1. Autyzm... co to dla mnie znaczy? : podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu / Catherine Faherty ; tłumaczenie Joanna Bilmin. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016. - 509, [2] strony : ilustracje ; 28 cm.
 (Psychiatria i Psychoterapia)
 Sygnatura: 37734
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 2. Bezpieczeństwo w internecie : instrukcje zachowań / Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2019. - 31, [1] strona : ilustracje, 21 cm.
 (Pewny Start)
 Sygnatura: 37723
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 3. Co się dubluje? Czego brakuje?.  Pomoc logopedyczna do utrwalenia wymowy głosek szumiących / Magdalena Jarosz - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 - 11 stron, 38 kolorowych kart : 32 cm
 Sygnatura: 37732
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 4. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. - 299 stron : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm.
 Sygnatura: 37729
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 5. Działania profilaktyczne : planowanie i realizacja / Marzena Kordaczuk-Wąs - Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2018. - 94, [1] strona : ilustracje , 24 cm.
 Sygnatura: 37728
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 6. Kryminalistyka / redaktor Jan Widacki ; autorzy Zdzisław Marek, Bronisław Młodziejowski, Jarosław Moszczyński, Jan Widacki, Tadeusz Widła. - 4. wydanie poprawione i zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXVIII, 476 stron : ilustracje, fotografie ; 22 cm.
 (Studia Prawnicze)
 Sygnatura: 37726
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 7. Kryminalistyka : zarys wykładu / Tadeusz Hanausek ; 6. wydanie  zaktualizował Maciej Szostak. - Wydanie 6 zaktualizowane - Kraków : "Wolters Kluwer Polska", 2009. - 240, [1] strona ; 24 cm.
 Sygnatura: 37727
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 8. Nadwaga i otyłość : aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii / Wiesław Osiński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - 191 stron : ilustracje ; 24 cm.
 Sygnatura: 37731
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 9. Nadwaga i otyłość : interwencje psychologiczne / Aleksandra Łuszczyńska. - Wydanie 1, 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 312 stron: ilustracje ; 21 cm.
 (Terapia)
 Sygnatura: 37730
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 10. Piosenki, zabawy i scenki w przedszkolu, w szkole i w domu / Krystyna Grochowalska-Wojciechowska. - Wydanie 2. - Kraków : Impuls, 2019. - 111, [1] strona : nuty, rysunki ; 30 cm.
 Sygnatura: 37733
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 11. Samorząd terytorialny XXI wieku / Irena Lipowicz. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2019. - 362 strony ; 22 cm.
 (Monografie,  ISSN 1897-4392)
 Sygnatura: 37725
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko
  
 12. Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka? / Anya Kamenetz ; przekład Monika Malcherek. - Warszawa : Laurum - MT Biznes, 2019. - 319 stron ; 22 cm.
 Sygnatura: 37724
 Lokalizacja: Magazyn Radomsko 
Wykaz Nr 2019/4 [Kupno]