PEDAGOGIKA

 

 1. Baśniowy świat Młodej Polski / Danuta Skrabarz.

Baśniowy świat Młodej Polski / Danuta Skrabarz. – Kraków : “Impuls” : “Poligrafia Salezjańska”, 2000 [i.e.] 2001.

Sygnatura: 37033

 

 1. Ceramika w edukacji szkolnej : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Jolanta Madej.

Ceramika w edukacji szkolnej : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Jolanta Madej. – Kraków : “Impuls”, 2002.  Sygnatura: 33367, 37029

 

 1. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja – odkrywanie – poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec.

Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja – odkrywanie – poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. – Kraków : “Impuls”, 2002.

Sygnatura: 37034

 

 1. Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka].

Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach ; [Oprac.: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. – Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016.

(Biblioteka RPD)    Sygnatura: 37027

 

 1. Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / aut. Ewa Szumilas, Małgorzata Czopińska.

Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / autorki Ewa Szumilas, Małgorzata Czopińska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.    Sygnatura: 37061

 

 1. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany.

Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : “Impuls”, 1999.

Sygnatura: 32586, 37059

 

 1. Pełnomocność ucznia / Władysław Puślecki.

Pełnomocność ucznia / Władysław Puślecki. – Kraków : “Impuls”, 2002.

Sygnatura: 37028

 

 

 1. Rada szkoły, rada oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Bogusław Śliwerski.

Rada szkoły, rada oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Bogusław Śliwerski. – Kraków : “Impuls”, 2002.    Sygnatura: 33282, 37032

 

 1. Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / red. Anna Gocłowska ; aut. Iwona Dąbrowska [i in.].

Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / red. Anna Gocłowska ; aut. Iwona Dąbrowska [i in.]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.

Sygnatura: 36798, 37058

 

 1. Sztuka – klasa I : poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego / Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz.

Sztuka – klasa I : poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego / Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz. – Kraków : “Impuls”, 2002.

Sygnatura: 37031

 

 1. Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej : dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Cezary Stypułkowski, Renata Flis.

Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej : dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Cezary Stypułkowski, Renata Flis. – Kraków : “Impuls”, 2003.

Sygnatura: 37038

 

 1. Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej dla klas 4-6 szkoły podstawowej : (propozycje zadań) / Cezary Stypułkowski, Izabela Chytry, Krystyna Chruściel-Bryda.

Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej dla klas 4-6 szkoły podstawowej : (propozycje zadań) / Cezary Stypułkowski, Izabela Chytry, Krystyna Chruściel-Bryda. – Kraków : “Impuls”, 2003.    Sygnatura: 37037

 

 1. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski.

Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. – Kraków : “Impuls”, 2002.

Sygnatura: 37036

 

 1. Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka].

Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. – Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016.

(Biblioteka RPD)    Sygnatura: 37026,

 

 1. Wymagania państwa : uporządkowanie priorytetów i celów szkoły.

Wymagania państwa : uporządkowanie priorytetów i celów szkoły. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.

Sygnatura: 37060

 

Wykaz Nr 2017/2 [Dary]