Pedagogika

1. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 26 stron : ilustracje ; 21×15 cm.(One Są Wśród Nas. Seria 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37304;   (1 egz.)

2. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 28 stron : ilustracje ; 21×15 cm.

(One Są Wśród Nas. Seria 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37305;   (1 egz.)

3. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 27 stron : ilustracje ; 21×15 cm.

(One Są Wśród Nas. Seria 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37306;   (1 egz.)

4. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Ida Derezińska, Monika Gajdzik. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 27 stron : ilustracje ; 21×15 cm.

(One Są Wśród Nas. Seria 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37307;   (1 egz.)

5. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 31 s. : il ; 21×15 cm.

(One Są Wśród Nas. Seria 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37308;   (1 egz.)

6. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole : informacje dla pedagogów i opiekunów / Irena Namysłowska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 28 stron : ilustracje ; 21×15 cm.

(One Są Wśród Nas. Seria 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37309;   (1 egz.)

7. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 23 strony : ilustracje ; 21×15 cm.

(One Są Wśród Nas. Seria 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37310;   (1 egz.)

8. O sprzecznościach i jedności wychowania : zagadnienia pedagogiki personalistycznej / Sergiusz Hessen ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. – Warszawa : “Żak”, 1997. – 270 stron ; 21 cm.

(Dzieła Wybrane / Sergiusz  Hessen ; T. 3)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37315;   (1 egz.)

 

9. Podstawy pedagogiki / Sergiusz Hessen ; przekł. [z ros.] Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. – Warszawa : “Żak”, 1997. – 438, [1] strona ; 21 cm.

(Dzieła Wybrane / Sergiusz  Hessen ; T. 1)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37313;   (1 egz.)

 

10. Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży / red. Sławomir Cudak. – Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – 390 stron : ilustracje ; 24 cm.

(Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; 58)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37299;   (1 egz.)

 

11. Pułapki współczesności. T. 1, Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych = Digital natives : social and behavioral aspects of new digital technologies / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu; Warszawa : “Aspra-JR”, 2013. – 319 stron : rysunki, tabele ; 24 cm.

(Studia, Badania, Praktyka)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37302;   (1 egz.)

 

12. Struktura i treść szkoły współczesnej : zarys dydaktyki ogólnej / Sergiusz Hessen ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. – Warszawa : “Żak”, 1997. – 258 stron ; 21 cm.

(Dzieła Wybrane / Sergiusz  Hessen ; T. 4)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37316;   (1 egz.)

 

13. Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen ; przeł. Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. – Warszawa : “Żak”, 1997. – 334 strony ; 21 cm.

(Dzieła Wybrane / Sergiusz  Hessen ; T. 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37314;   (1 egz.)

 

14. Szkoła – instytucja, system, rozwój / Roman Schulz. – Toruń : “Edytor”, 1992. – 248 s. ; 24 cm.

(Studia i Materiały. Filologia rosyjska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; nr 49)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37301;   (1 egz.)

 

15. W kręgu pedagogiki społecznej : studia, szkice, refleksje / Mikołaj Winiarski. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017. – 356 stron ; 24 cm.

(Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk ; nr 78.)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37298;   (1 egz.)

 

Psychologia

1. Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne : eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim : wybrane problemy / Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – 230 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37300;   (1 egz.)

 

2. Reguły życia społecznego : oksfordzka psychologia społeczna / red. Waldemar Domachowski, Michael Argyle. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 257 stron : wykresy ; 20 cm.

(Nowe Tendencje w Psychologii / kom. red. Jerzy (1947- ) Brzeziński [i in.] ; T. 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37312;   (1 egz.)

 

3. Wybrane aspekty wewnątrzrodzinnych uwarunkowań osamotnienia dziecka / Sławomir Cudak. – Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2014. – 454 strony : tabele ; 24 cm.

(Studia i Monografie – Społeczna Akademia Nauk ; Nr 49)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37275 – 37277;   (3 egz.)

 

Finanse

 

1. Finanse i koszty SP ZOZ / red. nauk. Andrzej Jackiewicz. – Łódź : “Absolwent”, 2001. – 107 stron : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 3, z. 5)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37281;   (1 egz.)

 

2. Finansowo-ekonomiczne i psychologiczne aspekty gospodarcze / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska. – Łódź : “Absolwent”, 2001. – 211 stron : tabele, wykresy ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 3, z. 1)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37279;   (1 egz.)

 

3. Finansowo-ekonomiczne i socjologiczno-psychologiczne aspekty gospodarcze / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska, Halina Sobocka-Szczapa. – Łódź : “Absolwent”, 2001. – 163 strony : tabele, wykresy ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 2, z. 3)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37278;   (1 egz.)

 

4. Pieniężno-finansowe i organizacyjne aspekty działalności podmiotów gospodarczych / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska. – Łódź : “Absolwent”, 2004. – 187 stron : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 5, z. 1)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37282;   (1 egz.)

 

Zarządzanie

 

1. Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich finansowaniu / red. nauk. Jerzy Różański. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. – 188 stron : ilustracje, tabele, wykresy ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 8, z. 4)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37285;   (1 egz.)

 

2. Podstawy metodologii badań medycznych : skrypt dla studentów wydziałów fizjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii / Bohdan Trzeciak. – Łódź, Kołobrzeg : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. – 48, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37284;   (1 egz.)

 

3. Podstawy współczesnego zarządzania / Władysław Kobyliński. – Łódź, Warszawa : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2005. – 295 stron : tabele ; 24 cm.

(Podręczniki i Skrypty – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37287 – 37288;   (2 egz.)

 

4. Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. T. 2 / redakcja naukowa Marian Walczak. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. – 296 stron : tabele ; 24 cm.

(Podręczniki i Skrypty – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37273 – 37274;  36116;   (3 egz.)

 

5. Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. T. 1 / red. nauk. Marian Walczak. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. – 413 stron : ilustracje ; 24 cm.

(Podręczniki i Skrypty / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Podręczniki i Skrypty – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37272;   (1 egz.)

 

6. Studia z zarządzania międzykulturowego / redakcja Michał Chmielecki. – Łódź, Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – 274 strony : rysunki, tabele ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Społeczna Akademia Nauk ; T. 16, z. 3, cz. 1)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37265;   (1 egz.)

 

7. Studia z zarządzania międzykulturowego / redakcja naukowa Łukasz Sułkowski. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. – 310 stron : rysunki, tabele ; 24 cm.

(Studia i Monografie – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; Nr 17)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37266 – 37267;   (2 egz.)

 

8. Studia z zarządzania międzykulturowego / redakcja Michał Chmielecki. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – 224 strony : rysunki, tabele ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Społeczna Akademia Nauk ; T. 15, z. 3)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37264;   (1 egz.)

 

9. Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2 / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Waniek. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009. – 371 stron : tablice ; 24 cm.

(Studia i Monografie – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; Nr 22)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37268 – 37269;   (2 egz.)

 

10. Zarządzanie humanistyczne / redakcja naukowa Łukasz Sułkowski, Andrzej Woźniak. – Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2014. – 157 stron : rysunki, tabele, wykresy 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 15, z. 11, cz. 3)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37296;   (1 egz.)

 

11. Zarządzanie kryzysowe – doświadczenia argentyńskie = Gestionando la crisis – las experiencias argentinas / red. nauk. Urszula Żuławska, Ryszard Piasecki. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2005. – 203 strony : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 6, z. 2)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37283;   (1 egz.)

 

Literatura popularnonaukowa

 

1. Debiuty – wybrane problemy gospodarowania w Polsce w okresie przemian / red. nauk. Halina Sobocka-Szczapa. – Łódź : “Absolwent”, 2001. – 241 stron : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm.

(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; T. 3, z. 4)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37280;   (1 egz.)

 

2. Funkcje jednej zmiennej / Halina Klepacz, Elżbieta Żółtowska. – Łódź : “Absolwent”, 2001. – 192 strony : wykresy ; 20 cm.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37311;   (1 egz.)

 

3. Homo laborans : etyka i deontologia zawodowa / redakcja naukowa Łukasz Sułkowski, Grzegorz Ignatowski. – Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2014. – 251 stron : rysunki ; 24 cm.

(Studia i Monografie – Społeczna Akademia Nauk ; Nr 53)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37286;   (1 egz.)

 

4. Koncepcje zmian i przekształceń ustrojowych w pozaparlamentarnych projektach konstytucyjnych RP ogłoszonych w latach 2004-2013 / Jerzy Kuciński. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – 327, [2] strony ; 24 cm.

(Studia i Monografie – Społeczna Akademia Nauk ; Nr 60)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37270 – 37271;   (2 egz.)

 

5. Mentoring w doradztwie zawodowym : praca zbiorowa / red. Henryk Skłodowski. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. – 198 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

(Studia i Monografie – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; Nr 15)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37295;   (1 egz.)

 

6. Od ograniczenia do zakazu użycia siły : odpowiedzialność państwa i jednostek za użycie siły (zbrojnej) / Dominika Dróżdż. – Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2016. – 497 stron ; 24 cm.

(Studia i Monografie – Społeczna Akademia Nauk ; Nr 67)
Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37292 – 37294;   (3 egz.)

 

7. Polityka i dyplomacja : wspomnienia ambasadora / Eugeniusz Noworyta. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. – 326, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37297;   (1 egz.)

 

 8. Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego / Marian Kozub, Bogdan Panek. – Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. – 233 stron : ilustracje ; 24 cm.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37289 – 37291;   (3 egz.)

 

9. Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010 / Piotr Krakowiak. – Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2012. – XVIII, 171, [2] strony : ilustracje; 24 cm.

Inwentarz Radomsko (300). Magazyn Radomsko:  sygn.  37303;   (1 egz.)

 

Wykaz Nr 2018/4 [Dary]