1. Asertywność na co dzień czyli Jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi / Agnieszka Wróbel. - Warszawa : "Edgard", 2011. - 199 stron : rysunki, tabele, wykresy ; 21 cm.
 Sygnatura: 37709
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 2. Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU : Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report. - Warsaw : RARPA - The State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems, 2016. - 365, [3] strony : tabele, wykresy ; 30 cm.
 (RARHA Work Package  4)
 Sygnatura: 37719
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 3. Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona. - Kraków : "Suprema Lex", 2018. - 120 stron : rysunki, tabele ; 23 cm
 Sygnatura: 37717
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 4. Kodeks pracy 2018 / [autorzy Sławomir Paruch, Robert Stępień, Marta Kosakowska]. - Warszawa : "Infor Biznes", copyright 2018. - 224 strony ; 21 cm.
 Sygnatura: 37705
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2010. - 108, [1] strona ; 19 cm.
 Sygnatura: 37706
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 6. Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Wioletta Duda ; Ośrodek Rozwoju Edukacji. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. - 156 stron : tabele ; 21 cm.
 Sygnatura: 37714, 37715
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 7. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. - 116 stron : wykresy ; 24 cm.
 Sygnatura: 37716
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 8. Poetyka : wstęp do teorii dzieła literackiego / Adam Kulawik. - Wydanie 3 (dodruk). - Kraków : "Antykwa", 1997. - 399, [1] strona ; 24 cm.
 Sygnatura: 37711
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 9. Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Wojciech Mikołajewicz. - Katowice : "Śląsk", 1999. - 215 stron ; 21 cm.
 (Biblioteka Pracownika Socjalnego)
 Sygnatura: 37707
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 10. Problemy funkcjonowania gospodarki polskiej w świetle procesów globalizacji / redakcja nauowa Walentyna Kwiatkowska. - Łódź : "Absolwent" : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2002. - 252 strony : ilustracje ; 24 cm.
 (Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,  ISSN 1733-2486 ; t. 4 z. 1)
 Sygnatura: 37722
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 11. Przepisy 2013 : kodeks cywilny / [opracowanie merytoryczne i redakcja Agnieszka Kaszok]. - Wydanie 2, stan prawny: 1 lutego 2013 r. - Bielsko-Biała : "Od.Nowa", cop. 2013. - 1220 stron ; 23 cm.
 Sygnatura: 37704
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 12. Przychodzi uczeń do prawnika... : część dla młodzieży gimnazjalnej / Natalia Radosh, Michał Łakomecki. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. - Poznań : Ministerstwo Sprawiedliwości, 2015. - 74, 99 stron : il. ; 30 cm + 2 dyski optyczne (CD-ROM).
 Sygnatura: 37720
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 13. Sztuka perswazji czyli Język wpływu i manipulacji : słowa mogą być bronią, działać jak narkotyk i przynieść bogactwo / Andrzej Batko. - Gliwice : "Helion", copyright 2005. - 166 stron ; 22 cm + płyta CD-ROM.
 (Onepress Power)
 Sygnatura: 37708
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 14. Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne / Krzysztof Linowski, Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet. - Warszawa : "Aspra-JR", 2009. - 387, [1] strona : tabele, wykresy ; 24 cm.
 Sygnatura: 37710
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 15. Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży / Maria Deptuła, Alicja Potorska, Szymon Borsich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2018. - 150 stron : rysunki, tabele ; 24 cm.
 Sygnatura: 37718
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 16. Wszystko umiem!...bo czytam i rozumiem : trening czytania ze zrozumieniem dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Popiela. - [Kijewo Królewskie] : "Olimp", [2009]. - 96 stron : ilustracje ; 25 cm.
 Sygnatura: 37721
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 17. Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik ; Ośrodek Rozwoju Edukacji. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. - 173 strony : tabele, wykresy ; 24 cm.
 Sygnatura: 37712, 37713
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko 
Wykaz Nr 2019/3 [Dary]