1. DZIENNIK ŁÓDZKI [wydanie dla Radomska]
 2. BIBLIOTEKA W SZKOLE
 3. DYREKTOR SZKOŁY
 4. GEOGRAFIA W SZKOLE
 5. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 6. PORADNIK BIBLIOTEKARZA
 7. PRACA SOCJALNA
 8. PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
 9. SZKOŁA SPECJALNA
 10. ŚWIETLICA W SZKOLE
 11. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
 12. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 13. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
 14. WYCHOWAWCA
 15. ŻYCIE SZKOŁY

Wykaz czasopism prenumerowanych w 2019 r.