Od tego roku szkolnego Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie będzie realizowała nową formę edukacyjną – zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai.
 “Kotka Milusia” będzie organizowana we współpracy z lokalną Fundacją “Miasto Kotów”, która
zakupiła drewniany teatrzyk, kołatkę, książkę oraz karty do organizowania warsztatów plastycznych dla uczniów, na których mogą sami stworzyć własną książkę do prezentacji w teatrzyku.

Biblioteka będzie mogła dowolnie dysponować teatrzykiem i czytać z jego użyciem różne książki, nie tylko o kociej tematyce
Tak więc Teatr Kamishibai wchodzi na stałe do naszej oferty dydaktycznej.

 

BPP w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do Teatrzyku Kamishibai