PSYCHOLOGIA

 

 1. Ciało w procesie psychoterapii Gestalt / James I. Kepner ; przekł. Elżbieta Knoll.

Ciało w procesie psychoterapii Gestalt / James I. Kepner ; przekł. Elżbieta Knoll. – Warszawa : “Pusty Obłok”, 1991.

Sygnatura: 3704

 

 1. Dwie diagnozy / Kazimierz Dąbrowski ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dwie diagnozy / Kazimierz Dąbrowski ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. – Warszawa : PTHP, 1974 (Warsz. : Drukarnia “Tamka”).

Sygnatura: 37055

 

 1. Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości wśród ludzi chorych somatycznie / Małgorzata Górnik.

Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości wśród ludzi chorych somatycznie / Małgorzata Górnik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.

(Psychologia ; Nr 1366)      Sygnatura:  37046

 

 1. Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński.

Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Sygnatura: 37041

 

 1. Mózg a świadomość / Jan Trąbka.

Mózg a świadomość / Jan Trąbka. – Kraków, : Wydawnictwo Literackie, 1983.

Sygnatura: 37056

 

 

 1. Nowe zjawiska w psychoterapii / red. Maria Lis-Turlejska.

Nowe zjawiska w psychoterapii / red. Maria Lis-Turlejska. – Warszawa : Jacek Santorski & CO, 1991.

(Biblioteka Psychoedukacji)

Sygnatura: 37049

 

 1. Psychologia : badania i aplikacje. T.1, Świadomość etyczna psychologów : szkice z pogranicza psychologii i etyki / pod red. Zofii Ratajczak ; [red. serii Jan Stanik].

Psychologia : badania i aplikacje. T.1, Świadomość etyczna psychologów : szkice z pogranicza psychologii i etyki / pod red. Zofii Ratajczak ; [red. serii Jan Stanik]. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1674)      Sygnatura: 37044

 

 1. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. T. 11 (20), Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy / red. Zofia Ratajczak.

Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. T. 11 (20), Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy / red. Zofia Ratajczak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, cop. 1994. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 1384)    Sygnatura: 37043

 

 1. Psychologia i poznanie / red. Maria Materska, Tadeusz Tyszka.

Psychologia i poznanie / red. Maria Materska, Tadeusz Tyszka. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Sygnatura: 37042

 

 1. Psychomanipulacja w sektach / Steven Hassan ; przekł. Ewa Bladowska, Maciej Dynkowski.

Psychomanipulacja w sektach / Steven Hassan ; przekł. Ewa Bladowska, Maciej Dynkowski. – [Wyd. 1 popr. (wznowienie)]. – Łódź : Wydawnictwo “Ravi”, 1999.

Sygnatura: 37047

 

 1. Samobójstwa / Maria Jarosz.

Samobójstwa / Maria Jarosz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997

Sygnatura: 37051

 

 

 1. Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst ; przedm. Walter Pöldinger.

Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst ; przedm. Walter Pöldinger. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

Sygnatura: 37040

 

 1. Stres : przyczyny, terapia i autoterapia / George S. Everly, Robert Rosenfeld.

Stres : przyczyny, terapia i autoterapia / George S. Everly, Robert Rosenfeld. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Sygnatura: 37053

 

 1. Sztuka mówienia “nie” / Henry Cloud, John Townsend ; [przekł. Andrzej Czarnocki].

Sztuka mówienia “nie” / Henry Cloud, John Townsend ; [przekł. Andrzej Czarnocki]. – Wyd. 5. – Warszawa : “Vocatio”, 2000.

Sygnatura: 37054

 

 1. Świat marzeń dziecka / Bronisława Dymara.

Świat marzeń dziecka / Bronisława Dymara. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 1999.

(Nauczyciele – Nauczycielom / red Bronisława  Dymara ; T. 2)

Sygnatura: 37030

 

 1. Testy i pomiary w psychologii / Leona E. Tyler ; tł. Józef Radzicki.

Testy i pomiary w psychologii / Leona E. Tyler ; tł. Józef Radzicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

(Współczesna Biblioteka Naukowa “Omega” / kom. red. Jerzy (1916-1991) Baumritter [i in.] ; 95)

Sygnatura: 37057

 

 1. Wprowadzenie do psychologii / Tony Malim, Ann Birch, Alison Wadeley ; przeł. Jerzy Bobryk, Jacek Suchecki.

Wprowadzenie do psychologii / Tony Malim, Ann Birch, Alison Wadeley ; przeł. Jerzy Bobryk, Jacek Suchecki. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Sygnatura: 37050

 

 1. Wstęp do psychologii sądowej : skrypt dla studentów psychologii i prawa / Zbigniew Marten.

Wstęp do psychologii sądowej : skrypt dla studentów psychologii i prawa / Zbigniew Marten. – Katowice : UŚ, 1990 (Katowice : UŚ).

(Skrypty Uniwersytetu Śląskiego,  ISSN 0239-6432 ; nr 451.)  Sygnatura: 37039

 

 1. Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa / pod red. Jana M. Stanika.

Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa / pod red. Jana M. Stanika. – Katowice : Wydaw. UŚ, 1997 (Katowice : UŚ).

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  ISSN 0208-6336 ; nr 1649.)      Sygnatura: 37045

 

Wykaz Nr 2017/1 [Dary]