1. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod redakcją Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2015. - 362 strony : ilustracje ; 24 cm.
 Sygnatura: 37702
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 2. Autyzm i rodzina / pod redakcją Anny Prokopiak i Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 271 stron : ilustracje, rysunki ; 24 cm.
 Sygnatura: 37701
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 3. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Wydanie 1(5 dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2014. - 123, [1] strona ; 21 cm.
 (Centrum Zdrowia Dziecka Poleca / redakcja  naukowa serii Sergiusz Jóźwiak)
 Sygnatura: 37703
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 4. BHP w placówkach oświatowych : nowe przepisy : warunki wymagane w szkole i wokół niej : obowiązki dyrektora wobec pracowników : dokumentacja / Bożena Winczewska, Małgorzata Celuch, Leszek Zaleśny. - Wydanie 6 - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2019. - 206 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny.
 Sygnatura: 37696
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 5. Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać a nie straszyć uczniów? / [Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2017. - 86 stron ; 24 cm.
 Sygnatura: 37699
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 6. Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / redakcja naukowa Beata Mydłowska. - Wydanie I. - Kraków : "Impuls", 2019. - 268 stron : ilustracje ; 24 cm.
 (Problemy Nauk Pedagogicznych ; t. 1)
 Sygnatura: 37695
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 7. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc. - Wydanie I. - Kraków : "Impuls", 2018. - 218 stron ; 24 cm.
 Sygnatura: 37698
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 8. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019. - 183 strony : ilustracje, rysunki ; 25 cm.
 (Logopedia XXI Wieku)
 Sygnatura: 37700
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 9. Policja na świecie / Brunon Hołyst. - Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. - Warszawa : "LexisNexis", 2013. - 1320, [1] strona : tablice, wykresy ; 24 cm.
 Sygnatura: 37697
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 10. Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom 1 / Olga Kłodnicka - Wydanie 1. - Gdańsk : "Harmonia", 2019 - Teka A4 (82 karty) ; 30 cm
 Sygnatura: 37693
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 11. Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom 2 / Olga Kłodnicka - Wydanie 1. - Gdańsk : "Harmonia", 2019 - Teka A4 (87 kart) ; 30 cm
 Sygnatura: 37694
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko 
Wykaz Nr 2019/2 [Kupno]