1. Adaptacje filmowe “Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – 142, [2] s. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 44)
Sygnatura: 37855

2. Bolesław Prus / Janina Kulczycka-Saloni. – Wydanie 3 poszerzone i zmienione – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1967. – 491, [1] strona, [20] stron tablic : ilustracje ; 20 cm.
(Profile)
Sygnatura: 37835

3. Gramatyka historyczna języka polskiego : podstawowe wiadomości z wyborem tekstów staropolskich do ćwiczeń / Władysław Kuraszkiewicz. – Wydanie 2. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 227, [1] strona : ilustracje, mapy ; 21 cm.
Sygnatura: 37844

4. Gramatyka w szkole podstawowej : ćwiczenia dla klasy VII / Alicja Stypka. – Wydanie 2. – Warszawa : “Oświata”, 1996 – 119, [1] strona ; 24 cm.
Sygnatura: 37845

5. “Granica” Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. – Wydanie 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – 108, [3] s. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 19)
Sygnatura: 37852

6. Historia literatury łacińskiej w starożytności : zarys / Mieczysław Brożek. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. – 564 strony ; 21 cm + err.
Sygnatura: 19514, 37823

7. Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. – Wydanie 4. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1973. – 408 stron, [2] karty złożone : ilustracje, 1 portret, mapy ; 20 cm.
(Profile)
Sygnatura: 16141, 37833

8. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; opracował Janusz Tazbir ; współudział Mirosław Korolko. – Wydanie 3 zmienione i uzupełnione – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – CVI, 169, [2] strony, [2] strony tablic : ilustracje ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 [od 1979 r.] ; Nr 70)
Sygnatura: 16905, 37848

9. Kultura języka polskiego : zagadnienia poprawności gramatycznej / Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz. – Wydanie 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 480 stron ; 21 cm.
Sygnatura: 37822

10. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. / Jerzy Dowiat, Bronisław Geremek, Tadeusz Lalik, Stanisław Trawkowski ; Redakcja Jerzy Dowiat. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – 558, [2] strony : faksymilie, fotografie, mapy, rysunki ; 25 cm.
(Z Prac Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk)
Sygnatura: 27395-CZT, 37821

11. Literatura Oświecenia / Mieczysław Klimowicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 239, [1] strona ; 21 cm.
(Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / red. Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich)
Sygnatura: 29059, 37828

12. Literatura pozytywizmu / Henryk Markiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 270, [1] s. ; 20 cm.
(Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / red. Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich)
Sygnatura: 37829

13. Literatura romantyzmu / Alina Witkowska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 367 stron ; 20 cm.
(Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / redakcja Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich)
Sygnatura: 27626, 37827

14. Losy polskiej ortografii / Stanisław Jodłowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 177, [1] strona ; 21 cm.
Sygnatura: 23525, 37843

15. Ludzie żywi / Tadeusz (Boy) Żeleński. – Wydanie. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 342, [2] strony, [56] stron tablic : ilustracje, portret ; 21 cm.
Sygnatura: 37837, 19281

16. Młoda Polska / Andrzej Z. Makowiecki. – Wydanie 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 334 strony : ilustracje ; 21 cm.
(Biblioteka “Polonistyki” / redakcja Bolesław Faron)
Sygnatura: 28767, 37826

17. “Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej / Tadeusz Drewnowski. – Wydanie 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – 117, [2] s. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 14)
Sygnatura: 37851

18. Nowe i dawne wędrówki po tematach / Kazimierz Wyka ; posłowie Marta Wyka. – Warszawa : “Czytelnik”, 1978. – 485, [1] strona : portret ; 21 cm.
Sygnatura: 37838

19. Okresy literackie : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Majdy. – Wydanie 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988 – 381, [2] strony ; 25 cm.
Sygnatura: 37824

20. “Opowiadania” Jarosława Iwaszkiewicza / Helena Zaworska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 223, [1] strona : ilustracje ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 63)
Sygnatura: 27457, 37857

21. “Opowiadania” Tadeusza Borowskiego / Włodzimierz Wójcik. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 141, [3] s. : il., portr. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 39)
Sygnatura: 37854

22. Ostatnia róża : opowieść o Żeromskim na wybrzeżu / Monika Warneńska. – Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1964. – 175, [1] strona ; 20 cm.
Sygnatura: 37830

23. Pieśni Osjana / James Macpherson ; przełożył Seweryn Goszczyński ; przekład zweryfikował i opracował Jerzy Strzetelski. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – LXXXV, [1], 235, [2] strony, [4] strony tablic : ilustracje ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; Nr 202)
Sygnatura: 24276, 37847

24. Portret Zegadłowicza bez ramy : opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych / Edward Kozikowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. – 569 stron, [26] stron tablic : faksymile, ilustracje, portret ; 20 cm.
Sygnatura: 37836

25. “Potop” Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. – 105, [3] s., 1 k. tab. złoż. : il., mapa, portr. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 5)
Sygnatura: 37849

26. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. – Wydanie 3. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 115, [1] s. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 23)
Sygnatura: 37853

27. Przewodnik po lekturach ze słownikiem środków stylistycznych : szkoła podstawowa / Janusz Kowal. – Kielce, Warszawa : “Gens” : “Roy”, 1993. – 142 strony ; 21 cm.
Sygnatura: 37842

28. Renesans / Jerzy Ziomek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1973. – 476 stron : errata ; 25 cm.
(Historia Literatury Polskiej / red. Kazimierz Wyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich)
Sygnatura: 37825

29. Rękopis dla wnuków : powieść o Mickiewiczu / Gustaw Bojanowski. – Wydanie 2. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 300, [3] strony ; 20 cm.
Sygnatura: 2715, 37831

30. Słowacki / Juliusz Kleiner. – Wydanie 5. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – 323 strony, [14] stron tablic : ilustracje ; 19 cm.
Sygnatura: 37834

31. Stanisław Wyspiański / Alicja Okońska. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1971. – 479, [1] strona : il. ; 20 cm.
(Profile)
Sygnatura: 14044, 14086, 37832

32. “Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry / Wanda Achremowiczowa. – Wydanie 2. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. – 127, [1] s. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 11)
Sygnatura: 8745, 37850

33. Wehikuł czasu / Herbert George Wells ; przełożył [z ang.] Feliks Wermiński ; przekład zweryfikował i opracował Juliusz K. Palczewski. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. – XLVI, 110, [1] strona ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; Nr 216)
Sygnatura: 27598, 37846

34. Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej / Ryszard Handke. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 141, [1] strona : portret ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 70)
Sygnatura: 37858

35. Zebrane pisma krytyczne. [Tom 1], Studia o literaturze współczesnej / Artur Sandauer. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 638 stron ; 19 cm.
Sygnatura: 24827, 37839

36. Zebrane pisma krytyczne. [Tom 2], Studia historyczne i teoretyczne / Artur Sandauer. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 545, [1] strona ; 19 cm.
Sygnatura: 24828, 37840

37. Zebrane pisma krytyczne. [Tom 3], Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka / Artur Sandauer. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 869, [1] strona ; 19 cm.
Sygnatura: 24829, 37841

38. “Zemsta” Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. – Wydanie 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 93, [1] s. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 60)
Sygnatura: 37856

Wykaz Nr 2019/8 [Dary]