Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte

BAŁATKA Elżbieta PUCHALSKI Zbigniew, SIERADZON Juliusz : Testy sprawdzające kompetencje ucznia : wiedza o społeczeństwie. – Płock : “Korepetytor”, 1998   
Sygn. 31727

DRAMA wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / red. merytor. Małgorzata Winiarek-Kołucka. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy “Stop-Klatka”, 2016
Sygn. 36987

EDUKACJA obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania / Peter Brett, Pascale Mompoint-Gaillard, Maria Helena Salema ; red. Sarah Keating-Chetwynd ; przeł. Maciej Kositorny. -–Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
Sygn. 36797

EDUKACJA historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009
Sygn. 35171

KORZENIOWSKI Janusz, MACHAŁEK Małgorzata : Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Sygn. 35758

GAJDA Janusz : Pedagogika kultury w zarysie. – Kraków : “Impuls” , 2006. – S. 75-101 : Problematyka wychowania narodowego, państwowego i obywatelskiego
Sygn. 34110

KASZLIŃSKA  Karolina : Edukacja obywatelska // W: Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / red. Stanisław Kunikowski, Anna Kryniecka-Piotrak. – Warszawa : “tCHu” , 2009. – S. 121-131
Sygn. 34828

KORYTKO Andrzej, LETKO Paweł, MIERZWA Edward A. : Terminy wiedzy o społeczeństwie. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
Sygn. 32238 Czytelnia

KORZENIOWSKI Janusz, MACHAŁEK Małgorzata : Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011
Sygn. 35758

LESZCZYŃSKI Piotr, SNARSKI Tomasz : Wiedza o społeczeństwie : vademecum. – Gdynia : “Operon”, 2013
Sygn. 36348

MARCINIAK Ewa : Sprawdziany wiedzy i umiejętności z WOS. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
Sygn. 31256

PASICH Lidia, GWÓŹDŹ Jolanta : Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli : myślę jak obywatel, mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
Sygn. 36216-36218

REPETYTORIUM maturzysty : wiedza o społeczeństwie : cały materiał w jednej książce, tabele, zestawienia definicje, indeks ważnych pojęć, kalendarium / autor Krystian Paprocki ; nadzór merytoryczny Jolanta Wadas. – Kraków : “Greg”, 2009
Sygn. 34884

WYCHOWANIE : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. – S. 83-104 : Edukacja dla demokracji
Sygn. 35272 Czyt.

 

Artykuły z czasopism

BARGIELSKA Anna : Edukacja regionalna – w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości // Drama. – 2006, nr 50, s. 6-16

BUKREJEWSKA Iwona Bożena BUKOWSKA Anna Beata : Koło młodych patriotów : program dla II etapu kształcenia (klasy IV-VI) // Wychowawca. – 2007, nr 12, s. 18-20 

CHABIOR Anna : Przepis na szkolne wybory patrona : opis przykładu zastosowanego w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 13-15 

CHMIELEWSKI Jacek : Współczesna odmiana patriotyzmu // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 6-9 

CHMIELEWSKI Jacek : Wychowanie do odpowiedzialności społecznej // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 14-15

CHOCHOLSKA Anna : Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11 XI – Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 16-18

CHYŁA-SZYPUŁOWA Irena : Muzyka w służbie Ojczyźnie – ważny element edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 16-22

CYBULSKA Zofia : Tradycja, etyka, patriotyzm – świat wartości wczoraj i dziś : (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 5, s. 24-25 

CZERWONKA Helena, PIRÓG Marta : Wychowanie patriotyczne w rodzinie // Wychowawca. – 2002, nr 11, s. 20-22

DĄBROWA Ewa : Próby rekonstrukcji wychowania patriotycznego w Stanach Zjedniczonych po 11 września // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 79-86

DENEK Kazimierz : Najwyższa wartość // Lider. – 2008, nr 7/8, s. 4-9

DOŃCZYK-HNAT Zofia : Jacy jesteśmy, Polacy? : o kwestiach narodowych w kontekście świata bez granic // Język Polski w Liceum. – 2010/2011, nr 3, s. 52-61

DREWKA Teresa : Kultywowanie obyczajowości religijnej i tradycji narodowych // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 16-17 

DYŚ Marcin : Metody urozmaicania zajęć WOS w gimnazjum – gra o Unii Europejskiej // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 1, s. 46-47 

FEDORUK Grażyna : Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi – propozycje aktywności edukacyjnych // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 10-11 

FILIPPOWICZ Maria : Nowa formuła wychowania patriotycznego // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 12-13 

FUNDACJA Centrum Edukacji Obywatelskiej / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. –2008, nr 12, dod. s. 7 

GARBULA Joanna Maria : Wiedza uczniów klas początkowych o symbolach narodowych // Życie Szkoły. – 1997, nr 2, s. 101-103 

GIBUŁA Krzysztof : Wolność jest darem : (wychowanie obywatelskie w szkole) // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5, s. 58-60 

GODŁO i hymn narodowy : znaczenie symboli narodowych w codziennym życiu każdego Polaka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s. 58 

GOŁĘBIOWSKA Bożena : Dzieje i symbolika sztandaru : scenariusz lekcji // Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 29-30 

GORLEWSKA Anna : Symbole bliskie sercu Polaka : (konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 11-12 

GORLEWSKA Anna : Walka Polaków o Rzeczpospolitą : (konkurs historyczny) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 3-6 

GORLEWSKA Anna : “Wolna ojczyzna – pradawne hasło – oby w nas nigdy nie zgasło” : (scenariusz wieczornicy) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 18-20

GOSTKIEWICZ Piotr : Cnota patriotyzmu : scenariusz lekcji wychowawczej w III klasie gimnazjum // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 23

GRZEMNY Dariusz : Ale jak mam narysować Europejczyka? : czyli o edukacji na rzecz praw człowieka, czyli o Kompasie // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4/5, s. 4-9

GRZESIAK Ewa : Piórem, dłutem i batutą służyć ojczyźnie : (scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 3, s. 13-15

HAUSNER Wojciech : Pamięć zbiorowa i jej rola w wychowaniu // Wychowawca. – 2006,  nr 11, s. 16-17 

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Tobie, Ojczyzno : scenariusz z okazji Roku Cichociemnych : przeznaczony dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 6, s. 28-30 

JAKUBOWSKA Barbara : Postulowany patriotyzm i historia // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 6, s. 352-356

JAROSŁAWSKA Barbara : Historia integrującej się Europy; Miejsce Polski w Europie : osnowa zajęć z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 22

JASTRZĄB Jadwiga, CEDRO Angelika, ZALESKA Małgorzata : Edukacja patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, dod. s. I-III 

JERZEWSKA Jolanta : Co w prawie piszczy? : o pilnej potrzebie edukacji prawnej // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 6, s. 37-38 

KACZMAREK Agnieszka : Kształtowanie postawy patriotycznej : propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych (III kl. gimnazjum) // Wychowawca. – 2003, nr 4, s. 22-23 

KĄKOL Anna : Mniejszości narodowe, czyli lekcje tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 13-14 

KĄTNY Marek : Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 1, s. 7-15 

KIEDROWICZ  Grzegorz : Ślady polskości w różnych krajach szkołą praktycznego patriotyzmu // Nowa Szkoła. – 2014, nr 9, s. 13-21 

KLIMASZEWSKA Anna : Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat edukacji patriotycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 104-106 

KLIMOWICZ Anna : Edukacja patriotyczno-historyczna // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 4, s. 60-63 

KOŁODZIEJ-BIELAWSKA Anna : Festiwal pieśni patriotycznej formą wychowania // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1/2, dod. s. VIII 

KOPIŃSKA Violetta : Edukacja prawna we współczesnej szkole // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 1/2, s. 37-41 

KOŚCIÓŁEK Dorota : Krótka historia symboli narodowych : konkurs dla szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 14 

KOTECKA Marzena : Państwo polskie : scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy III // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 12 

KUBIS Barbara Krystyna : Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 1, s. 16-26 

KRĄPIEC Mieczysław Albert : O patriotyczne wychowanie // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 6-7 

KRĘCISZ Danuta : Mój kraj, moja miejscowość // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 10, s. 45-47 

KRÓL Roman : Wychowanie patriotyczne // Wychowawca. – 2004, nr 4, s. 8-11 

KUDYKINA Nadija : Wiki-technologia w edukacji obywatelskiej dzieci // Opieka Wychowanie Terapia. – 2012, nr 1/2, s. 50-52 

LECH Piotr : Świętować, czyli Czcić // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 10, s. 10-11

ŁOSKOT Małgorzata : Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? : oto jest pytanie! // Życie Szkoły. – 2016, nr 10, s. 2-4, 6-7 

MAJEWSKA Anna : Patriotyzm – skrzydła i korzenie // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 46-49 

MALINOWSKI Mariusz : Kto pyta nie błądzi… czyli, co z tym patriotyzmem w XXI wieku! // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 1, s. 6-7 

MALINOWSKI Mariusz : Lekcje patriotyzmu – na nowo odczytane… // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 7, s. 14-15 

MALINOWSKI Mariusz : Patriotyzm refleksyjny w narracji internetowej // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 9, s. 15 

MAZUR Janina : Czy jesteśmy patriotami? : (na podstawie badań wśród uczniów szkół podstawowych) // Wychowawca. – 2005, nr 4 , s. 5-7 

MAZUR Piotr : O umiłowaniu Ojczyzny… // Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 7 

MAZUR Piotr : Patriotyzm nowego człowieka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 4/5, s. 8-12 

MENZ Mariusz : Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 5, s. 40-45 

MENZ Mariusz : Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie : od wolności wyboru do nakazu jej stosowania // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 5, s. 13-19

MICHALAK Urszula : Demokracja w szkole : warsztaty samorządu uczniowskiego // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 8-10

NAUMOWICZ Małgorzata : Tradycje kulturowe // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 10, s. 18-23

OKOŃ Janina : Nasze symbole narodowe : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 13

OKOŃSKA-WALKOWICZ Anna : Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 6, s. 6-8

OKULARCZYK Dawid : O wychowanie prawdziwie obywatelskie // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 5, s. 52-53

PANUFILUK Eugenia : Bezrobocie, skąd się bierze i jak z nim walczyć? : kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej : konspekt lekcji // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 23

PARAFINIUK Anna SEMOŁONIK Rafał : 11 listopada – święto naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć patriotycznych dla dzieci 6-7-letnich z przedszkoli i szkół katolickich // Wychowawca. – 2016, nr 11, s. 20-21

PARNOWSKA Eleonora : Proporczyk – symbol państwa w każdym polskim domu // Życie Szkoły. – 2000, nr 7, s. 457-460

PASZKIEWICZ Aneta : Wychowanie patriotyczne w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 4, s. 17-22 

PAWELEC Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych // Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 2, s. 21-25 

PIOTROWSKI  Jacek : Wątki biograficzne w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 5, s. 39-41 

PRZYBYŁA Wiesław : Oświeceniowy patriotyzm i “Hymn” Krasickiego w szkolnym otoczeniu // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 4, s. 16-26 

RADZIEWICZ Helena : Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 16-17 

RACZKOWSKA  Jadwiga : Trudne dojrzewanie do obywatelstwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 23-34 

RĘKAWEK Anna : Być obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 1, s. 30-31 

ROGOZIŃSKA Katarzyna : Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 1, s. 23-28

RONDOMAŃSKA Zenona : Czy lekcje wychowania patriotycznego są potrzebne? // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 5-16

RUMAN Natalia Maria : Konteksty patriotyczno-historyczne w edukacji // Wychowawca. – 2013, nr 11, s. 5-7

RUMAN Natalia Maria : Patriotyzm w edukacji małego dziecka // Wychowawca. – 2010, nr 11, s. 6-7

RUMAN Natalia Maria : Przekaz wartości patriotycznych w edukacji – powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 6, s. 20-27

RYCZAN Kazimierz : Nauczanie patriotyzmu // Wychowawca. – 2003, nr 4, s. 8-11 

RYSZKA Rafał : Ku czci dawnych bohaterów // Wychowawca. – 2003, nr 4, s. 18-19 

SALIJ Jacek : Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1-2 // Wychowawca. – 2006, nr 6, s. 16-17 : nr 7/8, s. 24 

SAWIŃSKI Julian Piotr : Po co i jak uczyć patriotyzmu w szkole? // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 7-10 

SIŃCZAK  Jerzy : “Chwila wytchnienia od lekcji” // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 10-11 

SKINDER Natalia Wanda : Wychowanie patriotyczne na lekcjach chemii // Chemia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 24-27 

SKWORZEC  Anna : Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 109-111 

SOBIESZCZYK  Maria : “Biel i czerwień”, czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych) // Nowa Szkoła. – 2014, nr 4, s. 39-44 

SORDYL Joanna, CEDRO Katarzyna, GRZĄDZIEL Aneta : Widzieć, reagować, przeciwstawiać się, czyli o odpowiedzialności świadka czynu zabronionego : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. V-VIII 

STAŃCZAK Irena : Wychowanie patriotyczne a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 1, s. 35-41 

STASZCZYK  Małgorzata : Kształtowanie postaw obywatelskich // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 11-12, s. 112-114 

STAWIAK – OSOSIŃSKA Małgorzata : Istota i znaczenie wychowania patriotycznego w zintegrowanej Europie // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 1, s. 72-78 

STEMPIEŃ Jakub  Ryszard : Harcerz obywatelem – obywatelskie aspekty wychowawczej działalności ZHP // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 81-105

100 najciekawszych inicjatyw w ramach projektu “Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole” // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 11/12, s. 116-151

STRÓŻYŃSKA Bożena, STRÓŻYŃSKI Klemens : Droga do wolności : scenariusz widowiska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 6-13

STRÓŻYŃSKI Klemens : Wychowanie patriotyczne w praktyce // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 4-5 

SYTNIK-CZETWERTYŃSKI Janusz : Nauczyciel – patriota i wychowawca // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 101-103 

SZCZEPAŃSKI ,Wojciech : Jak efektywnie i ciekawie uczyć wiedzy o społeczeństwie // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 5, s. 38-47

SZUROWSKA Beata : Kto ty jesteś? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 9, s. 23-25

TADRA Jolanta : Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny – scenariusz zajęć dziennych dla klasy III // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 87-97

TOKARSKA  Urszula : Wychowanie patriotyczne w rodzinie // Wychowawca. – 2016, nr 11, s. 18-20

TOKARZ Tomasz : Pochwała edukacji obywatelskiej // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 36-39

TROJAN Elżbieta : Nauczanie i wychowanie do patriotyzmu (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 10, s. 19-20

TROJAN  Elżbieta : Wychowanie patriotyczne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła. – 2010, nr 9, s. 56-62 

TROJAN  Elżbieta : Wychowanie do patriotyzmu : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Wychowawca. – 2015, nr 11, s. 17 

USOWICZ Jarosław : Czy warto brać udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i europejskich? // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 4, s. 33-34 

UZNAŃSKA Marzena : Metody pracy zuchowej w kształtowaniu postaw patriotycznych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 1, s. 63-67 

WALUŻYNIEC Ewa : …”jakie ich młodzieży chowanie” // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 7-10 

WESOŁOWSKA Renata, GINTROWSKA Aneta : Symbole narodowe : projekt edukacyjny (badawczy) // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 19-20 

WIERCIŃSKA-BANASZCZYK Ewa, JANICKI Piotr : Jak kształtować patriotyzm? // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, s. 24-25  

WIŁKOMIRSKA Anna, ZIELIŃSKA Anna : System edukacji obywatelskiej w Polsce i na świecie // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2012, nr 2, s. 47-64 

WIŁKOMIRSKA Anna : Zakres i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków //  Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 1, s. 49-69 

WINIARSKA Alicja : Prezydencja w realiach szkolnych (scenariusze z zakresu edukacji społecznej dla uczniów klasy I) // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 10, s. 19-21 

WIŚNIEWSKA Renata : Ojczyzna to Polska, to rzeka, las… // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 28(220)-31(223)

WLAZŁO Stefan : Jak uwzględnić priorytet MEN dotyczący wychowania patriotycznego i obywatelskiego w pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 11, s. 29-32

WOLNIEWICZ Hanna : Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13

WOLTMANN Ewa : “Tylko guziki nieugięte” : scenariusz szkolnego programu artystycznego // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 27-30 

WOŹNIAK  Bogumiła : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie) // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 18-19

WÓJCIK – ŁAGAN Hanna : Refleksje o historii i patriotyzmie : ojczyzna, globalizacja – przewartościowania XXI w. // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 2, s. 2-9 

WYCHOWANIE patriotyczne : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła. – 2010, nr 9, s. 56-62   

ZAJĄC Stanisław : Wybory Polaków : (scenariusz lekcji z wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym) // Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 2, s. 21-23

ZAMOJSKA-RESZKE Renata : Czy patriotyzmu można nauczyć // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 44-45 

ZDZIABEK Wiesław  : O potrzebie zmian w nauczaniu historii // Wiadomości Historyczne. –2008, nr 2, s. 12-17 

ZIELIŃSKA Anna : Jaki powinien być dobry obywatel? : koncepcje obywatelstwa polskich nastolatków w perspektywie porównawczej // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4, s. 119-141 

ZIOŁOWICZ Katarzyna : Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 1, s. 42-51 

ZYGMUNT Ewa : Ojczyzna – wielkie słowo : scenariusz imprezy poświęconej Małej i Dużej Ojczyźnie // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 10, s. 29-31 

ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Poznajemy symbole narodowe // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 3, s. 141-144 

ŻUKOWSKA Ewa : Moja mała Ojczyzna : scenariusz wieczornicy patriotycznej – szkoła ponadpodstawowa // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s. 27-28  

Oprac. Aneta Rakoczy

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie