Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

A u nas w przedszkolu… : zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych / red. Maria Broda-Bajak ; aut. scen. i zabaw Beata Bielska [i in.] ; rys. Andrzej Stępkowski. –  Kraków : “CEBP 24.12”, 2015
Sygn. 36749

FIUTOWSKA Teresa : Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków. – Warszawa : “Adam”, [2002]
Sygn. 33284

KARBOWNICZEK Jolanta, KWAŚNIEWSKA Małgorzata, SURMA Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. – Kraków : “Ignatianum” : Wydawnictwo WAM, 2011
Sygn. 35574

KLIM- KLIMASZEWSKA Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa. – Warszawa : “Erica”, 2010. – S. 57-79 : Podstawy funkcjonowania przedszkola ; S. S. 81-107: Organizacja środowiska przedszkolnego
Sygn. 35238

KOLOROWY start : 4-latek : przewodnik metodyczny 1, Wrzesień-listopad / [autorka Wiesława Żaba-Żabińska]. – Kielce : “Grupa Mac”, cop. 2016

Sygn. 36982

MAMO, tato! – pomóżcie mi zrozumieć i odkryć siebie : program oddziaływań wychowawczych dla dzieci 3-6 letnich : przykładowe scenariusze zajęć / oprac. Wanda Generowicz, Lucyna Różewicz, Małgorzata Witosławska, Sylwia Wruk. – Płock : “Iwanowski”, 2004
Sygn. 34808

OLESZKO Teresa : Projektowanie sytuacji edukacyjnych a prawo oświatowe // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / red. Sabina Guz, Jolanta Andrzejewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – S. 261-268
Sygn. 34058

PERY Andrzej, NAWROT Cecylia Mirela : Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacją przedszkolną : poradnik dla gmin i dyrektorów przedszkoli. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
Sygn. 36608

PRZEDSZKOLE przyjazne dzieciom : scenariusze zajęć przedszkolnych / red. Anna Blek. – Toruń : “Akapit”, 2001
Sygn. 33397

RATAJCZAK Marta : Rozbawione dzieciaki : scenariusze zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich. – Gdańsk : “Harmonia”, 2014
Sygn. 36479

SCENARIUSZE uroczystości przedszkolnych : zbiór pomysłów na cały rok / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2011.
Sygn. 35864 

SCENARIUSZE zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci 6-letnich. –  Kielce : “MAC Edukacja”, 2003
Sygn.  33927, 33928

SCENARIUSZE zajęć w przedszkolu : lato / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2011
Sygn. 35861

SCENARIUSZE zajęć w przedszkolu : jesień / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2011
Sygn. 35862

SCENARIUSZE zajęć w przedszkolu : wiosna / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2011
Sygn. 35860

SCENARIUSZE zajęć w przedszkolu : zima / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2011
Sygn. 35863

WASZKIEWICZ Elżbieta : Pracuję z sześciolatkiem : poradnik dla nauczycieli i rodziców. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Sygn. 30767

WASZKIEWICZ Elżbieta : Pracuję z sześciolatkiem : zeszyt ćwiczeń. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Sygn. 30806

WĘGLIŃSKA Ewa : Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – S. 41-79 : Planowanie pracy w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Sygn. 33170

WIELKI podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli : zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze : od narodzin do wieku szkolnego / Marcela Aquilar [i in.] ; przeł. z hisz. Aleksandra Polesek, Karolina Zachariasz. – Kielce : “Jedność”, 2011
Sygn. 36747

WŁOCH Stanisława,  WŁOCH Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, cop. 2009   Sygn. 35204

 

Artykuły z czasopism

BARTOSZEWSKA Wioletta : Rozmowa indywidualna rodzica z dyrektorem – pomoce i wskazówki, przykładowe scenariusze, zasady skutecznej rozmowy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 5, s. 30-33

BONNA Beata : Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 8-11

BRAŃSKA Ewa : O jakości pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 75-81  

BUCZKOWSKA Aneta : Ewaluacja realizacji podstawy programowej w odniesieniu do nowych obszarów (po 1 września 2015 r.) // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 8, s. 30-34 

CHODOROWSKA  Monika : Zajęcia w zróżnicowanej grupie // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 42-46 

CZARNOCKA Marzenna : O statucie raz jeszcze // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 10, s. 8-10

GROMIEC Lucyna :  Kto może odbierać dziecko z przedszkola? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 8, dod. s. 3

JURKOWSKA Danuta : Ćwiczenia poranne // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 32-33 

KACZMARSKA Dagmara, ZAMĘCKA Natalia : Organizowanie czasu i przestrzeni kilkulatka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 3, s. 42-47 

KALETA Włodzimierz : Dyskusja o zmianach w przedszkolach // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 4, s. 10-12 

KAŁUBA-KORCZAK Anna : Wrzesień w przedszkolu : zestaw praktycznych wskazówek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 2-5 

KAMECKA  Ewa : Praca z sześciolatkiem…od A do Z // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 37-43

KAMIŃSKI Maciej, KRAWCZYK Marcin : Bezpieczeństwo na placach zabaw // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 6, s. 24-27  

KLUSKA Renata, GAŁAŻEWSKA Monika : Organizacja edukacji przedszkolnej w gminie – dobre praktyki miasta Gliwice //  Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 12, s. 43-44 

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Przedszkolak i zjawiska atmosferyczne : materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 1, s. 13-16

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Poznajemy litery drukowane małe i WIELKIE // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 8-13 

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Przedszkolak poznaje rośliny i zwierzęta : materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 3, s. 10-14

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Przedszkolak i prognozy pogody : materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 2, s. 11-14 

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Przedszkolak za pan brat z matematyką : materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 6, s.7-10

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Szanuj przyrodę! : materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 4, s. 12-16 

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Tyle samo? : materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 8, s. 6-10

KORCZEWSKA Elżbieta, KOZUBEK Joanna : Wyrazy, sylaby, głoski… // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 6, s. 6-10 

KORDZIŃSKA-GRABOWSKA Anna : Czytanie po „nowemu”? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 60-62 

KOSIARSKA Anna : Nadzór pedagogiczny w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, dod. s. 7-10

KRAJEWSKA Beata : Punkty przedszkolne – małe przedszkola z dużymi możliwościami // Nowa Szkoła. – 2012, nr 7, s. 9-14  

KRASNY Martyna : Motoryka mała – jak możemy wspomagać jej rozwój? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 56-58

LUBOWIECKA Jadwiga : Funkcje i zadania współczesnego przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 1, s. 4-

MATEJCZUK  Joanna : Tornister rozwojowy, czyli potrzeby przedszkolaka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 8, s. 5-9

MICHALSKA Mariola : Tworzenie programu rozwoju przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 9, s. 528-530 

NAWROT Cecylia Mirela : Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? // Dyrektor Szkoły.  –2006, nr 11, s. 51-53

PRABUCKA Teresa : Jakość usług przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 113-116 

PRZYKŁADOWY zarys opinii o dziecku // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 34 

SKRZYŃSKI Dariusz : Jak założyć punkt przedszkolny? : część 1 // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 9, dod. s. 5-6

SKRZYŃSKI Dariusz : Jak założyć punkt przedszkolny? : część 2 // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 10, dod. s. 7-8

SKRZYŃSKI Dariusz : Organizacja spacerów, wycieczek i imprez wyjazdowych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 4, dod. s. 5-6

SKURA Małgorzata, LISICKI Michał : Przepis na sukces pedagogiczny // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 27-29

SKWARKA Ewa : Obieg dokumentów w przedszkolu : (część 1) // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 4, dod. s. 6-8

SKWARKA Ewa : Obieg dokumentów w przedszkolu : (część 2) // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 5, dod. s. 6-7  

SKWARKA Ewa : Obieg dokumentów w przedszkolu : (część 3) // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 6, dod. s. 6-8

SZOZDA Kinga Katarzyna : Grupy mieszane w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 41-43 

ZWIERNIK Jolanta :  O aranżacji sali przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 10, s. 613-617

ZWIERZCHOWSKA Wiesława : Promocja przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 52-53

OPRAC. ANETA RAKOCZY

 

 

Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola