WYDAWNICTWA ZWARTE
 
 1. 100 lat odzyskania niepodległości : wydanie jubileuszowe / Joanna Wieliczka-Szarkowa. - Kraków : "Rafael", copyright 2018. - 75, [5] stron : ilustracje ; 29 cm.
 (Kocham Polskę : historia dla najmłodszych / Joanna i Jarosław Szarkowie)
 Sygnatura: 37589
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 2. Dzieje Polski / red. Jerzy Topolski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 935 s. : il., mapy, tabl. ; 25 cm.
 Sygnatura: 24981
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 3. Dzienniki (1914-1915) / Stanisław Oczkowski ; red. Tomasz Andrzej Nowak. - Radomsko : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Radomsku, 2014. - 102, [21] s. ; 21 cm.
 (Radomszczańska Biblioteczka Regionalna ; T. 7)
 Sygnatura: 36598
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 4. Europa XX wieku : zarys historii politycznej / Antoni Czubiński. - Wyd. 5. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003. - 473 s. : mapy ; 21 cm.
 Sygnatura: 33711
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 5. Historia XIX i XX wieku : studia i szkice : prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Andrzej Garlicki (1935-2013) [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 251, [1] s., [1] k. portr. : 7 tab. ; 25 cm.
 Sygnatura: 23691
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 6. Historia dla klasy 8 : "Drogi do wolności" (1914-1994) / Elżbieta Centkowska, Jerzy Centkowski, Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 253, [1] s. : il. (w tym kolor.), fot., 1 pl., mapy, portr. ; 24 cm.
 Sygnatura: 30792
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 7. Historia dyplomacji polskiej . T. 4, 1918-1939 / red. Gerard Labuda ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; red. Piotr Łossowski ; oprac. Marian (1926- ) Leczyk (połowa X-XX w.) [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 718, [2] s., [56] s. tabl. : fot., il., mapy, portr. ; 25 cm.
 Sygnatura: 31810-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 8. Historia polityczna świata XX wieku. T. 1, 1901-1945 / aut. Bożena Bankowicz [i in.] ; red. Marek Bankowicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - 582, [3] s. ; 24 cm.
 Sygnatura: 34363
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 9. Historia Polski / Antoni Czubiński, Jerzy Topolski. - Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - 690 s., [4] k. map : faks., fot., portr. ; 25 cm.
 Sygnatura: 29002
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 10. Historia Polski 1795-1918 / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 604 s. : faks., fot., mapy, tab. ; 25 cm.
 Sygnatura: 26158
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 11. Historia Polski 1864-2001 / Antoni Czubiński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - 487 s. : fot., mapy, tab. ; 24 cm.
 Sygnatura: 33050-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 12. Historia Polski 1914-2001 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 494 s. ; 24 cm.
 Sygnatura: 33063
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 13. Historia powszechna 1871-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 536 s. : il., mapy ; 25 cm.
 Sygnatura: 31046
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 14. Historia tajnej dyplomacji od 1914 do 1945 / Jacques de Launay ; przeł. z fr. Julia Rylska ; przedm. Henryk Batowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. - 409, [2] s. ; 21 cm.
 Sygnatura: 13306
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 15. Ideologia i polityka Józefa Piłsudskiego / red. Tadeusz Romanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - 219 s., [12] s. tabl. : fot. ; 21 cm.
 Sygnatura: 28816
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 16. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1989. - 719 s. ; 24 cm.
 Sygnatura: 33659
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 17. Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 319, [1] s., [48] s. tabl. : il., fot., portr. ; 20 cm.
 ("U Źródeł Teraźniejszości")
 Sygnatura: 28089
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 18. Józef Piłsudski w karykaturze / Andrzej Garlicki, Jerzy Kochanowski. - Warszawa : "Interpress", 1991. - 213, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
 Sygnatura: 35740
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 19. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. - 463 s. : il. ; 20 cm.
 Sygnatura: 27528
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 20. Kobieta którą pokochał marszałek : opowieść o Oli Piłsudskiej / Katarzyna Droga. - Kraków : "Znak Literanova", 2018. - 365, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
 Sygnatura: 37545
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 21. Komendant wolnej Polski : o Józefie Piłsudskim / Wojciech Widłak ; ilustrowała Joanna Rusinek. - Warszawa : "Egmont", 2018. - 47, [1] strona, [1] karta tablic : ilustracje ; 19 cm.
 (Czytam Sobie : fakty. Poziom 2, Składam Zdania.)
 (Edukacyjny Egmont.)
 Sygnatura: 37588
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 22. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Wyd. 2 rozsz. - Katowice : "Śląsk", 1986. - 263 s. ; 21 cm.
 Sygnatura: 28036, 28037
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 23. Leksykon historii powszechnej 1900-1945 / red. Stanisław Sierpowski ; współpr. Stanisław Żerko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1996. - XI, [1], 507 s., [44] s. tabl. : il., faks., fot., portr., err. ; 25 cm.
 Sygnatura: 32040-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 24. Listy. T. 4 cz. 2, Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908-1913) / Henryk Sienkiewicz ; listy opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. - 546, [2] strony, 56 stron tablic, [1] karta tablic : ilustracje, portrety ; 19 cm.
 (Biblioteka Poezji i Prozy)
 (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
 Sygnatura: 37072
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 25. Losy Polaków w XIX-XX w. : studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / kom. red. Barbara Grochulska, Jerzy Skowronek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 672, [2] s. : fot., il. ; 25 cm.
 Sygnatura: 28465
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 26. Między pierwszą a drugą Rzecząpospolitą : dzieje Polski 1795-1918 / Irena Koberdowa. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1976. - 447, [1] s., [28] k. tabl. : il., mapy, portr., tab. ; 21 cm.
 Sygnatura: 19557, 19558
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 27. Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. T. 1, 1864-1919 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - [2], XXX, 398, [2], 23, [1] s. ; 21 cm.
 Sygnatura: 30027-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 28. Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. T. 2, 1919-1939 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - [2], 665, [1], 27, [1] s. ; 21 cm.
 Sygnatura: 30028-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 29. Najnowsza historia Polski 1918-1980. Cz. 1, 1918-1939 / [pseud.] Andrzej Albert. - Wyd. 2 polskie. - Londyn : "Polonia", 1989. - 292 s. ; 20 cm.
 Sygnatura: 29986-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 30. Najnowsze dzieje Polski 1914-1983 / Antoni Czubiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 461, [3] strony, [110] stron tablic : faksymile, fotografie, mapy, portrety, errata ; 25 cm.
 Sygnatura: 28602
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 31. Niepodległość i tradycje narodowe : w 60 rocznicę odbudowy państwowości polskiej / Henryk Jabłoński. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979. - 229, [3] s., [8] k. il. : err. ; 20 cm.
 Sygnatura: 23807, 23808, 23809, 26660
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 32. O państwie i armii. T. 1. Wybór pism / Józef Piłsudski ; wybór i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - 343 s. ; 21 cm.
 Sygnatura: 27073
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 33. O państwie i armii. T. 2. W świetle wspomnień i innych dokumentów [aneks] / Józef Piłsudski ; wybór i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - 285 s. ; 21 cm.
 Sygnatura: 27074
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 34. Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 348 s. : mapy ; 25 cm.
 Sygnatura: 23068, 22738
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 35. Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsuskiego / Mieczysław Lepecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 364, [3] s., [8] s. il. : fot., portr. ; 21 cm.
 Sygnatura: 28180
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 36. Pamiętnik paryski (1918-1919) / Eugeniusz Romer ; do druku przygotowali Andrzej Garlicki, Ryszard Świętek. - Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 456, [3] s. : fot., portr. ; 24 cm.
 Sygnatura: 29279
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 37. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 80 stron : faksymilie, fotografie, portrety, tablice ; 27 cm.
 (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego ; III-58)
 Sygnatura: 37671
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 38. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. - 523, [1] s. ; 21 cm.
 Sygnatura: 24021
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 39. Piłsudski, Dmowski i niepodległość : osobno, ale razem / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : "Rebis", 2018. - 302 strony, [8] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
 (Historia)
 Sygnatura: 37544
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 40. Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników : sądy i świadectwa współczesnych : wybór z pamiętników i publicystyki / wstęp i wybór tekstów Marian Leczyk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 262 s. ; 19 cm.
 Sygnatura: 28673
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 41. Piotrków-Radomsko u progu niepodległości : w osiemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości 11.XI.1918-11.XI.1998 / Ryszard Kotewicz. - Piotrków Trybunalski : Muzeum Okręgowe  : Archiwum Państwowe; Radomsko : Muzeum Regionalne, 1998. - 63 s. : il. ; 24 cm.
 Sygnatura: 33630
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 42. Pod rządami Marszałka / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. - 80, [1] s. : faks., fot., mapa, portr., rys. ; 27 cm.
 ("Dzieje Narodu i Państwa Polskiego" ; Seria III, zeszyt 61)
 Sygnatura: 30583-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 43. Polska i świat w XX wieku / Witold Pronobis. - Wyd. 2. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1991. - 620 s. : fot., mapy ; 21 cm.
 Sygnatura: 29991-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 44. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów / Antoni Czubiński, Zdzisław Grot, Benon Miśkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa, Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 547, [1] s. : fot., mapy, portr. ; 24 cm.
 Sygnatura: 26271
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 45. Słownik historii XX wieku / Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek. - [Wyd. 2, uaktual. i rozsz.]. - Kraków : Krakowski Instytut Wydawniczy, 1993. - 448 s. : mapy ; 25 cm.
 Sygnatura: 30316-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 46. Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku / Władysław Kopaliński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 527, [1] s. ; 22 cm.
 Sygnatura: 31513-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 47. Spory o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego / Antoni Czubiński. - Wyd. 3. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - 64 s. ; 17 cm.
 Sygnatura: 26222
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 48. Szkolny słownik historii Polski. T. 2, Czasy porozbiorowe 1795-1918 / Jerzy Skowronek, Bogdan Snoch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 175, [1] strona : ilustracje kolorowe, mapy ; 24 cm.
 Sygnatura: 30988-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 49. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 386, [1] s. ; 20 cm.
 Sygnatura: 25122
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 50. Wojciech Korfanty / Jan F. Lewandowski. - Wydanie 1 w tej edycji. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013. - 254, [2] strony, [32] stron tablic : ilustracje ; 22 cm.
 (Biografie Sławnych Ludzi)
 Sygnatura: 37112
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 51. Wokół sprawy polskiej : Paryż - Lozanna - Londyn 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970. - 254, [4] s., 6 tabl. : il. ; 20 cm.
 Sygnatura: 13261
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 52. Wspomnienia / Aleksandra Piłsudska. - Warszawa : "Novum", 1989. - 279, [1] strona, [24] strony tablic : fotografie, portrety ; 24 cm.
 Sygnatura: 31927
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 53. Wspomnienia 1910-1920 / Helena Paderewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, copyright 2015. - 239, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
 Sygnatura: 37087
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 54. Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej / Olgierd Terlecki. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. - 399, [2] s. : il. ; 25 cm.
 Sygnatura: 27606
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 55. Z Sulejówka do Belwederu / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 80, [1] s. : il. ; 27 cm.
 ("Dzieje Narodu i Państwa Polskiego" ; Seria III, zeszyt 60)
 Sygnatura: 29982-CZT.
 Lokalizacja: Czytelnia Radomsko
  
 56. Zerwane pęta : usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku / Piotr Łossowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - 255, [1] s., [32] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm.
 (Historia Najnowsza)
 Sygnatura: 27993
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 ARTYKUŁY Z CZASOPISM
 1. 11 listopada - święto naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć patriotycznych dla dzieci 6-7-letnich z przedszkoli i szkół katolickich / Anna Parafiniuk, Rafał Semołonik // Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 20-21
 2. 11 Listopada - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21-24
 3. 11 Listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28
 4.Apel z okazji Święta Niepodległości - szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? : (scenariusz) / Mirosława Domżalska 
 // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 2, s. 118-121
 5. Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19
 6. Dobro Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21 
 7. Droga do wolności : (scenariusz widowiska) / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 6-13
 8. Hołd bohaterskim przodkom : scenariusz inscenizacji na Święto Niepodległości Polski / Irena Kopf // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 24-27
 9.Idea Niepodległej Ojczyzny : Muzeum Polskie w Rapperswilu / Teresa Dziurzyńska 
 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 12-15
 10. Kamienie historii. Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Agnieszka Sołtysik, Małgorzata Zagórska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-46
 11. Kto ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 23-25
 12. Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewa Bladoszewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32
 13. Modlitwa polskiego żołnierza : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości : poświęcony żołnierzom walczącym o wolność. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 24-26
 14. Narodowe Święto Niepodległości : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Marta Katarzyna Malinowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 11, s. 41-44
 15. Naród jest, aby był : scenariusz na rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Anna Chojnicka // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 26-28 
 16. Nie tylko akademia czyli Garść pomysłów na uczczenie 11 listopada / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 14-17
 17. Niepodległość - gra i życie : scenariusz apelu przeznaczonego dla II etapu edukacyjnego / Dorota Bielawska // Wychowawca. - 2017, nr 10, s. 28-31
 18. Opowiedz mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 28-31
 19. Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-27
 20. "Póki my żyjemy" : (apel np. z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada) / Agnieszka Olczak // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 26-28
 21. Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość / Jan Żaryn 
 // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 30-36
 22. "Przyszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 30-31
 23. Radomsko i okolice w latach 1018-1920 w „Gońcu Częstochowskim” / Robert Sikorski //Zeszyty Radomszczańskie. – 2018, t. XV, s. 311-323
 24. Radomszczański Listopad 1918 roku w relacjach i wspomnieniach / Andrzej Grochowalski // Zeszyty Radomszczańskie. – 2018, t. XV, s. 279-302
 25. Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej / Lesława Szczerkowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 25-27 
 26. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50-52 
 27. Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11 XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16-18
 28. Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście : (akademia szkolna) / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 9-10
 29. Śpiewamy pieśni patriotyczne / Zdzisława Samul // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 19
 30. Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 12-13
 31. Święto Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 24-25
 32. Święto Niepodległości Polski : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy 1 gimnazjum / Elżbieta Utig // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 27
 33. Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Anna Konopka, Remigiusz Rudolf // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7/8, s. 27-29
 34. Ta, co nie zginęła : montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Ewa Zając // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 34-35
 35. "Tęsknota niejedno ma imię..." : 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę : scenariusz teatralny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 28-30 . 
 36. Warsztaty z okazji 11 listopada - Dnia Niepodległości : (dla uczniów szkoły podstawowej) / Piotr Ulatowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 41-43
 37. Warsztaty z okazji 11 listopada - Dnia Niepodległości : (dla uczniów szkoły podstawowej) / Piotr Ulatowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 41-43 
 38. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21
 39. "Wolność kocham i rozumiem..." / Aldona Kopinke, Tomasz Szymkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14
 40. Z dziejów miasta Radomska w latach I wojny światowej / Tomasz Andrzej Nowak // Zeszyty Radomszczańskie. – 2018, t. XV, s. 5-238
 41. Żołnierze Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z powiatu noworadomskiego / Grzegorz Mieczyński // Zeszyty Radomszczańskie. – 2018, t. XV, s. 263-277
  
  Oprac. Joanna Woźniak
  
   
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze)