Biblioteka Pedagogiczna w Radomsku zaprasza w dniach

29.10-07.11.2018 r.
na wystawę pt. “Ostatni leśni”. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953.
Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Warszawie przedstawia walki żołnierzy
niepodległościowego podziemia z wojskami NKWD oraz KBW.
Prezentuje sylwetki polskich bohaterów oraz materiały źródłowe informujące o ich tragicznym losie.

Dla zorganizowanych grup uczniowskich oferujemy zwiedzanie wystawy
połączone z omówieniem tematu. Prelekcję wygłosi Andrzej Popłoński, historyk, dyrektor BPP w Piotrkowie Trybunalskim

Zapisy – tel. 44 6821462, oraz radomsko@pedagogiczna.edu.pl.

Wystawa „Ostatni leśni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953” poświęcona jest likwidacji przez resort bezpieczeństwa ostatnich oddziałów partyzanckich niepodległościowego podziemia, działających na Podlasiu lewobrzeżnym oraz Mazowszu – w latach 1948–1953.

Na 26 panelach, 1 dioramie i 3 plakatach propagandowych zaprezentowana została historia, działających w końcu lat 40. na trenie ówczesnego województwa warszawskiego trzech struktur podziemia niepodległościowego: 16 i 23 Okręgów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz 6 Brygady Wileńskiej. Ukazuje ona ciągłość walki dowódców partyzanckich, którzy swój szlak bojowy rozpoczynali niejednokrotnie jeszcze w czasie okupacji niemieckiej, jak również skalę oporu społecznego na Mazowszu i Podlasiu, bez którego pomocy i bezinteresownego wsparcia tak długa egzystencja oddziałów leśnych byłaby całkowicie niemożliwa. Jedną z podstawowych części wystawy stanowi dokumentacja (mapy, rozkazy) z operacji pacyfikacyjnych przeprowadzanych przez UBP, z udziałem wielotysięcznych sił KBW z lata 1948 r. oraz 1951–52, w tym konkretnych obław, w wyniku których następowała likwidacja „ostatnich leśnych”.

 

Wystawa IPN “Ostatni leśni”