Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
zaprasza
dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i rodziców na prelekcję ph.

Bezpieczeństwo w Internecie. Cyberprzemoc, którą poprowadzi
Pani Marta Woźniak-Ressel, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Tryb.

Termin spotkania: 13 listopada 2017 r., godz. 15.30-17.00
Zapisy pod nr telefonu : 44 649-50-77

BPP w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na prelekcję