1. Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba].
Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba]. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2019. – 404, [12] stron : portret Autora ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37862

2. Języki rzeczywistości : o twórczości Juliana Kornhausera / Adrian Gleń.
Języki rzeczywistości : o twórczości Juliana Kornhausera / Adrian Gleń. – Wydanie 1. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2018. – 137, [15] stron ; 24 cm.
(Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego “Napis”)
Sygnatura: 37859

3. Liryka i polityka : Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski : o twórczości poetów podziemnego pisma PULS / Konrad W. Tatarowski, Renata Nolbrzak.
Liryka i polityka : Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski : o twórczości poetów podziemnego pisma PULS / Konrad W. Tatarowski, Renata Nolbrzak. – Wydanie 1. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2019. – 178, [16] stron, [19] kart tablic : faksymilia ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37864

4. Moralna strona ludzkiego bytu : o twórczości Józefa Wittlina / Katarzyna Szewczyk-Haake ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba].
Moralna strona ludzkiego bytu : o twórczości Józefa Wittlina / Katarzyna Szewczyk-Haake ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba]. – Wydanie 1. – Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019. – 208, [16] stron : ilustracja ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37866

5. Ocalone, nieuśmierzone… : o twórczości Włodzimierza Odojewskiego / Jolanta Nawrot, Wiesław Ratajczak ; [recenzja naukowa Wojciech Kudyba].
Ocalone, nieuśmierzone… : o twórczości Włodzimierza Odojewskiego / Jolanta Nawrot, Wiesław Ratajczak ; [recenzja naukowa Wojciech Kudyba]. – Wydanie 1. – Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. – 115, [13] stron ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37867

6. Podróż przez rzeczywistość : o twórczości Marka Nowakowskiego / Maciej Woźniak.
Podróż przez rzeczywistość : o twórczości Marka Nowakowskiego / Maciej Woźniak. – Wydanie 1. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2018. – 126, [10] stron ; 24 cm.
(Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego “Napis”)
Sygnatura: 37860

7. Postacie kobiecości : o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba].
Postacie kobiecości : o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba]. – Wydanie 1. – Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie], 2019. – 159, [17] stron ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37865

8. Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera / Andrzej Sulikowski.
Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera / Andrzej Sulikowski. – Wydanie 1. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2018. – 121, [15] stron ; 24 cm.
(Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego “Napis”)
Sygnatura: 37861

9. Topika, tren i tło : o poezji Wojciecha Wencla / Dorota Heck ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba].
Topika, tren i tło : o poezji Wojciecha Wencla / Dorota Heck ; [redakcja naukowa Wojciech Kudyba]. – Wydanie 1. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : [Wydawnictwo Naukowe ATH], 2019. – 138, [14] stron ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37863

10. Tylko prawda jest ciekawa : o twórczości Józefa Mackiewicza / Adam Fitas ; [recenzja naukowa Wojciech Kudyba].
Tylko prawda jest ciekawa : o twórczości Józefa Mackiewicza / Adam Fitas ; [recenzja naukowa Wojciech Kudyba]. – Wydanie 1. – Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. – 129, [15] stron ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37868

11. Żywe ryby na piasku : poeci londyńskich “Kontynentów” / Jerzy Sikora ; [recenzja naukowa Wojciech Kudyba].
Żywe ryby na piasku : poeci londyńskich “Kontynentów” / Jerzy Sikora ; [recenzja naukowa Wojciech Kudyba]. – Wydanie 1. – Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. – 224, [32] strony : faksymile, portrety ; 24 cm.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis”)
Sygnatura: 37869

Wykaz Nr 2019/9 [Dary]