LITERATURA BELETRYSTYCZNA

 

 1. Ciemna jadalnia, Balkon i inne niezwykłe opowieści / Felisberto Hernández ; antologię ułożył i opatrzył posłowiem Tomasz Pindel ; przeł. Nina Pluta i Tomasz Pindel.

Ciemna jadalnia, Balkon i inne niezwykłe opowieści / Felisberto Hernández ; antologię ułożył i opatrzył posłowiem Tomasz Pindel ; przeł. Nina Pluta i Tomasz Pindel. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011.   (Biblioteka Babel.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37129;  (1 egz.)

 

 1. Jak późno było, jak późno / James Kelman ; przeł. Jolanta Kozak.

Jak późno było, jak późno / James Kelman ; przeł. Jolanta Kozak. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011.   (Biblioteka Babel.)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37128;  (1 egz.)

 

 

 1. Komedie / Aleksander Fredro ; [il. Piotr Gidlewski ; wstęp i wybór komedii Anna Kuligowska-Korzeniewska].

Komedie / Aleksander Fredro ; [il. Piotr Gidlewski ; wstęp i wybór komedii Anna Kuligowska-Korzeniewska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2014.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37084;  (1 egz.)

 

 1. Listy do żony. 2, 1928-1931 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; przyg. do dr Anna Micińska ; oprac. i przypisami opatrzył Janusz Degler.

Listy do żony. 2, 1928-1931 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; przyg. do dr. Anna Micińska ; oprac. i przypisami opatrzył Janusz Degler. – Wyd. 2. popr. i uaktualnione. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015.  (Dzieła zebrane / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; 20.)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37081;  (1 egz.)

 

 1. Listy do żony. 3, 1932-1935 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; przygot. do dr. Anna Micińska ; oprac. i przypisami opatrzył Janusz Degler.

Listy do żony. 3, 1932-1935 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; przygot. do dr. Anna Micińska ; oprac. i przypisami opatrzył Janusz Degler. – Wyd. 2. popr. i uaktualnione. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2016.  (Dzieła zebrane / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; 21.)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37082;  (1 egz.)

 

 1. Listy do żony. 4, 1936-1939 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; przygot. do dr. Anna Micińska ; oprac. i przypisami opatrzył Janusz Degler.

Listy do żony. 4, 1936-1939 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; przygot. do dr. Anna Micińska ; oprac. i przypisami opatrzył Janusz Degler. – Wyd. 2. popr. i uaktualnione. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2016.  (Dzieła zebrane / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; 22.)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37083;  (1 egz.)

 

 1. Listy. 1 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i przypisami opatrzył Tomasz Pawlak.

Listy. 1 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i przypisami opatrzył Tomasz Pawlak. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013.  (Dzieła zebrane / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; wyd. krytyczne ze wstępem Jana Błońskiego ; kom. red. – przew. Janusz Degler, Bohdan Michalski, Lech Sokół ; 17.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37079;  (1 egz.)

 

 1. Listy. 2 (wol. 1) / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i przypisami opatrzył Tomasz Pawlak oraz Stefan Okołowicz, Janusz Degler.

Listy. 2 (wol. 1) / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i przypisami opatrzył Tomasz Pawlak oraz Stefan Okołowicz, Janusz Degler. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.  (Dzieła zebrane / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; wyd. krytyczne ze wstępem Jana Błońskiego ; kom. red. – przewodn. Janusz Degler, Bohdan Michalski, Lech Sokół ; 18.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37080;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 3 cz. 1, (Józef Jankowski – Wincenty Lutosławski) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 3 cz. 1, (Józef Jankowski – Wincenty Lutosławski) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Instytut Książki, 2007.   (Biblioteka Poezji i Prozy.)  (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37068;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 3 cz. 2, (Bolesław Ładnowski – Margerita Poradowska) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 3 cz. 2, (Bolesław Ładnowski – Margerita Poradowska) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Instytut Książki, 2007.  (Biblioteka Poezji i Prozy.)  (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

                                     Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37069;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 3 cz. 3, (Karol Potkański – Artur Sienkiewicz) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 3 cz. 3, (Karol Potkański – Artur Sienkiewicz) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Instytut Książki, 2007.  (Biblioteka Poezji i Prozy.)  (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37070;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 4 cz. 1, Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, Maria z Włodkowiczów Sienkiewiczowa, Maria z Babskich Sienkiewiczowa – (1888-1907) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 4 cz. 1, Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, Maria z Włodkowiczów Sienkiewiczowa, Maria z Babskich Sienkiewiczowa – (1888-1907) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.   (Biblioteka Poezji i Prozy.)   (Z Prac Instytutu Badań Literackich                 Polskiej  Akademii Nauk.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37071;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 4 cz. 2, Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908-1913) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 4 cz. 2, Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908-1913) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.  (Biblioteka Poezji i Prozy.)   (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko :sygn. 37072;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 4 cz. 3, Henryk Józef Sienkiewicz, Jadwiga Sienkiewiczówna, Helena Sienkiewiczówna, Lucjan Sieńkiewicz / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 4 cz. 3, Henryk Józef Sienkiewicz, Jadwiga Sienkiewiczówna, Helena Sienkiewiczówna, Lucjan Sieńkiewicz / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.   (Biblioteka Poezji i Prozy.)   (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37073;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 5 cz. 1, Adam Mieczysław Skałkowski, Aniela Tułodziecka / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 5 cz. 1, Adam Mieczysław Skałkowski, Aniela Tułodziecka / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.  (Biblioteka Poezji i Prozy.)   (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37074;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 5 cz. 2, Aleksandra Ulanowska, Józef Żychoń / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 5 cz. 2, Aleksandra Ulanowska, Józef Żychoń / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.  (Biblioteka Poezji i Prozy.)  (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko :sygn. 37075;  (1 egz.)

 

 1. Listy. T. 5 cz. 3, Suplement (Adresaci A-R) – listy do instytucji, listy do nieustalonych adresatów / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin.

Listy. T. 5 cz. 3, Suplement (Adresaci A-R) – listy do instytucji, listy do nieustalonych adresatów / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.  (Biblioteka Poezji i Prozy.)

(Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.)

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37076;  (1 egz.)

 

 1. Męczymy się obaj : korespondencja z lat 1948-1980 / Jarosław Iwaszkiewicz, Wiesław Kępiński ; wstęp Robert Papieski ; oprac. Agnieszka i Robert Papiescy.

Męczymy się obaj : korespondencja z lat 1948-1980 / Jarosław Iwaszkiewicz, Wiesław Kępiński ; wstęp Robert Papieski ; oprac. Agnieszka i Robert Papiescy. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37086;  (1 egz.)

 

 1. Piąty kąt / Izrail Metter ; przeł. Henryk Chłystowski ; zamiast posłowia: Izrail Metter “Autobiografia, Rodowód”.

Piąty kąt / Izrail Metter ; przeł. Henryk Chłystowski ; zamiast posłowia: Izrail Metter “Autobiografia, Rodowód”. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011.    (Biblioteka Babel.)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37130;  (1 egz.)

 

 1. Proza stojąca, proza lecąca : teksty rozproszone i niepublikowane / Miron Białoszewski ; [teksty zebr., ułożyła i przygot. do dr. Marianna Sokołowska].

Proza stojąca, proza lecąca : teksty rozproszone i niepublikowane / Miron Białoszewski ; [teksty zebr., ułożyła i przygot. do dr. Marianna Sokołowska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015.   (Utwory zebrane / Miron Białoszewski ; 12)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37127;  (1 egz.)

 

 1. Przejechał cyrk / Patrick Modiano ; przeł. Katarzyna Skawina.

Przejechał cyrk / Patrick Modiano ; przeł. Katarzyna Skawina. – Wyd. 1 w tej edycji. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37132; 36639;  (2 egz.)

 

 

 1. Sprawdzone sobą : wybór wierszy / Miron Białoszewski.

Sprawdzone sobą : wybór wierszy / Miron Białoszewski. – Wyd. 2. w tej ed. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37124;  (1 egz.)

 

 

 1. Struny ziemi : przekłady poetyckie / Jarosław Iwaszkiewicz ; wybrał i koment. opatrzył Radosław Romaniuk.

Struny ziemi : przekłady poetyckie / Jarosław Iwaszkiewicz ; wybrał i koment. opatrzył Radosław Romaniuk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37101;  (1 egz.)

 

 1. Sztuka kintsugi : wiersze wybrane / Ruth Padel ; przeł. Joanna Banach, Ewa Chruściel i Miłosz Biedrzycki, Krystyna Dąbrowska, Julia Fiedorczuk, Magda Heydel, Ewa Hryniewicz-Yarbrough, Krystyna Lenkowska, Ewa Elżbieta Nowakowska, Ewa Parma.

Sztuka kintsugi : wiersze wybrane / Ruth Padel ; przeł. Joanna Banach, Ewa Chruściel i Miłosz Biedrzycki, Krystyna Dąbrowska, Julia Fiedorczuk, Magda Heydel, Ewa Hryniewicz-          Yarbrough, Krystyna Lenkowska, Ewa Elżbieta Nowakowska, Ewa Parma. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015.

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37118;  (1 egz.)

 

 1. Szumy, zlepy, ciągi / Miron Białoszewski ; [oprac. Marianna Sokołowska].

Szumy, zlepy, ciągi / Miron Białoszewski ; [oprac. Marianna Sokołowska]. – Wyd. 2. w tej ed., popr. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.  (Utwory zebrane / Miron Białoszewski ; 5)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37125;  (1 egz.)

 

 1. Tajemnice szydła : grypsy z Majdanka 1943-1944 / Henryk Jerzy Szcześniewski ; oprac. Barbara Hirsz, Zbigniew Jerzy Hirsz.

Tajemnice szydła : grypsy z Majdanka 1943-1944 / Henryk Jerzy Szcześniewski ; oprac. Barbara Hirsz, Zbigniew Jerzy Hirsz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37116;  (1 egz.)

 

 1. Tartuffe, czyli Obłudnik ; Don Juan, czyli Kamienny gość ; Mizantrop ; Skąpiec / Molier (Jean-Baptiste Poquelin) ; przekł. Bohdan Korzeniewski ; oprac. Michał Mizera.

Tartuffe, czyli Obłudnik ; Don Juan, czyli Kamienny gość ; Mizantrop ; Skąpiec / Molier (Jean-Baptiste Poquelin) ; przekł. Bohdan Korzeniewski ; oprac. Michał Mizera. – Wyd. 1. w tej edycji. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2016.   (Dramaty wybrane / Molier ; t. 1.)

                                     Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37109;  (1 egz.)

 

 1. Trzy po trzy / Aleksander Fredro ; [il. Piotr Gidlewski].

Trzy po trzy / Aleksander Fredro ; [il. Piotr Gidlewski]. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37085;  (1 egz.)

 

 

 1. Tysiąc wiatrów w biegu / Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska.

Tysiąc wiatrów w biegu / Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37119;  (1 egz.)

 

 1. Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć” : w stulecie śmierci pisarza : wybór listów oraz pokłosie epistolarne / Henryk Sienkiewicz ; do dr. podała Maria Bokszczanin.

“Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć” : w stulecie śmierci pisarza : wybór listów oraz pokłosie epistolarne / Henryk Sienkiewicz ; do dr. podała Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2016.

                                      Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37067;  (1 egz.)

 

 1. Wspomnienia 1910-1920 / Helena Paderewska.

Wspomnienia 1910-1920 / Helena Paderewska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2015.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37087;  (1 egz.)

 

 

 1. Zagubiona dzielnica / Patrick Modiano ; przeł. Wiktor Dłuski.

Zagubiona dzielnica / Patrick Modiano ; przeł. Wiktor Dłuski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37131;  (1 egz.)

 

 

 1. Zawał / Miron Białoszewski ; [oprac. Marianna Sokołowska].

Zawał / Miron Białoszewski ; [oprac. Marianna Sokołowska]. – Wyd. 2. w tej ed., popr. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.

(Utwory zebrane / Miron Białoszewski ; 6)

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko: sygn. 37126;  (1 egz.)

 

Wykaz Nr 2017/5 [Dary]