Zajęcia terenowe i wycieczki w edukacji ekologicznej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2016

Wydawnictwa zwarte

BĘDKOWSKA Hanna : Zielone lekcje : dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. – Józefów : „Forest”, 2006     Sygn. 34893

DYBSKA Hanna, GRUCHLIK Jolanta : Prawie wszystko o zielonej szkole. – Toruń : „Adam Marszałek”, 2001     Sygn. 32655

KOŚCIELNIK Justyna : Zielone Szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. – Warszawa. – „ALMAMER” Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007     Sygn. 30374, 34712

ŁAWECKI Tomasz, OLCHOWIK-ADAMOWSKA Liliana : Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. [Cz. 1-2]. – Warszawa : „Telbit”, 2005     Sygn. 34448 –CZT., 34449 CZT.

WOJTYCZA Janusz : Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004     Sygn. 33850

Artykuły z czasopism

ADAMOWICZ Justyna : Zajęcia szkolne w terenie – inspiracje z Rzymu // Nowa Szkoła. – 2014, nr 7, s. 45-49

APPELT Joanna : Zajęcia terenowe w Lesie Kabackim // Biologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 51-55

ARCISZEWSKA Halina : Przegląd krajowych roślin nagonasiennych : konspekt zajęć terenowych w klasie 1 LO // Aura. – 2005, nr 2, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 125, s. 1-2

BANASZEK Agnieszka : Oceniamy stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 37-44

BARANOWSKA Aneta : Edukacyjne walory zajęć prowadzonych w lesie // Wychowawca. – 2016, nr 4, s. 10-11

BĄK Iwona : “BroninaOwczary” : przyrodniczo – geologiczna ścieżka dydaktyczna w Szanieckim Parku Krajobrazowym // Przyroda Polska. – 2006, nr 4, dod. “Biuletyn Eko-ekologiczny” nr 4, s. 7-9

BĘDKOWSKA  Hanna : Czy w przyrodzie jest jesień? // Przyroda Polska. – 2016, nr 9, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 9, s. 2-3

BĘDKOWSKA  Hanna : Czy w przyrodzie jest lato? // Przyroda Polska. – 2016, nr 6 , dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 6, s. 2-3

BĘDKOWSKA  Hanna : Do lasu jak do supermarketu. [Cz. 1] // Przyroda Polska. – 2016, nr 7, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 7, s. 2-3

BĘDKOWSKA Hanna : Do lasu jak do supermarketu. [Cz.] 2 // Przyroda Polska. – 2016, nr 8, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 8, s. 2-3

BĘDKOWSKA  Hanna : Gry i zabawy w parku : propozycja dla przedszkolaków // Przyroda Polska. – 2013, nr 9, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 9, s. 2-3

BĘDKOWSKA  Hanna : Kwiecień kwieci // Przyroda Polska. – 2016, nr 4, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 4, s. 2-3

BĘDKOWSKA Hanna : Leśny ekosystem : zajęcia terenowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Przyroda Polska. – 2013, nr 6, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 6, s. 2-3

BĘDKOWSKA Hanna : Muzyka przyrody // Przyroda Polska. – 2016, nr 5, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 5, s. 2-3

BĘDKOWSKA Hanna : O zachowaniu na łonie natury : zajęcia terenowe dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej // Przyroda Polska. – 2013, nr 5, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 5, s. 2-3

BĘDKOWSKA Hanna : Rozsiewanie nasion : propozycja dla gimnazjalistów // Przyroda Polska. – 2013, nr 10, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 10, s. 2-3

BĘDKOWSKA Hanna : Ślady człowieka w lesie : propozycja dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) // Przyroda Polska. – 2013, nr 12, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 12, s. 2-4

BĘDKOWSKA Hanna : Warstwy lasu : zajęcia terenowe dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) w kwietniu // Przyroda Polska. – 2013, nr 4, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 4, s. 2-3

BUCHCIC Elżbieta, JAGODZIŃSKA Małgorzata : Najbliższe środowisko przestrzenią edukacji przyrodniczej // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 1, s. 49-57

BUCHCIC Elżbieta, PARLAK Mirosława, ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Ekosystem łąki – scenariusze zajęć terenowych // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 1, s. 77-87
            Temat: Wiosenne przygody na łące.

BUCHCIC Elżbieta, PARLAK Mirosława, ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Ekosystem wodny – scenariusze zajęć terenowych // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 1, s. 88-98
Temat: Przyjaciele wodnej krainy

BUJANOWSKA Dorota, TOMCZUK-ZAJĄC Jolanta : Choinka dla zwierząt : (lekcja w terenie) // Wychowawca. – 2011, nr 2, s. 24-25

BUKOWSKA Jolanta :  Wycieczka do lasu może być nie tylko przyjemna, ale i pożyteczna // Aura. – 2005, nr 5, dod. s. 9-10

CHOIŃSKA Anna : Las jako dydaktyczny obszar integracji międzyprzedmiotowej : projekt edukacyjny “Poznajmy las…” // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 5-7

HYŻAK Danuta, DENEK Kazimierz : Zielone szkoły : edukacyjne i społeczne aspekty // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7/8, s. 12-19

DREWNICKA Krystyna : Ogród działkowy jako teren edukacji ekologicznej : (program) // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 42-47

FABISIAK Krystyna : Zastosowanie mapy topograficznej : scenariusz lekcji przyrody w terenie dla klasy 4 szkoły podstawowej // Aura. – 2006, nr 5, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 140, s. 3

FIAŁA Anna : Budowa i znaczenie lasu : scenariusz zajęć terenowych dla klasy 4 szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 16-17

FURTAK Halina : Wycieczka do lasu : scenariusz imprezy integracyjnej // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s. 17-19

HAZY Anna, WOJCIECHOWSKA Beata  : Jezioro Czarne – poznanie środowiska, badanie stanu wody // Aura. – 2006, nr 7, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 142, s. 2-4

IGNACZAK Jolanta : Jak zmierzyć odległość w terenie? : scenariusz lekcji przyrody dla klasy 5 (z arkuszem obserwacji lekcji koleżeńskiej) // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 18-19

JABŁOŃSKA Małgorzata : Las i jego znaczenie // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 8, s. 32-34

JAKUBOWSKA Alina : Majowe zajęcia terenowe // Życie Szkoły. – 2016, nr 5, s. 38-42

JAKUBOWSKA Alina : Trochę Zielona Szkoła : pomysł na powtórzenie w terenie // Biologia w Szkole. – 2016, nr 5, s. 50-55

JANCZAK Beata  : Rozpoznajemy klony // Biologia w Szkole z Przyrodą. –2009, nr 5, s. 54-59

JARZYŃSKA Irena : Zajęcia, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej // Życie Szkoły. – 2006, nr 7, s. 28-35

JESZKA Wojciech : Okolica jako ojczyzna : mała ojczyzna – miejsce : scenariusz terenowej lekcji przyrody // Biologia w Szkole. – 2007, nr 5, s. 40-46

KASZKOWIAK Zenon : Scenariusz zajęć terenowych – Góry Świętokrzyskie, klasy V-VI // Przyroda Polska. – 2006 nr 3 dod. Biul .Eko-eduk. s. 8

KĘDRA Ewa : Tak! Dla Zielonej Szkoły // Biologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 57-62

KILON Dawid : Wyprawa przyrodnicza – jak poprowadzić ją ciekawie? // Biologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 4-7

KIPIEL Zbigniew : Scenariusz zajęć terenowych w Rezerwacie Przyrody “Debrza” // Aura. – 2004, nr 9, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 120, s. 3

KOCHAŃSKA Mirosława : Zajęcia terenowe w rezerwacie „Mewia Łacha” // Biologia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 233-236

KOWALIK Tomasz : Skąd się wzięły “zielone szkoły” // Aura. – 2006, nr 4, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 139, s. 1-3

KOZAK Katarzyna : Edukacja ekologiczna w LODR w Końskowoli // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 1, s. 63-[66]

KRÓLIKOWSKA-CZARNOTA Katarzyna, SZCZAWIŃSKA Barbara : Zielona szkoła z Tytusem // Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 25– 30

KRUCZYŃSKA Anna, FUŁAWKA Magdalena : Bliżej przyrody // Życie Szkoły. – 2010, nr 5, s. 24 – 27

KUBAŚ Katarzyna : Im dalej w las, tym więcej drzew – zajęcia terenowe // Biologia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 32-39

KUBAŚ Katarzyna : Z lasem za pan brat // Biologia w Szkole. – 2013, nr 6, s. 18-24

KUBIAK Alicja : Rola wycieczek, zielonych szkół w nauczaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej // Szkoła Specjalna.  – 2007, nr 5, s. 364-373

KUKIER-WYRWICKA Mariola : Roślinne podróże, czyli jak wykorzystać jesienną wycieczkę po ogrodzie botanicznym // Biologia w Szkole. – 2006, nr 5, s. 55-57

KULUS Katarzyna : Orientacja w terenie : scenariusz lekcji // Biologia w Szkole. – 2016, nr 4, s. 41-45

KWIATKOWSKA Grażyna, KUCHARKA Alicja : Chcieliśmy wiosnę zobaczyć, chcieliśmy wiosnę usłyszeć ... // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 3, s. 155-156

LAMENT Aleksandra : Przyroda i jej poznawanie // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 23-30

MAKARA Stanisław : Biologia na zielonej szkole // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2014, nr 5, s. 29-37

MAKARA Stanisław : Zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w gimnazjum // Biologia w Szkole. – 2014, nr 4, s. 20-32

MAKARA Stanisław : Zielona Szkoła i nie tylko // Biologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 47-50

MALAŃSKA Anna : Czy zwykły staw może być ciekawy? // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 45-48

MARSZAŁ Dominik : Czy jesteśmy w puszczy? // Biologia w Szkole. – 2007, nr 5, s. 31-34

MARSZAŁ Dominik : Puszcza pierwotna // Biologia w Szkole. – 2007, nr 5, s. 35-39

MARSZAŁ Dominik : W sady pojedziemy” : wycieczka edukacyjna // Biologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 42-45

MATUSZEWSKA Mirosława : Zielona szkoła –wykorzystanie technik Freineta // Życie Szkoły. –2004, nr 6, s. 27-30

MÓL Bogusław : Badamy przyrodę – propozycja zajęć dla klasy III // Życie Szkoły. –2013, nr 7, s. 26-27

MYRDA Grażyna : Ulubione wycieczki // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 41-43

NIEWIŃSKA Agnieszka : Otoczenie szkoły – laboratorium przyrodnicze : zajęcia w terenie z przyrody // Geografia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 39-42

NOWAK- DYJETA  Kinga, BRONIEWSKA Katarzyna : Chodźmy do ogrodu – edukacja na świeżym powietrzu // Biologia w Szkole. – 2014, nr 6, s. 19-21

NOWAK- DYJETA  Kinga, BRONIEWSKA Katarzyna : Rozpoznawanie drzew po pędach nieulistnionych // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2015, nr 1, s. 29-32

NOWAK Grażyna : Kozubowski Park Krajobrazowy – miejscem wycieczek dydaktycznych // Aura. – 2005, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 130, s. 1-4

OHIRKO Małgorzata : Warsztaty ekologiczne w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 9, s. 10-11

OLAK Barbara : Zajęcia terenowe „Brzeg twojej rzeki” // Aura. – 2004, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 117, s. 3-4

ORŁOWSKA Elżbieta : Kotlina Turoszowska : obszar geograficzno-ekologicznych zajęć terenowych // Geografia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 39-47

OSTROWSKI Damian : Informacje zostawiane przez zwierzęta // Biologia w Szkole z Przyrodą. –  2016, nr 2, s. 18-24
Wskazówki do rozpoznawania śladów zostawionych przez zwierzęta w lesie, parku, na polu i łące. Odczytywanie śladów, jako możliwość wzbogacenia wiedzy na temat zwierząt (m.in. wilka, sarny, jelenia, łosia i dzika).

OSTROWSKI Damian : Co w śniegu piszczy, a właściwie po nim kroczy? // Biologia w Szkole z Przyrodą . – 2016, nr 1, s. [4]-10

PALUCH Dorota, WALCZAK Dorota : W leśniczówce // Życie Szkoły. – 2005, nr 4, s. 43 – 44

PANCERZ Wioleta : Aktywne poznawanie przyrody // Biologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 23-30

PARLAK  Mirosława : Las jako przestrzeń wielostronnej aktywności edukacyjnej (scenariusze zajęć) // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 1, s. 73-76
            Temat: Jesteśmy gośćmi w lesie; Leśne zabawy.

PAWLAK Bożena : Zielona szkoła – za czy przeciw // Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 5– 9

PIETRUCIN Hanna : Spotkanie z przyrodą “Płynie, wije się rzeczka” : konspekt zajęć terenowych dla klasy czwartej szkoły podstawowej // Aura. – 2005, nr 12, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 135, s. 6-8

PIETRZAK Elżbieta : Las Kabacki – połączyć piękne z pożytecznym // Aura. – 2004, nr 12, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 123, s. 5-7

POLLEY Joanna : Zajęcia terenowe na lekcjach przyrody // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 3, s. 19

POROSZEWSKA Anna : Odgłosy lasu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 4, s. 28-29

PRUS-WIŚNIEWSKA Helena : Idźmy leśną ścieżką // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 31-36

RADOMYSKA Agnieszka : Owady leśne : Światowy Dzień Lasu : scenariusz imprezy plenerowej dla uczniów klas starszych // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 2, s. 16

ROJEK  Maria : Czerwcowy spacer wśród kwiatów // Aura. – 2008, nr 6, dod. s. 4–5

ROJEK Maria : Listopad powie prawdę o środowisku. [Cz. 8] //  Aura. – 2008, [nr] 11, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 171, s. 1-4

ROJEK Maria : Uroki babiego lata. [Cz. 7]  // Aura. – 2008, [nr] 10, s. 1-3, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 170, s. 1-3

ROJEK Maria : Wczesna jesień pachnie owocami. [Cz. 6] // Aura . – 2008, [nr] 9, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 169, s. 1-4

ROJEK Maria : W kwietniu witamy pstrą wiosnę. [Cz. 1] // Aura . – 2008, [nr] 4 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 164, s. 1-2

ROJEK Maria : W lipcu – od rana do wieczora wśród zieleni. [Cz. 4]  // Aura. – 2008, nr 7 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 167, s. 3-6

ROJEK Maria : W maju – dwie fazy wiosny. [Cz.] 2 // Aura. – 2008, [nr] 5 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 165, s. 1-2

ROJEK Maria : Wyprawa nad wodę // Aura. – 2005, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 130, s. 4

ROJEK Maria : Zimowe niespodzianki. [Cz. 1]  // Aura. – 2008, [nr] 12 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 172, s. 7-8

SAWCZUK Ewa : Majowa łąka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 48-49

SAWICKI  Artur : Świat ptaków – gniazda, jaja i pisklęta // Aura. – 2009, [nr] 1 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 173, s. 8

SKONIECZEK Ryszard : Biologia w kajaku i nie tylko // Biologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 28-32

SKWARKA Ewa : Organizacja wycieczek i wyjazdów na zielone przedszkole // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 5. dod. Poradnik Dyrektora s. 9– 11

SMAJDOR Elżbieta : Kompleks leśny elektrowni Jaworzno : ścieżka edukacyjna // Przyroda Polska. – 2007, nr 2, dod. “Biuletyn Eko-edukacyjny” s. 3-4

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Drzewa wokół nas : scenariusz zajęć terenowych klasa 4-5 // Przyroda Polska. – 2007, nr 7, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 9

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Pomniki przyrody w moim mieście/regionie : scenariusz zajęć terenowych dla klasy 4-5 // Przyroda Polska. – 2007, nr 2, dod. “Biuletyn Eko-edukacyjny”, s. 9

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Porosty – naturalne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza : scenariusz zajęć terenowych dla klasy 5 // Przyroda Polska. – 2007, nr 3, s. 9

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Poznajemy najbliższe otoczenie szkoły (dla klasy 4) : scenariusz zajęć terenowych // Przyroda Polska. – 2007, nr 10, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 4

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Scenariusz zajęć terenowych – Góry Świętokrzyskie, klasy 5-6 // Przyroda Polska. – 2006, nr 3, dod. “Biuletyn Eko-ekologiczny” nr 3, s. 8

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Scenariusz zajęć terenowych : przełom rzeki Kamiennej, klasy 5-6 // Przyroda Polska. – 2006, nr 2, dod. “Biuletyn Eko-edukacyjny” nr 2, s. 4-5

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Zakładamy szkolny ogródek kwiatowy // Przyroda Polska. – 2008, nr 4, dod. “Biuletyn Eko-edukacyjny” nr 4, s. 9

SZMIDT Zofia : Proste pomiary i obserwacje terenowe w nauczaniu przyrody // Geografia w Szkole. – 2016, nr 4, s. 25-29

ŚCIEŻKA przyrodniczo-ekologiczna Bieliny – Święty Krzyż : lekcja w terenie / Marta Łataś [et al.] // Przyroda Polska. – 2005, nr 1, dod. “Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 6-11

TREJGELL Alina, ZIELIŃSKA Marlena : Oznaczanie pospolitych drzew i krzewów // Biologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 32-41

TYBURSKI Łukasz : Jak ciekawie mówić o drzewach, aby uczniowie słuchali? // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2015, nr 4, s. 43-44

TYBURSKI Łukasz : Zajęcia w lesie – realizowane przez nauczyciela // Biologia w Szkole. – 2016, nr 5, s. 46-49

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Chrońmy doliny rzeczne – zróbmy ten pierwszy krok na rzecz ich ochrony // Aura. – 2009, nr 5, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 177, s. 1-3

TYRALSKA–WOJTYCZA  Elżbieta : Wiosenne obserwacje przyrodnicze // Aura. – 2011, nr 5, dod. s. 1–5

UŹDZICKA Hanna : Środowisko w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. – 2006, nr 10, s. 14-19

WASZCZUK Irena : Scenariusz zajęć według aktywnych metod “Ekologik” // Przyroda Polska. – 2006 nr 3 dod. Biul. Eko-eduk. .s. 4-5
Poziom nauczania- klasa IV. Zajęcia terenowe w ramach koła zainteresowań lub lekcji przyrody

WETLER Anna : Zadrzewienia śródpolne w mojej okolicy // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 17-22

WĘGLOWSKA Małgorzata : W naszym ogrodzie // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 39-41

WINIECKA-NOWAK Joanna : Walka przyrody z cywilizacją, czyli specyfika flory miasta // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2016, nr 1, s. [57]-[63] 

WINIECKA-NOWAK Joanna : Zimowa wycieczka do parku : rośliny. Cz. 1 // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2014, nr 6, s. 36-41

WINIECKA-NOWAK Joanna : Zimowa wycieczka do parku z młodszymi uczniami : zwierzęta . Cz. 2 // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2015, nr 1, s. 14-19

WLIZŁO Beata, KUSZTELAK Andrzej : Propozycja zajęć dydaktycznych na terenie ogrodu dendrologicznego // Biologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 47-54

WÓJTOWICZ Małgorzata : Wiosenne obserwacje // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 4, s. 39-42          

WROŃSKA Henryka : Scenariusz zajęć terenowych w kl. 4 lekcja – wycieczka // Przyroda Polska. – 2005, nr 3, dod. “Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 7

WRÓBLEWSKA Edyta, ZAJKOWSKA Agnieszka : Walory przyrodniczo-kulturowe Białostocczyzny // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 53-56

WYDRZYŃSKA Jadwiga : Przyszła do nas wiosna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 24-25

POROSZEWSKA Anna : Odgłosy lasu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 4, s. 28-29

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Różnorodność biologiczna na trawniku //  Aura. – 2010, [nr] 10, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 193, s. [1]-[3]

WYSOKIŃSKA Beata : Moja zielona szkoła // Aura. – 2006, nr 3, s. 4-6

ZDZITOWIECKA Hanna : Co zobaczymy na spacerze // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 10, s. 43-44

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Cuda parków krajobrazowych : leśna edukacja w ZPK // Przyroda Polska. – 2006, nr 10, s. 11-12

ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Propozycja scenariusza zajęć terenowych w klasie II // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 2, s. 39-43

mgr Aneta Rakoczy nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Radomsku
Zajęcia terenowe i wycieczki w edukacji ekologicznej