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 238-255
 5. Rozwój gospodarczy Przedborza w XIX i XX w. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 257-277
 6. Społeczeństwo Przedborza w XIX i początkach XX wieku. Zarys problematyki. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. II, s. 175-195
 7. Życie codzienne społeczności żydowskiej w Przedborzu w okresie międzywojennym. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 143-158
 8. Życie gospodarcze Przedborza w okresie międzywojennym. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 279-293

STRZELCE WIELKIE

 1. Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2003 r. na cmentarzysku Strzelce Wielkie Kolonia. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 219-276
 2. Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2004 r. na cmentarzysku Strzelce Wielkie Kolonia. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 254-285
 3. Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2005 r. na cmentarzysku Strzelce Wielkie Kolonia. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VI, s. 187-216

SUDZIN

 1. Sudzin i Sudzinek. Studium z dziejów wsi. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 359-361

WIELGOMŁYNY

 1. Oświata na terenie gminy Wielgomłyny w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) w świetle dokumentów Związku Nauczycielstwa Polskiego. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 251-266
 2. Paulini w Wielgomłynach (2 połowa XV wieku – 1 połowa XVI wieku). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. I, s. 115-140
 3. Cud w Wielgomłynach – powojenne oszustwo na tle religijnym. W: Zeszyty Radomszczańskie T. X, s. 259-264

ŻYTNO

 1. Z dziejów miasta i parafii Żytno w XVIII wieku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 165-173

RECENZJE

 1. Chłopak z Radomska i Chłopak z Wielunia. Uwagi na marginesie książki „Pochwała prowincji”. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 337-340
 2. Działalność artystyczna i ziemiańska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 335-337
 3. Księgi metrykalne parafii w Dmeninie. Dmenin 2008. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 393-396
 4. Księgi metrykalne parafii w Dmeninie. Dmenin 2010. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 333-334
 5. Leksykon Miasta i Gminy Kamieńsk, cz. 1. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 345-347
 6. Oświata w pracach samorządu w okresie międzywojennym w Radomsku. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. III, s. 341-344
 7. Rocznik Wieluński. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VIII, s. 339-341
 8. Rzeźby i pamiętniki. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 398-400
 9. Służba bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w katach 1988-1990. Region Łódzki. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 396-398
 10. Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. IV, s. 391-393
 11. Villa Maluschyn 1412-2012. 600 lat Parafii św. Mikołaja w Maluszynie. Księga Jubileuszowa. W.: Zeszyty Radomszczańskie T. VII, s. 333-339
 12. Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (katalog). W.: Zeszyty Radomszczańskie T. V, s. 338-339
Zeszyty Radomszczańskie I-X