Józef Piłsudski [5 grudnia 1867 – 12 maja 1935] – 150 rocznica urodzin

Wydawnictwa zwarte

1. O państwie i armii. T. 1. Wybór pism / Józef Piłsudski ; wybór i oprac. Jan Borkowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  27073;   (1 egz.)

2. O państwie i armii. T. 2. W świetle wspomnień i innych dokumentów [aneks] / Józef Piłsudski ; wybór i oprac. Jan Borkowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  27074;   (1 egz.)

3. Ideologia i polityka Józefa Piłsudskiego / red. Tadeusz Romanowski. – Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  28816;   (1 egz.)

4. Józef Piłsudski – legendy i fakty / Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. (“U Źródeł Teraźniejszości”) Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  28089;   (1 egz.)

5. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. – Wyd. 2. – Warszawa : “Czytelnik”, 1989. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  33659;   (1 egz.)

6. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. – Warszawa : “Czytelnik”, 1988. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  29037;   (1 egz.)

7. Józef Piłsudski w karykaturze / Andrzej Garlicki, Jerzy Kochanowski. – Warszawa : “Interpress”, 1991. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  35740;   (1 egz.)

8. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  27528;   (1 egz.)

9. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. – Wyd. 2 rozsz. – Katowice : “Śląsk”, 1986. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  28036 – 28037;   (2 egz.)

10. Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  28180;   (1 egz.)

11. Pan Piłsudski i inne opowiadania / Michaił Bułhakow ; tł. z ros. i oprac. Barbara Dohnalik. – Warszawa : “Orbita”, 1989. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  29217;   (1 egz.)

12. Pierwsze lata dyktatury Piłsudskiego 1926-1930 w świetle sprawozdań sejmowych i senackich / Tadeusz Rek. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  6746;   (1 egz.)

13. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1980. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  24021;   (1 egz.)

14. Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników : sądy i świadectwa współczesnych : wybór z pamiętników i publicystyki / wstęp i wybór tekstów Marian Leczyk. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  28673;   (1 egz.)

15. Pod rządami Marszałka / Andrzej Garlicki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. (“Dzieje Narodu i Państwa Polskiego” ; Seria III, zeszyt 61) Inwentarz Radomsko (300). Czytelnia Radomsko:  sygn.  30583-CZT.;   (1 egz.)

16. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. – Wyd. 3. – Warszawa : “Czytelnik”, 1987. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  28087;   (1 egz.)

17. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. – Warszawa : “Czytelnik”, 1978. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  22295;   (1 egz.)

18. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  25122;   (1 egz.)

19. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  23075;   (1 egz.)

20. Wspomnienia / Aleksandra Piłsudska. – Warszawa : “Novum”, 1989. Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  31927;  29366;   (2 egz.)

21. Z Sulejówka do Belwederu / Andrzej Garlicki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. (“Dzieje Narodu i Państwa Polskiego” ; Seria III, zeszyt 60) Inwentarz Radomsko (300). Czytelnia Radomsko:  sygn.  29982-CZT.;   (1 egz.)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu // Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. – 2017, nr 9, s. 37-40
 2. Gdyby Legiony nie powstały… / Janusz Odziemkowski // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku. – 2017, s. 5-14
 3. Człowiek ze stali bez skazy i lęku / Katarzyna Wierzba /// Wychowawca -2000, nr 11, s. 18-21
 4. Kopyta i silnik : scenariusz spektaklu o marszałku Józefie Piłsudskim / Witold Pełka // Biblioteka w Szkole – 2017, [nr 1] s. 34-37
 5. Samotnia marszałka Piłsudskiego / Tomasz Stańczyk // Pamięć.pl – 2012, nr 1, s. 62-64
 6. Odszedł Wódz Narodu / Mariusz Żuławnik // Pamięć.pl. – 2015, nr 5, s. 34-38
 7. Niepodległa i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego : gra dydaktyczna / Monika Majdanik // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 5, s. 7-10
 8. System wartości w praktyce politycznej “grupy pułkowników” / Mateusz Hübner. – Józef Piłsudski  // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 2, s. 10-16

WYBÓR STRON INTERNETOWYCH POŚWIĘCONYCH Józefowi Piłsudskiemu

 1. http://dzieje.pl/aktualnosci/150-rocznica-urodzin-jozefa-pilsudskiego
 2. https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/150-rocznica-urodzin-jozefa-pilsudskiego-zobacz-jak-dzis-wygladaja-rodzinne-strony-marszalka-id16998/2017/12/5/
 3. http://muzeumpilsudski.pl/wielki-znany-nieznany-150-rocznica-urodzin-jozefa-pilsudskiego
 4. http://kurierwilenski.lt/2017/12/04/150-rocznica-urodzin-marszalka-jozefa-pilsudskiego-na-rossie/
 5. http://www.muzeumpilsudski.pl/
 6. http://historia.org.pl/2016/05/13/muzeum-jozefa-pilsudskiego-w-sulejowku/
 7. http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/
 8. https://polskiedzieje.pl/xx-lecie-miedzywojenne/jozef-pilsudski-i-roman-dmowski-dwie-wizje-niepodleglej-polski.html
 9. http://jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/felietony/item/2381-portret-marszalka-jozefa-pilsudskiego-w-tworczosci-kazimiery-illakowiczowny
 10. http://dzieje.pl/aktualnosci/kalendarium-zycia-marszalka-jozefa-pilsudskiego
 11. http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego

 

Piłsudski Józef – zestawienie bibliograficzne